Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Angyalok könyve

Paratudományok

ISBN: 9789632900476

Angyalok könyve

Az angyali kommunikáció a lélek nyelve, nem a szavaké. A szavak sok mindent összezavarnak. Megbántanak, félreértelmeznek, magyarázkodnak, tévútra terelnek. Égi üzenetek, halk súgások, megérzések, bizonytalan bizonyosságok. Mik ezek? Angyali súgások? Az angyalok akkor segítenek, ha kéred őket. Istenem, segíts! - sóhajtod, ha bajba kerülsz. Önkéntelen sóhaj lelked mélyéről, de mindig eljut a címzetthez. Isten elküldi hozzád hírnökeit. Az angyali válaszok a hatodik érzéken át jönnek, azon a csatornán, melynek hullámhosszát a tudatos agy nem képes befogadni. Nem lehet rajta erőszakot tenni. Ezek a válaszok csak úgy jönnek, egyszerűen megtörténnek. Egyszerre csak itt vannak. Mint kész válaszok. Látod, hallod, tudod és megcselekszed. Működik az isteni igazságszolgáltatás, dolgoznak az angyalok.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
magyarmenedek
1 620 Ft
tovább a boltba
bigbandi
750 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből


Számomra külónós aktualitása van a dolognak. Az elmúlt hónapban ért véget édesanyám
földi életének jelen ciklusa. Tiszteletre méltó módon kezelte betegségét és életét, de megoldás
híján nem maradt más választása. Atmenete fantasztikus élmény volt számomra, bármily fur—
csán hangzik. Elmondom, bár nagyon személyes, de nagyon idetartozik. Aznap éjjel, távozása
után pár órával visszajött álmomban. Valós tudatommal fogadtam, ahogy ott ült ágya szélén
(talán a kórházban), és nem fért össze a fejemben a kép és az információ róla: ,,de hát, anyu,
te meghaltál" — mondtam —, ,,ez nem lehet"! ő pedig csak mosolygott. ,,Pedig ÉLEK" — mond—
ta, és szerényen a vállát húzogatta. Szép volt, mint annak előtte, és szakadatlan mosolygó.
Még bocsánatot kért valamiért, aztán megszakadt a kép.

írhatnám, hogy fájdalmam az égig ér, de nem tehetem, mert nem ezt érzem.

Lelkemben megcsendültek a harangok, de nem a temetés, hanem az újjászületés harangjai.
Boldogság, hogy nem érez már fájdalmat földi teste, és boldogság, hogy mehet tovább, intéz—
heti következő fordulóját, mert ö is tudja: nem végezte be, amiért jött.

Ennyit a személyes élményről.

Hogy az eltávozott itt marad—e földközelben égi segítüként, azt a korábbi kapcsolat minő—
sége határozza meg. De még ez sem biztos. Vannak, akik úgy érzik biztonságban itt hagyott

50
szeretteiket, ha kísérik tovább életüket. Gyakran sokkal többet tudnak tenni a negyedik—ötödik
dimenzióból, mint amikor még itt éltek. Gátolta őket az anyagi test, az ego.

Hívd őt, ha a segítségére vágysz. Meglehet, vele közvetlenebb vagy, szívesebben beszélsz
hozzá. Ha volt megoldatlan ügyetek, meditációban megbeszélheted vele. Kérdezd és válaszol.
Figyeld jeleit. Talán felbukkan egy kép róla, szóba kerül valaminek kapcsán, meghallasz egy
kedvenc dalát, meglátsz az utcán valakit, aki nagyon hasonlít rá..., de kérésedre rávezethet
egy jó megoldásra, amiben talán éppen az ő egyedisége játszik kiemelt szerepet. Sosem vélet—
len, ha felmerül emléke, alakja, tettei, érzései vagy a hozzá fűződő személyes benyomásaid.
Beszélj róla nyugodtan, a szeretet energiája elér hozzá.

Van azonban egy dolog, amit mindenképp el kell mondani. Nem jó, ha fájdalmaddal visz—
szatartod az eltávozottat.

Kónnyeid egöd törekvése arra, hogy felismertesse veled: nincs másik dimenzió, a test kül—
detése itt ér véget egyszer s mindenkorra. Szegény ego nem tehet mást, hiszen ez a saját ta—
pasztalata. Tudja, csak egy módon élheti túl a testet, ha istenlénnyé válik, azaz feladja saját
magát, és beleolvad a nagy énbe. Ez nem megy neki könnyen. Tehát. Ne sírj, mert megkótöd
az eltávozott lelkét, s nem tud tovább haladni a végső forráshoz. Az út hosszú, sok mindent
kell tennie addig. Szenvedés számára, ha megkótöd, s nem ereszted.

