Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

ARANY JÁNOS ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI I-II.

TARTALOM I. KÖTET 1825-1829 [Gyermekkori ex-libris] 5 Dévai Bálintnak 5 Gabuz Istók halálára 6 A dévaványai juhbehajtás 7 1839 Elégia 21 1840 Feléd, feléd... 22 1843 [Szilágyi István nevenapjára] 24 1846 Sz. Pálnak B. Pálhoz küldött 1-ső levele 31 1847 Válasz Petőfi Sándornak 35 A varró leányok 36 A méh románca 37 Aranyaimhoz 40 [Arcom vonásait..] 41 Kedves barátom... 41 A szegény jobbágy 44 Szőke Panni 45 Barátomhoz 47 A rab gólya 47 Falusi mulatság 49 A tudós macskája 51 1848 Czakó sírján 54 Télben 55 Eldorádó 58 Episztola Petőfihez 60 Az Alföld népéhez 62 Nemzetőr-dal 65 Egyesülés 65 A rodostói temető 67 Rákócziné 74 Egy életünk egy halálunk 77 A legszebb virág 78 Lóra...! 78 Mit csinálunk? 79 János pap országa 79 A rablelkek 84 Él-e még az Isten? 85 Az örökség 86 Álom - való 88 Erdély 92 1849 Válságidején 95 Április 14-én 96 Haj, ne hátra, haj előre 97 Rózsa Sándor 98 Beállottam... 102 Rásült az esthajnal... 102 Én vagyok az anyám átka... 104 Van-e olyan... 105 Nyalka huszár 108 A betyár 109 A lantos 113 Karácsony éjtszakán 116 Névnapi gondolatok 117 1850 [Ha álom ez élet...] 119 Emléklapra 119 Egykori tanítványom emlékkönyvébe 122 Furkó Tamás 122 Évek, ti még jövendő évek 125 Koldus-ének 127 Évnapra 128 Letészem a lantot 129 Fiamnak 131 Juliska elbujdosása 132 Háziuraság 134 Reménység 136 A hajótörött 138 A honvéd özvegye 139 Egynémely nagyocska emberre 144 Írószobám 145 A falu bolondja 146 A lacikonyha 148 Egressy Gábornak 152 Gondolatok a béke-kongresszus felől 154 Hej! Iharfa... 159 Hecc, hecc! 159 Agio-világ 160 Eh!... 160 Ősszel 161 Vojtina levelei öccséhez 163 Téli vers 173 Az Ó torony 175 Szilveszter-éjen 176 1851 Év kezdetén 178 Családi kör 180 Kertben 184 A költő hazája 185 Hajnali kürt 187 A gyermek és szivárvány 189 A dajka sírja 193 Domokos napra 194 Ráchel 196 Ráchel siralma 198 A dalnok búja 200 Érzékeny búcsú 204 [Ohajtanék én...] 206 Névnapi köszöntő (Mentovich Ferencnek) 206 1852 A kis Pokol 208 Köszöntő vers Szász Károlynak 209 Oh! Ne nézz rám... 212 Enyhülés 213 A világ 214 Itthon 215 Dante 216 Temetőben 217 Lévay Józsefnek 217 [Látogató-jegy] 220 [Lisznyai Kálmánnak] 221 Vágtat a ló... 223 Mint egy alélt vándor 224 Visszatekintés 226 Az elhagyott lak 227 A pusztai fűz 228 Ősz végén 230 Hiú sovárgás 231 A puszta rémei 232 [Tompa Mihályhoz] 233 Két éles kard 233 Magyar Misi 234 A hamis tanú 235 Rozgonyiné 237 Poétai recept 241 Év utolján 241 1853 Alkalmi vers 243 Arkádia-féle 245 Újévi köszöntés 248 De Gustibus 249 Török Bálint 249 V. László 254 Régi jó időből 256 Névnapra 258 A hegedű 259 A sárkány 261 Vágy 266 A vigasztaló 267 [Hölgyfutár-:..] 268 Tájkép 270 Szent László 271 Iduna emléke 275 Csendes dalok 276 Az egri leány 277 Ágnes asszony 282 1854 Mátyás anyja 287 A fülemile 290 Reg és est 295 A bajusz 295 Egy kis hypochondria 302 Syrvers Baranovszky Miklós hamvaira 303 1855 Az ihlet perce 304 Hatvani 304 A tetétleni halmon 308 Kapisztrán 310 Szibinyáni Jank 311 Hunyadi csillaga 314 A vén gulyás 315 A vén gulyás temetés 318 Emlények 319 Népnevelés 321 Árva fiú 322 Zács Klára 324 Bor vitéz 327 1856 Néma bú 330 Bartos Gábor sírkövére 330 Írjak? Ne írjak? 