Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A keresztes háborúk arab szemmel

A libanoni származású francia írót, Amin Maaloufot, akinek a Taniosz sziklája, a Levantei kikötők, a Szamarkand, a Baldassare nagy utazása, a A pápa rabszolgája és az Eredet című művei magyarul is nagy sikert arattak, a keresztes háborúk történetét feldolgozó nagyívű történelmi munkája indította el a hírnév útján. Könyve, amely megjelenése pillanatában, 1983-ban a döbbenetes újdonság erejével hatott, ma már alapműnek számít ebben a témakörben. Vajon miben rejlik a könyv újszerűsége, mi a titka világsikerének? A válasz kézenfekvő: a keresztes háborúk történetével foglalkozó művek döntő többségétől eltérően Maalouf nem a támadók, hanem a megtámadottak, az arabok szemével láttatja a "dzsihád", a "szent háború" kétszáz évét, az európai és az arab világ, a keresztény és az iszlám vallás-kultúra réges-régi, de a mai időkre is kiható összecsapását. Hogyan látták, hogyan értékelték a megtámadottak a kegyetlen, véres eseményeket, miként ítélték meg a Nyugatról érkezett, hitükkel, civilizációjukkal fennen kérkedő, ám gyakorta barbárok, sőt vadállatok módjára viselkedő hódítókat? Erre a kérdésre keresi s adja meg a választ Maalouf műve, amely forrásként szinte kizárólag a korabeli arab történetírók, krónikások írásaiból merít. Maalouf egy vérbeli történész alaposságával és részletességével dolgozza fel a keresztes háborúk két évszázadának a történetét, a frandzsok vagyis az európaiak első csoportjainak, szedett-vedett, gyülevész bandáinak, majd a már jól felfegyverzett, fegyelmezett lovagoknak a megjelenésétől, 1096-tól kezdve egészen végleges kiűzésükig, 1291-ig. Szinte hónapról hónapra, hétről hétre követi az eseményeket, városról városra, várról várra vonul a kor s könyve szereplőivel. Rendkívül szemléletesen, majdhogynem szépirodalomba, kalandregénybe illően festi le a kegyetlen, véres csatákat, a hol erőszakkal, hol agyafúrt ármánnyal vívott, gyakran hónapokig, évekig tartó ostromokat, a keleti cselszövéseket, gyilkos testvérháborúkat, a nyugati barbarizmust, hitszegéseket. Műve hiteles korrajz, pontos látlelet a XII-XIII. század arab társadalmáról, gazdasági-politikai-katonai viszonyairól, gondolkodásmódjáról, erkölcseiről, kultúrájáról - részben a keresztény-nyugati civilizáció tükrében, részben szembeállítva vele. A kötetről ajánló olvasható: www.ekultura.hu

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

arabok szeme'vel láttatja a dzsihád, a szent háború kétszáz évet, az európai és az arab világ,
és az iszlam vallas—kultúra re'ges—re'gi, de a mai idokre is kiható összecsapa'sát. Hogyan látt
lték a megtámadottak a kegyetlen, véres eseme'nyeket, miként ítélték meg a Nyugatról e'rkezett,
, civilizáciöjukkal fennen kérkedő, ám gyakorta barbárok, söt vadállatok módjára viselkedö hc'
ke'rde'sre keresi s adja meg a valaszt Maalouf műve, amely forrásként szinte kizárólag a korak
arab történetírók, krónikások írásaiból merít.
Maalouf egy vérbeli törte'nész alapossa'gával e's részletességével dolgozza fel a keresztes ha'bc
k a történetét, a franjok vagyis az európaiak elsö csoportjainak, szedett—vedett, gyülevész k
ndáinak, majd a már jól felfegyverzett, fegyelmezett lovagoknak a megjelenésétől, lO96—tól ke
dve egészen ve'gleges kiüzésükig, 1291—ig. Szinte hónapról hónapra, hétről hétre követi az ese
ro'l városra, várról várra vonul a kor s könyve szereplőivel. Rendkivül szemléletesen, majdhog
irodalomba, kalandregénybe illöen festi le a kegyetlen, véres csatákat, a hol eroszakkal,
hol agyafúrt a'rmánnyal vívott, gyakran honapokig, évekig tartó ostromokat, a keleti cselszövé
, gyilkos testvérháborúkat, a nyugati barbarizmust, hitszegéseket.
Műve hiteles korrajz, pontos la'tlelet a XI—XII. század arab társadalmaröl, gazdasági—politiks
—katonai viszonyairól, gondolkodasmodjáro'l, erkölcseiről, kultúrájáról reszben a keresztény—
izáciö tükrében, részben szembeállítva vele.
Editors' Picks
— o ..a- o 3-
. _a_. .. ' 1— '
btephen % 9 6 H " ING
King , x, _ , A BLA
wmwnnmay so MVCH
ON WRITING . .. 4 F " .
Ú % WW ERE raw
.. lÉ')
, wj H w - s,
ha; "737"',7.1'*.'x:,*...17;'t ' UÚM
. "W H U 5
_____,,__ .,, _,__________ __, (5; mm,, "u.n.... .". .;...- _..m.
'n'—("hmv , . hu_1m_ - - - - - --
On Writing Tbe Sbell Collector IAm Having So Mucb The Rosie Project Tbe Blaz
Fun Here Without...
More From This User
Jszmmm im "Ti _" " '
__ n' , §
***?"JN' ' *ll L !. .! /n ) .
W ' w/l i k llx Inter-"elős Min-"maa"
.. . ;!" A háló/Ain'szolgáltutúsok (Lupis—Wren
A
G a a o a
::
Biblia tanulmány c3_kezelesi Susan Forward — Modul 7— Internet Ex Modul 1 —l
2015—4 Mergezo Szulok Halvzati... techn

Hasonló cimű könyvek

Amin Maalouf további könyvei