Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
HÁZI PÁLINKAFŐZÉS

Mezőgazdaság

ISBN: 9789632865966

HÁZI PÁLINKAFŐZÉS

Az Európai Unió területén egyedül Magyarország használhatja a pálinka nevet. Az is előírás, hogy pálinkának csak az a gyümölcspárlat nevezhető, amelyet Magyarországon termett nemes és vad gyümölcsből, szőlőtörkölyből, illetve aszú szőlőtörkölyből készítenek, és amelynek cefrézését, lepárlását, érlelését és palackozását is Magyarországon végzik. A cefre készítése során semmiféle cukor nem használható, ugyanígy a pálinkába aroma vagy cukor sem tehető. A pálinkához nem adható tömény vagy hígított alkohol, és nem lehet ízesíteni, színezni. Aki pálinkát szeretne főzni, annak a jogszabályok ismeretén (könyvünk 6. fejezete) kívül azzal is tisztában kell lennie, mely gyümölcsök a legalkalmasabbak erre a célra (2. fejezet). A házi pálinka jó minőségének egyik meghatározó eleme a szakszerű cefrekészítés ( 3. fejezet ). Házi pálinkát főzhetünk otthon is, és főzethetjük bérszeszfőzdében is. A házi pálinkafőzés módszerét, eszközeit mutatja be könyvünk 4. fejezete. Hogy milyen pohárból, milyen hőmérsékleten igyuk ezt a hungarikumot, hogyan adjuk meg a kellő tiszteletet a gyümölcs termesztőjének, az ital készítőjének, vagyis mindannak, ami egy kortynyi pálinkában ölt testet, arról az ötödik fejezet szól.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lira
2 465 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Mmmm más ni.—ak mu. 'em vixmmmgl cefréb: simm— um,-n mas. nemamlyma : esnem-x ). paronűbc ms mmm:-
nwkm mlm—w! : I') am "éva. lem-sa: deli-:gvu—ilnvkém muködik. es mlul men 1 uwzú
góaekgy ullulnlkonwmva'dhjáx (. Walnut a kümytlú ltmgn m.";
'3 Plsmrlus—féle un) Er, denngmimr
. 7 ' A.u.uk mlchclyuzm l'ulorm—únyórlenyegébm vi/hméscsdevkgmimr.
x x 1 melynek rewl... . gűrzk'gy Alkulnlmmnlmamk "más: [.mcignla—
! kusza—tem menne mmm"; epitenek. A mum mangán : u-
' 2 3 ' r:!ülzmel ami kcuyvuín. hogy . vvml mmm lcdcl mellen hal-dm cl.
Amlcxnamau : Vílegy rém/: MIMm/MMM a .iwnrulyik :] nam-:.
mi; u .ummlm mlm-sun Walami lomha mm.
A mm.-mmm . felmelegrdtll húr-nunc! mink. "mg Nr./cl
nem szabad mamám-n. mm .A ms.— nam komkmebm ., alkuhol ;;
[xppfülymndla e— a [ru/ók alknhnluntlml mm "mum. Ezmkwn!
, , 7 az aa mus. nagyménz'khm nem" ,. mamam, ami uivnm uruk.
' kenu a kpúxlt's sebmgcn
x ng-egy ik! mi: m Nem-Mmm MIMIm A mmm mma—
unk mamam fokon-am . .hmmm; .a. es ennek megl-clclíml nőn-l-
'- hm'y , gőzöl nlknholknm'mlmcwu. mb hamu,—mmm . u; mg.
* ! mmm"; rali-ék kpm-ima m.. "még (vi-mamam
' Y
a 9 !
N v.,, (M.—mm
: —. mmm "max.; akarna-munka: lom! nm! h.,—ma rm— !
km: lm". 7 :hxm'lc—n .m'u'n" Mmm.! Huuu-i huuu—nak una—n mh
.,.A..-.x.wm.x.uu..y.. p.m.-u. ? "IIKIGM1HIAI nenegnnwnl
81 !!