331 Szondi 334 A két apród 335 Szondi két apródja 335 Az özvegy lakása 338 Népdalok 338 Pármán lovag 339 Both bajnok özvegye 345 A tanári kar 346 Alkalmatosságra írott versek 346 1857 Köszöntő-dal 350 A bujdosó 350 Hollósy Kornéliának 351 Balzsamcsepp 351 A walesi bárdok 352 Béranger halálakor 356 [Knócz József és László sírverse] 357 Szemere Miklósnak 357 A lejtőn 358 [A madár ha nem dalolhat...] 359 [Disznairól hajdanonta...] 359 1858 Kempelen Ríza sírkövére 360 Tanári jubileumra 360 A poloska 361 Ghazel 362 Wohl Janka emlékkönyvébe 363 Dal és öt forint 363 1859 Az új magyar költő 365 Juliskához 366 [Losonczi Gyula nevében] 367 1860 Reményeinek 368 A négy jövevény 369 Széchenyi emlékezete 369 Mondacsok 1. 377 Az örök zsidó 377 Rendületlenül 379 Kies ősz 381 Kupai Kovács Mihály sírjára 382 1861 1861 383 A Három-Pipa utca 383 Magányban 383 Palóczy halálakor 385 Vijtina ars poétikája 385 [Jókaihoz I.] 393 A két madár 394 Cynismus 394 Coronini 395 1862 Széchenyi tiszai oszlopára 396 Az élclapok rajzolóihoz 396 Poéta és politikus 397 [Jókaihoz II.] 397 [Tompához] 397 Ősz felé 397 Szép ősz 398 Kitör az! 398 Tinódi redivivus 399 Testvéri ünnep 399 Károlyi Sámuel sírkövére 401 Epitafium 401 1863 [Álmaidon ne törődj...] 402 1864 [Abonyi Lajoshoz] 403 Emlékül 403 1865 Grammatika versben 404 Báró Kemény Zsigmondhoz 405 Görgey Arthur leányának 408 Ártatlan dac 408 [Szülőhelyem...] 409 [Szülőföldemhez] 409 Akadémiai papírszeletek I. 410 Bordács Dániel sírverse 410 Leányomhoz 410 1866 Feljajdulás 412 [Juliska sírkövére] 412 Juliska emlékezete 413 Vágy 413 Intés 413 1867 A csillag-hulláskor 414 A haza sorsa 416 Demokrata-nóta 416 Pohárköszöntő 417 1868 Áj-váj 418 Hinc illae... 418 Tompa sírkövére 418 1869 Szegény Miska sírkövére 420 Az alkotmányos sarjadék 420 Az 1869-i választások 420 Emlékre 421 Rockenstein Mihály sírkövére 421 Nőmhöz 421 Karlasbadi versike 421 Búcsú a fürdőtől 422 Aj-baj! 422 Főtitkárság 422 Alunni 422 Uram-bátyám 423 Sírvers 423 1870 Óda egy vendéghajhoz 424 Ötvenhárom év 424 Zöld vers a ligetben 424 1871 Az Üstökös-nek 425 Piroska betegségében 425 1872 1872 május 1 426 1873 Régi magyar énekek 427 1875 Ének az öregségről 428 Akadémiai papírszeletek II. 428 [Annyi magasztos...] 428 1876 Ejnye! 429 1877 A lepke 430 Epilogus 431 Az elkésett 433 Naturam furca expellas... 433 Vásárban 434 Csak azért is! 435 Tamburás öreg úr 435 A hazáról 437 Honnan és hová? 437 Tengeri-hántás 440 Az ünneprontók 443 Mária! bűneid meg vannak bocsátva 445 Mindvégig 446 A régi panasz 447 Rangos koldús 448 Növünk együtt 450 Éjféli párbaj 451 Öreg pincér 454 A tölgyek alatt 456 Kozmopolita költészet 458 Meddő órán 460 Vándor cipó 460 Őszikék 463 Semmi természet 464 Híd-avatás 465 Kortársam R. A. halálán 469 Hírlap-áruló 470 Népdal 471 Bonczék 472 Az elaggott fülemile 473 Végpont 474 Még egy 474 Ének a pesti ligetről 474 Plevna 479 Így is jó 480 Ex tenebris 480 Vörös Rébék 481 Intés 483 Párviadal 484 Tetemre hívás 490 Almanach 1878-ra 492 Népdal [haja, haja, hagyma-haja...] 495 Dal fogytán 495 A kép-mutogató 495 Hagyaték 500 Aisthesis 501 Formai nyűg 502 [Csak boldog...] 502 Próféta-lomb 503 [Az időkben...] 503 A néma háború 503 Civilizáció 504 [Szenvedek én...] 504 Vakságban 504 Az jó öreg úrról 505 Az öreg házról 505 1878 Hoc erat in votis 506 [Még ez egyszer...] 507 A szájasok 507 Az élet mint tivornya 507 A tölgyek alatt 508 Nem kell dér... 511 Akadémiai papírszeletek III. 511 1879 Emlékre 513 Harminc év múlva 513 Évnapra 514 Szász Károlynak 514 A sors húmora 514 Régi adoma 514 Otium 515 [Nincs már széna...] 