Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Sorsfordulók

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

érthetjük mélyebb értelemben, amennyiben az asszonnyal ebben az időben
nem lehet számolni, mert magáról kell gondoskodnia.

Bizonyosan a periódus testi regeneráló hatása az oka annak, hogy a
legkülönbözőbb társadalmakban az asszonyok — annak ellenére, hogy
megerőltetőbb életet élnek - lényegesen magasabb kort érnek meg, mint
a férfiak. A testi kimélő- és pihenőidőnek lelki és környezeti
támogatást szerezni: ez a panaszok alapja. Ha a "napok" garanciát
jelentenének egy szabadabb térre, ahol az asszonyokkal nem lehet
számolni, akkor életük centrális idejében teljesen beszámíthatatlanok
lennének. Ez pontosan meg is felelne a női archetipusnak.'5 A mindent
kiszámítás a férfi pólus törekvése. Amíg azonban az életet a
patriarchális jelleg határozza meg, addig a "kiszámíthatatlanság"
szégyen, és a spontaneitás az árnyékban senyved.

166
A mutála's

A mutálás (németül "hangtörés") a veszélytelen törések közé tartozik,
és elárulja, hogy a fiuk hangulatával és hangjával valami már "nincs
rendben". A hangszálakat újra kell hangolni, és néhány fekvéssel
mélyebbre kell helyezni. A hangfekvés tükrözi a hangulatot; a
megszokott és az uj szint között ingadozik. A régi magasság már alig—
alig működik, de az új, karcos mélység sem teljes mégi A mély hang
elárulja a "földre szállást" ami már időszerű, a "kínos" sípoló hangok
viszont a gyakori visszaesést jelzik a gyermeki mennybe, amelyet most
már majd el kell hagyni. Ha az ilyen tünetek a tipikus időn túl is
megmaradnak, az elárulja, hogy a fiúnak milyen tartós problémái vannak
a fiatalemberre válással. Az ádámcsutka fej lödésével a gégefő
növekedése mint a férfiasság ismertetőjele képezi a történés testi
alapját. A sipolásokban és a hangmegcsuklásokban nyilvánul meg az,
hogy az események mennyire gyorsan követik egymást, és hogy a régi
gyermeki hang mennyire oda nem ill óen hangzik a felnőtté váló testből.
A fiú most már magától értetődően elhagyja a fiukórust, egyébként
viszont gyakran megreked a gyermeks ég birodalmában.

A fiúknak és a szülőknek azt kellene megtanulniuk, hogy az új
hanggal együtt üj hangulata lesz az életnek. A fiatalokat
mesterségesen megtartani a már kinótt gyermeki birodalomban a szó
szoros értelmében embertelen. Ezen a lelki szinten történik meg az,
amit az egyházi fejedelmek testi szinten hajtottak végre, amikor
fiúkat még idej ében kasztráltattak, hogy angyali hangjukkal megtartsák
öket a templomi kórus számára. Amit testi szinten mint szörnyűséget
már világosan látunk, az a lelki szinten sincs rendben.

A serdülőkori pattanások
A gyakran előforduló serdülőkori mitesszer és pattanás érthető
üzenetet hoz. A serdülőkori szexualitás helyett a pattanások törnek
elö. Mint kis vulkánok emelkednek ki — a felszin alatt állandóan
növekvő feszültség talaján -, amig a csúcsuk kifakadva lerobban és
megkönnyebbülő ellazulásnak ad helyet. A serdülők többnyire nem is
tudják kivárni ezeket a kitöréseket, és erejük szerint támogatják
ujjaikkal ugy, hogy kis forradásokat tartanak
167

meg emlékként ezekből a feszültségteli időkből. Törekvő-sürgető
ösztöneik próbálgatása helyett pattanásokat nyomnak ki. )ellemző módon
ezek a kellemetlen jelek a testnek pontosan a legi feltűnőbb
területein éktelenkednek, és ezzel elriasztö jellegét is

öltenek, hiszen a szexuális csábitö jellegét erősen korlátozzák,

ezért ezek a kifelé való megnyilvánulást, kitörést is

szimbolizáló kis vulkánok negativ visszacsatolást jelentenek,

testileg csakúgy, mint lelkileg. A pattanásokkal való törődés

ekkor még főleg csak az azoktól való megszabadulás - a

kinyomkodás - szintjén zajlik, vagyis csak a marsi szintenl A

vénuszi elem a sebek és hegek ápolása során csak érintőlegesen

kerül sorra. A napsütés és a kvarclámpa is sokat enyhít a

tüneteken. A legjobb terápia tengerparti utazás lenne, kellemes

lebarnulással és flörttel egybekötve, ez a rászoruló bőrt a

"másik irányból", a vénuszi oldalról is segitené. Mindenesetre

szükséges, hogy az érintettek valamikor átlépjék az árnyékukat,

és sürgető ösztöneiknek engedjenekl

Ellenérveik emellett éppolyan hatásosak, mint akármelyik
pácienséi.