nm mummy,- A 'ulmLJ haw
ln hmmm úgy mm el. ha a goz és a mi"; egymassal muben.
uu cllmáumbzn mm. A ..a hmuw N K vdhégex hugy ; gala
GGMW'LK'L , nna feluleten mmal-snak :. hmm'uml. ha ; íclululnöyclcs! mbr: nm—
' ; . ...... Hm Elam ldmngl siman—. cuílücgu. m.,fm hínak.
J'w *] 1 i 1!
* , " é—m ' .?4—
, _ S 1 A ? ÉV: : a 'H , H-
! ' A .); A W ' '
§ . .. , (a . %,pr u
'! — ' l ' ((: x ' '
_F, ' *.* ' .).J ! .
! ' ' 'sx *l'li'l._ r"
7 '— .' ; §?" ' 3; a' 3
, ' * k !; lwriwl 14-
.-n um x'umwnmmvtmmkm.mnmnm..unm_ una dnulmunkw 3675! hl : ,?
w (: ; H ! ! : w '
u / x. _ I ; u;
Páracw _ ('i'—;: _ lux (, H"
. . ex '— ' . ! x
,x mm vagy .. m.n.n-mm m. fmv: 4 hm.-.va rel—Jam cm X'Jsk 3?) L _ 4— n a
mm" a gli/ük loubbuáu Akkor van helyesen amive, ha uz m fele " :; "__" ***3
lejt um- 111 mm.. A Icglmlc—u dcnegman. vmf. i. hmm, men ;: M mmm-ml :u—nklgynImáhwmüúlcge—hukó .)muyruulính
. nme/:; kwcgó hm.-, hala—Am :! Mm.—n 4.1, van cxmpl'dyúsodmk _. magna—Ö wmcwnJH-mukmnxmm mm
e; mmfoLym—k w ustbc.
cum—ro; mmm . csökigyú hmmm, Iunályhn maul m mm.
Hűtő hol—vizen: elegy. mm a kommválodm folyadék . csükim aban iram—
Iwk klim ;. §" wow. mmm. mm! . (olyn—léke, a mm;," ma
A gamma . hmhm MyluódxkAhúm r'elmnu a gólok Iulius mmm szlknszni nagyobb mmm. mum: sam 14;sz mlm az ahá m.
uyosnasu Kund-mul! tenoíoiyadck neme.—( Irt-2111 humanum km A csokl'gyhl mum. . Mmm/cx mum,- mmm aLelhol kcsn'nk
KJ PG
Hm pnlmnldio A Mmm 151534
hmm: luna mu "17:le bmw-mul. huumgmm ú/cmclmv Pillnlulclfogó edény
Pub "ahányat. hvgy vrhurn .hmmm
A exőlmu nm:— a gáz : mmlegmn mmm :smzk kom. Apám" n kn'ezmbcsmbu um,—m el :. nm. e: ;. mamam ícllogüám
. "mán'; pedig . nöxckbm .smnm m,, mignem, mnuhimn Hillxmucdcnybcn ma.—cm"
könnyen kurlhrm'u. lix nyű-!)zyljgú Al alu/cnn ; Rmvmminy, w L'IT— :( un'w'úrlxlm xavállu ult'wuht
A mmm mc hmgcrahkú nmoum unalym egy kmbh .nme— püjhuk. Az edény! u. ulkohul— es nmmnvevlcség mokka-més: végen
nem hang:! .nem. mlyhc hmhm Icnxclylr Vrn—Ir. mm; damhu— reájuk k. u Men—c hebcrn'mk saválló mlm.
mu. kumuguk. Im,-Eml— wuuk üpme. E lányán-uk mulik : gázt. mm
; fnlyndékm . khímól hm" lungcmahslhoL A mmm ma :lúnyc
. ,a. hínóhmx m:!!m, hogy a vényélsIc-rkcm kicmdhni') e. kűnuym
.ivmmm
Epr-vmn —
Aúcsznllamm nhúuibnl "r,—mmm !nlylk lírn lclolyocukvpímu — _ ?
Nema/am! enim-_ u "ma. ui. ;.mglym xégúül : forma nam) CX_—)
mul mozik. Az u alaku m felsnlh') ama szeazíokulm helyczhe ! (É
mm cl, mm n p.m.; pnllnmm): alkoíwllmcmmimwal munka!); A m...]. :
gw x'wluég r-öklrmc'v: cián-lében haw/unk !: megin-rk k ) —H .
, kus—M *
e ,. ,. ! ,-— ._- ,
. ___ ,. . ; 'v _Hmw lulnm muwammum-
..a, l _ — 4 ' : luvgiud , mun—m
'. ., — ' ' 'v W a.,,r..m,—..M._m._t.
: 1
': m PMliavMul-mmncuewvmudans wuwdumuuuk)
m x:

Békési Zoltán - Csarnai Erzsébet további könyvei