Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Rumini

Amikor egy nyaralás során, az akkor még óvodás nagylányomnak, Lilunak kitaláltam Ruminit, nem sejtettem, hogy a világjáró hajósinas életem egyik legfontosabb szereplője lesz. Lilu egeres mesére vágyott, én pedig izgalmasra. Rumini és társai a lányom kedvéért lettek tehát egerek, de pont úgy viselkednek, mint az emberek: néha aggódnak, máskor bátrak vagy éppen nem merik bevallani az igazat, de bármit megtennének a barátaikért. Mostanra Rumini igazi nagyfiúvá vált, és egy hatalmas világ bomlott ki körülötte, számtalan kalanddal, baráttal és ellenséggel. Az első részt, a kalandok kezdetét most vadonatúj, a külföldi kiadásokhoz készült rajzokkal is megmutatjuk - Nagy Zoltán izgalmas, ?rajzfilmbe illő rajzai egész másképp mutatják be azt a világot, amelyet már több mint tíz éve ismerünk. Berg Judit

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
bigbandi
1 791 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

/ ) ' _ , 2" x
! ' fi ' i,
; — ' ". ( k
* — ' ! . x
, Kt i n
— Ez tenyleg igazi. ialodi receíice kéleg'?
Rumini bólintott és Beretva apónak nyújtotta a kis íadarabot. Az öreg ovatosan megfogta, megtapogatta. kőn'ilszaglaszta. Végül
elmosolyodott és Csocsőra nezett.
— Megmerekülél. nam.
Aztánielpillartott
— Egy kis viz kellene. Kinek maradta kukacsában?
— Hé, álljon meg a menet — szolt közbe Savo. — Azt mondjábk. hogy ez a kölyök kincset érő íadambokat tart a zsebében? Nincs itt
valami szélhámnsság?
— úgyvant — kiabált Keszi is. — Nem valami mereg azinkább? Én a helyedbenlenyomnám a brkán.apő. Még megőlitek Csocsotl
— Eltallgassatok. ostobák! — toppantott Eeretva apo. és mostigazan dül'ösnektűnt.— Gyerürk. Dini. vanvized?
— Az enyemet rm'ar megitattam Csoosőval — mondta Dini. és fl'frkészle nezett kört] a raktárban
Az üigek iesziiten figyeltek. Minderki azon gondokodott. kinek liggyen. A legtöbben leinire meredtek. mások zavartan pislogtak
körbe. Savóról Kaszáia. Kaszáről Beretva apora, aztán Dinire. es megint Savúékra. Végül felemelkedett egy fiatal ürge. és az
őreghez lepett.
— Tessék apő, még félig ian a kulacsom.
— Köszönöm, Zsiga.
Beretva apo megragadta a kulacsot. es ujjaival belemoizsolta a kemeny kerget. Aztán rácsavarta a kupakot. es két percig erősen
rázta.
—Tulaidonkeppen lorrahi kene. de igy is segit talán — motyogtaAmikor már eleget rázta. leosavarta a kulacs tetejét, és Csocsohoz
hajolt.
— lgyál ebből pár kortyot. nam.
Egyik mancsával megtámasztotta Csocsó tejet. a másikkal gyengéden a beteg szájához tartotta a kulaosot, és óvatosan megitatta.
Nehány korty uán elvette a kulaosot. és Diniheziordult.
— Kerts egytiszla kendőt
Dini a zsebébe nyúlt. és előhúzta zsebkendőjét. Nem volt ugyan patyolat tiszta. de ennél jobbat ott a raktárban remelni sem lehetett.
Az apő a kendőtatitatta a gyogyszerrel. és nekilátott. hogybebomgassa vele Csocsó sebet.
7
s— .
. ,; f? -
! : '
i . %.
— Ej. kene egy kis fény. nem látok semmit— morogb. — Avégén még mssz helyre iolyabm ezt a drága szert.
De azert valahogy boldogult. Amiknr a kendővel először odaért a sebhez. Csocsó %]dalmasan felkiáltott. de pár r pillanat múlva