Vagy úgy érzed, ő az, aki nem enged, nem tud elszakadni? Ahogy mondják, gyakori hely—
zet, hogy az eltávozott nincs is tudatában sokáig, hogy már nem él, vagy nem hajlandó elfo—
gadni ezt a tényt. Segítséget kap asztráltestének érzékeléséhez, de el is kell azt fogadnia. An—
nál könnyebb az átmenet, minél inkább istenközeli életet élt. Képei, körülményei megegyez—
nek elvárásaival. Olyan világ fogadja, amilyet elképzelt. Ha az angyali dimenzió lehetséges
valóság volt számára, minden szeretetben része van, és jó eséllyel kaphat isteni kegyelmet a
továbbszolgálásra. Ha kéri ezt. A szándékosan Föld körül tartott, el nem engedett szeretted
kínlódik, és nem válik hasznodra, söt.

AZ ANGYALOK AZOK, AMINEK ELKEPZELED OKE T

A segítő angyalok élethivatása, hogy téged szolgáljanak. Sokan vannak, mert minden spe—
ciális feladatra másik angyalt teremtett a teremtő. Fantáziád munkája az angyalok megjelení—
tése, de nem feltétlen. A képzelet valóban a leghatalmasabb energia, mely támogat. Fejleszd,
ha hiányosságaid vannak e téren. Azonban a képzelet csak egy segítő a sok közül. Fantáziád
különféle angyalokat, tündéreket teremthet, láthatod őket klasszikusan, szárnyas emberi ala—
koknak, kedves férfi vagy női lényeknek, lehetnek egyszerü történések, jelek, gondolatok,
energiafolyamok. Senki nem mondta, hogy adj nekik testet. Úgy is olyan módon fognak köze—
ledbe kerülni, ahogy az neked jó. Az angyalok nem tolakodnak, nagyon szerények. Ha még—
sem így érzed, lehet, hogy sürgős a váltás az életedben. Mire gondolok? Amikor egy ese—
ményt, helyzetet, egy pillanatot újra és újra eléd tol az ég. Ugye, előfordult már veled isi7 Nem
elég, hogy újra, de egyre gyakrabban. Hűha! Ez azért már jel. Figyelj nagyon az ismétlődé—
sekre, mert itt van a kulcs a továbbhaladáshoz. Addig kapod a jeleket, míg meg nem oldod a
feladatot, s csak aztán dobhatsz újra a kockával az élet nevű nagy társasjátékban.

Az angyalok nem jelentik ki, miként fogadd be őket életedbe. Meglehet, a kövek, a kristá—
lyok hordoznak égi erőt. Lehet, hogy szimbólumokat fogadsz be könnyebben. Sokan emberi
alakba öntik őket, így érzik magukat biztonságban. Előfordul, hogy jelekben látod felbukkan—
ni segítőidet.

Nagyon sokszor ők választanak megjelenési formát. Leginkább olyat, amit te is el tudsz
fogadni. Nem akarnak sosem megijeszteni. A dolgok — ha hagyod, hogy irányítsanak — szépen

51
kialakulnak. Követed a jeleket. Nem teszel semmi különöset, csak ráhangolódsz a történések—
re. Vezetnek? Vagy magad találod meg a helyes iránytf.7 Honnan tudod, hogy ma, éppen ma
kell bemenned abba az irodaházba? Mi késztet rá? Hiszen bármikor máskor is bemehetsz.
Honnan tudod, hogy ma, éppen ma nem szabad elmenned otthonról, pedig ezer a dolgod a
világban? Honnan tudod, hogy arra a tanfolyamra most feltétlen el kell menned, pedig sem
anyagilag nem engedheted meg, sem korábban nem érezted, hogy fontos lehet. Annyi a kér—
dés a hogyanokról és főleg a miértekről, mégis mi a válasz... Egy vállrándítás. Nem tudom —
mondod —, és tényleg nem. Te nem, de angyalaid, belső vezetőd, Isten tudja, miért kell arra
menned. Mert az az ösvényed. Ha hallgatsz a tiszta belső hangokra, nem tudsz letérni róla.

Sokszor csodálkozom, mikor az emberek kérdéseket tesznek fel saját életükről náluk oko—
sabbnak vagy tanultabbnak vélt embereknek. Miért gondolod, hogy ők jobban tudják, mi a te
dolgod a világban? Talán segítenek valamit, ez rendjén is van. Hiszen mind azért vagyunk,
hogy egymást segítsük fejlődésünknek különböző fokán. Hallgasd meg a jó tanácsot, és for—
máld saját életedre! Véleményem és tapasztalatom szerint minden emberről van tanulniva—
lónk, teljesen mindegy, ki az illetö. Még azoktól is, akik sem tetteikkel, sem szavaikkal nem
támogatnak. A negatív emberi hozzáállásról beszélek, aminek ugyanúgy helye van a világban
akkor is, ha nagyon nehéz ezt megérteni.

Van hát dolguk az angyaloknak.

Amikor behívod tudatos életedbe a belső segítséget, rajtad múlik, hogyan teszed azt. Adj
nekik szárnyat, vonj köréjük fénylő gömbburkot, s abban a formában válnak valóságossá
számodra. Mindig az a forma felel meg legjobban számukra, amiben élsz. Ha egy nagy iroda—
ha'7han töltöd naniaid nam! révér a7nknn a tárnvaknn eseménveken embereken ár válnak

Hasonló cimű könyvek

Berente Ági további könyvei