Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Rumini

A Rumini fordulatos, izgalmas, szellemes, kitűnően megírt, letehetetlen kalandregény, a csavargóból hajósinassá lett, szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér, Rumini főszereplésével. Berg Judit bátran hasonlítható olyan ifjúsági vagy gyerekíró klasszikusokhoz, mint például a svéd Astrid Lindgren - ő is bámulatosan ért a gyerekek nyelvén. A titka pedig valószínűleg az, hogy komolyan veszi a gyerekeket, és komolyan veszi a mesterségét: gyerekeknek írni. Reméljük, hogy a Rumini a magyar meseirodalom emlékezetes alkotásává válik, sok olvasni szerető kiskamasznak okoz felhőtlen kikapcsolódást, és sok olvasni (még) nem szerető kiskamasszal szeretteti meg az olvasást. Talán éppen ezért is tüntette ki év könyve díjjal a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács (IBBY) 2007-ben.Ezt a könyvet 6-12 éves gyerekek számára ajánljuk.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
2 990 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

/ ) ' _ , 2" x
! ' fi ' i,
; — ' ". ( k
* — ' ! . x
, Kt i n
— Ez tenyleg igazi. ialodi receíice kéleg'?
Rumini bólintott és Beretva apónak nyújtotta a kis íadarabot. Az öreg ovatosan megfogta, megtapogatta. kőn'ilszaglaszta. Végül
elmosolyodott és Csocsőra nezett.
— Megmerekülél. nam.
Aztánielpillartott
— Egy kis viz kellene. Kinek maradta kukacsában?
— Hé, álljon meg a menet — szolt közbe Savo. — Azt mondjábk. hogy ez a kölyök kincset érő íadambokat tart a zsebében? Nincs itt
valami szélhámnsság?
— úgyvant — kiabált Keszi is. — Nem valami mereg azinkább? Én a helyedbenlenyomnám a brkán.apő. Még megőlitek Csocsotl
— Eltallgassatok. ostobák! — toppantott Eeretva apo. és mostigazan dül'ösnektűnt.— Gyerürk. Dini. vanvized?
— Az enyemet rm'ar megitattam Csoosőval — mondta Dini. és fl'frkészle nezett kört] a raktárban
Az üigek iesziiten figyeltek. Minderki azon gondokodott. kinek liggyen. A legtöbben leinire meredtek. mások zavartan pislogtak
körbe. Savóról Kaszáia. Kaszáről Beretva apora, aztán Dinire. es megint Savúékra. Végül felemelkedett egy fiatal ürge. és az
őreghez lepett.
— Tessék apő, még félig ian a kulacsom.
— Köszönöm, Zsiga.
Beretva apo megragadta a kulacsot. es ujjaival belemoizsolta a kemeny kerget. Aztán rácsavarta a kupakot. es két percig erősen
rázta.
—Tulaidonkeppen lorrahi kene. de igy is segit talán — motyogtaAmikor már eleget rázta. leosavarta a kulacs tetejét, és Csocsohoz
hajolt.
— lgyál ebből pár kortyot. nam.
Egyik mancsával megtámasztotta Csocsó tejet. a másikkal gyengéden a beteg szájához tartotta a kulaosot, és óvatosan megitatta.
Nehány korty uán elvette a kulaosot. és Diniheziordult.
— Kerts egytiszla kendőt
Dini a zsebébe nyúlt. és előhúzta zsebkendőjét. Nem volt ugyan patyolat tiszta. de ennél jobbat ott a raktárban remelni sem lehetett.
Az apő a kendőtatitatta a gyogyszerrel. és nekilátott. hogybebomgassa vele Csocsó sebet.
7
s— .
. ,; f? -
! : '
i . %.
— Ej. kene egy kis fény. nem látok semmit— morogb. — Avégén még mssz helyre iolyabm ezt a drága szert.
