Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Babits Mihály összegyűjtött versei

Részlet a harmadik kiadáshoz készült utószóból 'Az Összegyűjtött versek harmadik, bővített kiadása nemcsak öt verssel gazdagabb, mint előző kiadásaink voltak, hanem a versek keletkezési sorrendjét az eddiginél pontosabban állapítja meg, ami kihat az egész életmű értelmezésére, valamint a kötet végén közöljük a költemények első megjelenésének legfrissebb adatokkal kibővített jegyzékét. Mindez annak köszönhető, hogy kiadásunk a legújabb kutatások eredményeire támaszkodik. Az MTA Irodalomtudományi Intézetében tovább folytatódtak a munkálatok Babits verseinek kritikai kiadása érdekében, s ez több területen is jelentős eredményt hozott. Elkészült és megjelenés előtt áll a teljes Babits-biliográfia kötete, valamint használható annak több mint tízezer tételt tartalmazó adatbázisa, mindkettőt Stauder Mária és Varga Katalin állította össze. A nekem nyújtott segítségüket ez úton is köszönöm. Ennek a gyűjtésnek az alapján két olyan, a kiadványunkból hiányzó versre bukkantunk még, melyeket Babits maga publikált, de köteteibe később nem vett fel (A tudomány, Prológ egy jótékonycélu mulatságra), valamint kiegészítésként két olyan betétverset is közlünk, amelyeket valamilyen prózai szöveg részeként adott ki a költő.'

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Babits Mihály további könyvei