515 Toldi II. részéhez 515 1880 Gyöngyösiád 516 Egy ara sírkövére 516 A jóságos özvegynek 516 Különbség 517 Csalfa sugár 518 Melyik talál? 518 A Csikyek 518 A Tavasz-Ünnepély albumába 519 A szigeten 519 Toldy sírjára 519 Népdalok a kornak 519 Az orthologusokra 520 A hangsúlyosok hexametere 522 Hangsúlyos verselés 522 Klasszikusok körmönfont fordítása 523 Dalszövegül 523 Török Pálnak 523 Hasadnak rendületlenül 524 En philosophe 524 Toldyhoz 525 1881 Évnapra 526 [Sok nagy ember...] 526 Melyik a bűnös? 527 Bóka Bandi 527 Buga Péter 528 Örökké! 528 A reggel 528 Sejtelem 529 Az agg szinész 529 Tanulság 530 [Balassagyarmaton...] 530 1882 [Ha napfényes Vízkereszt...] 531 Dr. Beadynak 531 Elégiák 531 Mi vagyok én? 532 Verses rejtvény 532 Paródiák kertbenyre 533 Magamról 533 Goethe után szabadon 534 Sejtelem 534 [Tóth Lőrincnek] 534 Kétes hitelű versek [Tisza Lajos leányának sírverse] 537 [Sírversek a szalontai temetőből] 537 [Cigány-búcsúztató] 538 [Kenyeres Gyula halálára] 538 [Egy fél citrom...] 539 [Weiss barátom...] 539 [Tyúk András gölöncsér sírverse] 539 [Csak az a hátrány...] 539 Fordítások Reggeli ének 543 Az új görög dalnok 543 A Dismal mocsárok tava 547 Eszünkbe jusson 549 A dalnok elhullt... 550 Oh! Ne bántsd a költőt... 550 Sir Patrick Spens 551 Mirza Shaffyból 554 Nyerészkedés 556 Az utolsó főpap 556 Német dal 558 Ballada az elűzött és visszatért grófról 559 [Aristóból] 562 [Tassóból] 573 [Firdauszi Zóráb-jából] 583 [A Nibelung-énekből] 583 Dante Isteni színjátékából 584 [Tegnér Frithiofmondájából] 584 Tündérkirály 585 Béranger: Az Yvetot-i király 585 [Hebbel: Mutter und Kind-jéből] 586 A Géniusz bilincsben 587 [Wittgenstein Hadshi-jurt-jából] 587 A delelés 590 Az éj 590 A sekély 591 [Hindu vers] 591 Görögből 592 Anyagond 592 [Az Eddából] 593 Az ördög elvitte a fináncot 594 Egy hő csókot... 595 Függ lomha köd... 595 Kóbor Tamás 596 Koratiusból 603 A köztársasához 604 Károly császár forrásaihoz 605 [A párnatánc] 605 Chinai dalok 607 Romulidae Cannas... 616 [Sorok görög és ltain klasszikusokból] 616 Anakreon 616 Horatius 617 Vergilius 620 Elbeszélő költemények Az elveszett alkotmány 623 Rózsa és Ibolya 719 Szent László füve 734 Murány ostroma 742 Losonczi István 805 Katalin 816 Varga Mihály 848 Bolond Istók 851 Bolond Istók folytatásának terve 922 Az özvegy ember árvái 924 A kincskeresők 927 A kincstalálók 927 István örökje 928 Stanzák Mátyás dalünnepe eposzi kísérletből 929 A Jóka ördöge 933 A nagyidai cigányok 949 Az első lopás 1003 Rózsa és Ibolya 2. 1015 Perényi 1016 Édua 1018 Öldöklő angyal 1025 Család 1035 A Zrinyiász népies kidolgozása 1038 Az utolsó magyar 1062 Jegyzetek 1079 Betűrendes címmutató 1177 II. kötet Toldi-trilógia Toldi 7 Toldi estéje 71 Végszó az első kiadáshoz 139 Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata) 141 Daliás idők (második dolgozat) 196 A földrengés 252 Toldi szerelme 254 Glossarium (Toldi szerelméhez) 283 A hun trilógia Keveháza 599 Csaba királyfi 610 A Csaba trilógia első részéből 636 A Csaba-trilógia harmadik részéből 641 Buda halála 656 A Csaba-trilógia. Utolsó dolgozat 761 Jegyzetek 777 Rövidítésjegyzetek 804 Utószó 809 Melléklet Arany János kötet- és ciklusszerkesztéséhez 817

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
7 980 Ft
tovább a boltba

Hasonló cimű könyvek

ARANY JÁNOS további könyvei