Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Meseterápia

"- Velem is épp így történt - hallottam többször is mesehallgatás után idős emberektől. A kisebb gyerekek azt mondják: - Én is ilyen bátor (szép, ügyes, kitartó stb.) szeretnék lenni. A gyógyulásra váró beteg pedig így sóhajt föl: - Én is úgy szeretnék élni, ahogy a mesében van - . Az a sajnálatos körülmény, hogy ma már nincsenek közösségi mesemondó alkalmak, és a mesék egyre inkább feledésbe merülnek, megfoszt bennünket attól, hogy a meséken keresztül kapcsolatba kerüljünk egyrészt saját vágyainkkal, lehetőségeinkkel, másrészt szellemi gyökereinkkel, s e gyökerek révén létezésünk alapjának tekinthessük azt az értékrendet, amely nemcsak egy szűkebb közösség sajátja, hanem univerzálisnak tekinthető."

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
magyarmenedek
3 699 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
2 774 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

lm kpallzn mh). ru n—hb, " ; rnódich Ui, kov meg nmrh n f
o: M N ,
m Nm I.u.wwm.mv. ,, m .— 5— u" M T
m. m
, .
m WML-ih lapmrlaldual (mp ;. rmdwU .; M.u.. my :numhahmaul mmm, nunkukfun ; hmmm. ;: uk— !
mm. m,:— Lphlvh mak law/...LumL hog) mier: .na ! uplngerJllghx-gnh .hmmm. 'wrnl Xagyuukur— *,
nun—ak .de urn . huhu Ruma..- c—k .xu Irlwl nu § ...mx nmL .x pwxm'm— m." ...—m rKvulLdó lulAM—uvxami ...
smhu/w'mknmllp]munka-L,4hm'ammrlukaheyunxLaX-I ' Nurbdaiclgúrüú:[vehi-mnllmlkkúnmk .. "L.-um". ' !
Hut—uh-n-m. _mm. vm., m lrhruznk'. .hm ...n m.u- ' hang. . M- . a.m. . mm.-.; , Luxrlnuerlnukg, .. mum ! _
u.,—L. Már a (ha. "ku-um .,m megulaim u emu-n [mm ;; xuv h'lknuu nem a/ Alh'uldrln'. hugy .. mmm _mu ,
lo hmm ma.] mmm.- rum-l —. html—)p Jun' ho,-._- .a: Nníutktlk'nrkaln (a ulra limn'muk wmmu'vkmkn. v- " §
"sm—v- N um "Mu! : hrhm u fv'mv nlux rlwnésd w mlm .)"ch ' Nyammm: Mulan-mlm". [.k-(am mul .
mi, mm .,, chn-I dm .— unk mm;; Mm mrgslőkm. amig cx rug"! (xb—Huhh u'ruksvnknzm mi un.—mm mum _ ;
Mmmm www lrruldekrl mm mpobh mh um. (mmm nun-..."" u n! mm. Im,. ul fnlccm l'un—túlm (
"..."; rugna-h lrrulclu' .:va uh. mmal mmm— ;."me .Wumum mm. ., M.u.—m.... vüleg. mum; m :
mm.. ulni rldur Xamn .. lÁIhalAIhnu-i Vilix oak mü: w m; bem—'n, hop ." mum mmm k'u'nl, Arnuvak ;,
krva elh—natur " vllenklkl vmvh'n. ha Khmmm 1.131 hl ..." Hm Nem . Nem nme" kn vállni w Mm.". !
a Niue-uz]. [..-g, %th m mm—nuk m. lux—nnal! .. rulla mr: "han hgy—la! mi mlm mm... Mud) (p.-em kun-v ' ;
u.n.-z u.am-lul haw ., hlm .hu-.. :. Au mmm-mm. m.u.—lav! Inkmu, iuzmndmn pnhp ! (
mmm mm.—hw hude-mr mu M nur (nk ; gyűlrkm 1 ;
barlólnr, h.! — mlkém :: aláwu-w— Mmmm _ nelkul: ";
* "'*"fÁ'f'f'fm'S "W" film/v! m .. lúrdelcm te:-ohm mun-"um .u . móulrm Nna ,.
zu, m : hal'-VL n m;, .. kl'xrlyw :: (úmlm'llrnwg. . mmm. .r
A harmadik Ny.-mm un.—m$ .umL " dknkkk mieink 41 % m vallu khm: mmm . xtlunl— valo mmm". ;; ,;
. mm (kWh-aal hmmm. A nk.—ihrn " úg! Win'-m (lh-nip "mim még.-LíndunLX-Mu ;
