Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Zsibvásár. Versek prózában

„Bárány Tamás annak a novella-iskolának tudatos folytatója, amelynek alapjait a legnagyobb – Maupassant – vetette meg, amelyet nálunk legrangosabban Kosztolányi képviselt, amely a lélekrajz, a mikropszichológia igényét párosította az irodalmi megformálás, a csattanóra kihegyezett, szellemes meseszövés, a pontos, kifejező és a stílromantika túlzásaitól mentes >üvegstílus< követelményeivel. …Bárány egy olyan korban bizonyult e hagyományok őrzőjének, amikor a pszichologizálás, az esztétizálás, a moralizálás – vagyis voltaképpen mindaz, ami az író specifikus nyersanyagát alkotja – elutasító gyanakvásban részesült, az öncélú, az elvont, a kispolgári jelzőket kapta epiteton ornansként.” Gyertyán Ervin 1967 „Bárány Tamás gyanús író. Roppant olvasmányos, széles tábora van, s ugyanakkor elmélyült, nagy emberismerettel megáldott, míves és igényes művész. Népszerúség és művészi komolyság, szórakoztatás és gondolatiság nem fér össze az eluralkodott esztétikai Prokrusztész-ágy fabrikálók szerint. Szokatlan egyéniségét az irodalomtörténet sem tudta besorolni.; népi írónak semmiképp nem mondható, urbánusnak sem, művészi irányzatokba sem fér bele, írt nagyrealista regényt éppenúgy, mint szürrealista kísérletet, a legmodernebb analitikus módszerekkel élő lélektani regényt és elragadó pikareszket, amely sok évszázados múltban gyökerezik. Igazából azt is nehéz eldönteni, hogy epikus vagy drámai alkat-e. ötven év alatt írt verset, novellát, regényt, színművet, esszét, paródiát, ötven kötetnyit, nem tudom eldönteni, mit szeressek jobban roppant életművéből.” Szalay Károly 1992

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Bárány Tamás további könyvei