De azert valahogy boldogult. Amiknr a kendővel először odaért a sebhez. Csocsó %]dalmasan felkiáltott. de pár r pillanat múlva
megkönnyebbült sohaj hagyta el a száját.
—Apú. ez nagyon jó.
— Megtiszem azt. nam! — elerkiilt meg Beretia apo. — Egykettőre rerdbe jössz ettöl.
Csocsó hamarosan bekesen szuszogott.
— Nagyon jó. Ehludt végre — jelentette ki az üreg. —Ra]ta hagyom a borogatást es nire lelebred. lábra is álhatmajd.
— Köszönöm, barátom —ragadta neg Rimini kezét Dini. és hosszasan szorongatta.
— Bizony,nam. tálávaltartozmk neked —íordutíelejiik Belem apo is. —Bocsáss meg. elíeleiettem a reved.
— Rimini iagyok.
— Rimini nam. Megmentetted egyik bajtársmk eletet. Ha neg nem sértelek. ánjd el nekem. hogytettelszeit recenoe keregre. Én nár
tizenöt éve nem lattam.
— Ne haragudjon apo. de nem mordhatom meg. geretettettem a kék örzöinek.
— Na tessek. megint kezű!— bődiiltel a hátik mőgőttSavo. de tübbenletorkoták.
— Fogd be a szad. Savó!
— Szálj le a túrát
— Hisziirk neki! Megnenlette Csoosőtl
Savó elhúzódott. és leült a raktár legtávolabbi sarkaban. Kasza mellé szegődött. a többi ürge viszont Rumini köre sereglett, a mancsát
rázták, köszöngettek neki. kérdezgették.
Aztán arrikorvégle leosillapodbk a kedélyek. es negint m'ndenki eioglalla korábbi helyet. azőreg megkerdezte.
— leini. nem halottala íedélmten valarrit anől. rogy mit akarrak tenni velü'lk?
— Lehet. hogy megölnek minket— szőlt biga bátortatand.
— Ugyan — legyintelt Dini.— Akkor nem mmltak volra át a raktárba.vegeztek voha velünk a hajón.
— Honran tudod? — nézett rá Zsiga. — Lehet. hogy egyenként ölnek meg vacsorára. lkalk moraj htott át a raktáron de Eeretva apő
küzbeszúlt.
— Nem szeret'k a patkányok aziiigehi'at. Valami másra kell'L'nk nekik.
Most végre Rumini is megszólalt.
— Azt halottam hogy a pelevari bazárba készünek eladni a iaboltszalltmányt
—Az ki van .mi; — szólalt meg egy idősebb. pocakos tengerész. — Az egész pelevári katonaság őket keresi. a pole király verdiat
tűzött ki a fejükre. Nem fognak csak úgy behajőzni az ellenség kikötőjébe.
— Alltolag átszálunk lalami Kalnána. es lígy— vort vállat Rimini.
— Kalmáit mordtal? —kiáltomela pocakos 'ú'ge. —Azla hajót ismerem. Találkoztam már velü réhánysmr.
— Én is. Énis — bólogattak páran a körben ülök kőzőlt.
— Nekem is rémlik a név — ráncolta a homlokát Eeretva apo. — A Kalmar egy kereskedöhajő. Patkán/ok dolgoznak rajta. es a világ
nagy kikötői ben mindenütt ánjiák a po rtekájukat. Nem ertem, mi közük lehet a kalozokhoz.
— Azt mondjátok. patkányok? — vette át a szot Dini. — Lehet hogya kalozok baratai. Ök adják el azt az ám amit a kalózok
megszereznek. igy a kalozoknak nem kell a kikötőkbe mereszkedni. mégis könnyen pénzzé tehetik a zsákmányt. A nyereségen pedig
osztozkodnak.
Mindenki elgondolkozva bőlogatott.
— Szerirtem nem osztozkodnak ezek senkivel. Sokkal mohőbbak annál — mondta váratlarul leini. — Különben sem azt mondták.
hogy átadjuk az ámta Kalmámak". hanem. hogy _átszallurk a Kalmárra".
— Mit akarsz ezzel mondari? — nemtt ia Dini.
— §nmmil Rank nm nnndnlhm hnml lehal hrvwn kaliwnlf irták—h mnnltk ndi-If :! :: vcáknánu írni ne,!nvlfndn'llk enm kell én AMI

Hasonló cimű könyvek

Berg Judit további könyvei