meg. bug) n MW; Mmm!, — ("ohh—m mmm iwun ' 1
lulnnhvm—Agl—olug) ua! .mL un, mp tul km mum lu " ' ;
elem l-xghaumzu lelrnagpk. mmal Hmmm.—?m a., Mnrfm't'dw' "dr—w"
(Vulin-L'. mpmagw mmm;— (A huhu: cs (. max.; u. akvmx-unuhinm mum r—ledrllfnjrl §
.. !:uí Mm 'Ldp mi )Muan muhndlen mm; ".ch ; ..u :
.s mr n zuz. ahol ola—lme mum. lmm'ru Arm/m , 1", k., A "3th mm: elknkkn .. kap.—ahun! Iain—l mm; 4 '
(mi (m- hmm; m lnix (mM—lhml-ml nénk—m. hon/(. dura réme mm" ch, mlcpnav lnnnw. hzlm Wu ,:m;
U W" "dug- Wy h mmm zum .! mum el: Mmm,," m., wmit, JrAlHH'lude, mm km;. .pl-u'vgwx "'lr'xx- §
W HH rminc—mm a Ruud-mmm": hflgczunrkumj ouL-af, mm.: mio Lil—"multu. (Auto:-Jump. Hmmm—hm; 4
u—nJMnIaH'nclmuLL'nuu vonulási!) kudr/lw—Amunúo) mmm Jay!-"x _max—"Mg: uitrxllstg. In:-m). m ;,
Mmm!/mmm m.n.n; m.; az dknfdzk ln mm und. 71501 — nem . nyamm "(beregi—n pon—ltak mi ..
Mumu-m. mm". am ami. meh mum, kihalunk-m ! .. rant-mmm, arulo! . homi! "..-m mmal- 4, (Um!!! ...—nu _!
mum m:; ;: pnumxk mmm—A,. ul % .1 Mmmm; ! ndyi—td' Jung-nunk "(lanyos mmm " hmm-ebf- kmm '
w a m ;
1 "
_ __ , .
. . *
H ;,
5 1
() § : lek ahun... x I'nmnhcuun[alanyi—un mrgvcrrnlcstwclmml .umszum 511an l : 4, "
4 !; i m Izguxslnp. unk—Hulmamk hdm'alhrámnakklmklét mM mu mun lmTTr' í
, — m után? m.u.-- [Mg—Aliz mum—m. . oud-1100? " a ..Ic AunhlI—uu: uumxhh'm É
; hmm Mmm.. mgulwrmsna 5101!) fonn !.Mlmh'u *
_! t' ".A, "mit!,fv' r—f.ulln.:m!ynk1nummuhm, Mmmm 1
1 l . (; "madam—mu furn'L 4
? Uh Nun mi.; mut-L meg. .m Mmm .! Mm.-l. In "m.—.., ! §
: _ mkülfhuzllznlrk'wd. ! i
! a ! ;
u !, !
egi )
VA ,L !
E ? Hmmm legndwldvb k'lnlnln . !!:upcnwck mmm m— ;
.! :! L.u. nm mum :umn.xlm.hmk meg—(Ellen mh, az mem ;
i :, , (!an ;! u.,cmm : megirna hmm—m. nem am. mm nr— !
. I; m mmm nuglnxm .umknl ) Fwuüukal rlnmurkrh mc. ;
' !" mun az átka-ln ts (mm-ma wa" maul/nk a, unlmr, ;
! 'Hi hanem unt. mm s.," ehkadhluu Mónv ." uumuk-amnr !
'; ;? alkpbekncl. Imm- mlm lhlühzu mgyol anal. !...ng nc— ;
11! §, kem m hunnlöepewkchllkakwuhczc-N-kludzmksz-x ;
: 'wi um an n enékkm. hop nunden "Mmm—em. ami! rim '
vi! ! Akadahnk lemn—em annak. valzmxbvr utuknnn ruódun ;
! . . Álvnamgnpánnumúx u.n—zuhum utnmapáúüik'k !
§; !: '- (rvzsfhxllfalől) "maga-A mdm- m.uwk .na függ! My ;
%i; ? ..," hallunk mr; ;! me.—ehíu'vk nullas-ubul. cselekedeteiből, ;
inni. hammokml a Hmmm.; ("apu a]... bunt! tárgyán m— ;
Ti; 94 ha nem lm lsd—§ bummm"! mmm . lrlnprulúl mm:— !
'I— § mondó!) ldkmuk, A nlemcnpúhn a pam—m wmi vám a ;
Ul § ;. !:npcuxálrl. kiknek kid-római. hogy abban a tönk mul!
;: *; Emmanudybcnegyun vannakalrmpnlh I-gymwhmnrl 1.1 .
í ; mm.—Ha. mhv! :. 1-7 "mm ml ki;—lam. a, kislányt m _'
fin 4. lmmnin, ugymx "(m nandu-1. 5 mm lenfdumn—
!" : km. nnváühvh'rx—Lrn. Lmlemmnákml es monta: smu—
Lui nulmz'muk dol—im". mi az ; mék-mmm magma
H': nm [— Mwuamun mm. lattam, gznhgllsnu. Nrcm w-
4
;]!!í'l W! W!

Boldizsár Ildikó további könyvei