megkönnyebbült sohaj hagyta el a száját.
—Apú. ez nagyon jó.
— Megtiszem azt. nam! — elerkiilt meg Beretia apo. — Egykettőre rerdbe jössz ettöl.
Csocsó hamarosan bekesen szuszogott.
— Nagyon jó. Ehludt végre — jelentette ki az üreg. —Ra]ta hagyom a borogatást es nire lelebred. lábra is álhatmajd.
— Köszönöm, barátom —ragadta neg Rimini kezét Dini. és hosszasan szorongatta.
— Bizony,nam. tálávaltartozmk neked —íordutíelejiik Belem apo is. —Bocsáss meg. elíeleiettem a reved.
— Rimini iagyok.
— Rimini nam. Megmentetted egyik bajtársmk eletet. Ha neg nem sértelek. ánjd el nekem. hogytettelszeit recenoe keregre. Én nár
tizenöt éve nem lattam.
— Ne haragudjon apo. de nem mordhatom meg. geretettettem a kék örzöinek.
— Na tessek. megint kezű!— bődiiltel a hátik mőgőttSavo. de tübbenletorkoták.
— Fogd be a szad. Savó!
— Szálj le a túrát
— Hisziirk neki! Megnenlette Csoosőtl
Savó elhúzódott. és leült a raktár legtávolabbi sarkaban. Kasza mellé szegődött. a többi ürge viszont Rumini köre sereglett, a mancsát
rázták, köszöngettek neki. kérdezgették.
Aztán arrikorvégle leosillapodbk a kedélyek. es negint m'ndenki eioglalla korábbi helyet. azőreg megkerdezte.
— leini. nem halottala íedélmten valarrit anől. rogy mit akarrak tenni velü'lk?
— Lehet. hogy megölnek minket— szőlt biga bátortatand.
— Ugyan — legyintelt Dini.— Akkor nem mmltak volra át a raktárba.vegeztek voha velünk a hajón.
— Honran tudod? — nézett rá Zsiga. — Lehet. hogy egyenként ölnek meg vacsorára. lkalk moraj htott át a raktáron de Eeretva apő
küzbeszúlt.
— Nem szeret'k a patkányok aziiigehi'at. Valami másra kell'L'nk nekik.
Most végre Rumini is megszólalt.
— Azt halottam hogy a pelevari bazárba készünek eladni a iaboltszalltmányt
—Az ki van .mi; — szólalt meg egy idősebb. pocakos tengerész. — Az egész pelevári katonaság őket keresi. a pole király verdiat
tűzött ki a fejükre. Nem fognak csak úgy behajőzni az ellenség kikötőjébe.
— Alltolag átszálunk lalami Kalnána. es lígy— vort vállat Rimini.
— Kalmáit mordtal? —kiáltomela pocakos 'ú'ge. —Azla hajót ismerem. Találkoztam már velü réhánysmr.
— Én is. Énis — bólogattak páran a körben ülök kőzőlt.
— Nekem is rémlik a név — ráncolta a homlokát Eeretva apo. — A Kalmar egy kereskedöhajő. Patkán/ok dolgoznak rajta. es a világ
nagy kikötői ben mindenütt ánjiák a po rtekájukat. Nem ertem, mi közük lehet a kalozokhoz.
— Azt mondjátok. patkányok? — vette át a szot Dini. — Lehet hogya kalozok baratai. Ök adják el azt az ám amit a kalózok
megszereznek. igy a kalozoknak nem kell a kikötőkbe mereszkedni. mégis könnyen pénzzé tehetik a zsákmányt. A nyereségen pedig
osztozkodnak.
Mindenki elgondolkozva bőlogatott.
— Szerirtem nem osztozkodnak ezek senkivel. Sokkal mohőbbak annál — mondta váratlarul leini. — Különben sem azt mondták.
hogy átadjuk az ámta Kalmámak". hanem. hogy _átszallurk a Kalmárra".
— Mit akarsz ezzel mondari? — nemtt ia Dini.
— §nmmil Rank nm nnndnlhm hnml lehal hrvwn kaliwnlf irták—h mnnltk ndi-If :! :: vcáknánu írni ne,!nvlfndn'llk enm kell én AMI

Hasonló cimű könyvek

Berg Judit további könyvei