Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Don Juan tanításai

Carlos Castaneda Don Juan tanításai antik (Édesvíz Kiadó), 2003 269 o., puha kötés jelenleg nem kapható, de előjegyezhető A cimben szereplő don Juan ugyan nem azonos a hires nőhóditóval, tanitásai azonban Castaneda jóvoltából már csaknem három évtizede hóditanak szerte a világon. Csak a Penguin Kiadó több mint hússzor jelentette meg! Carlos Castaneda néprajz szakos hallgatóként gyógyitó és különleges hatású növényekkel kapcsolatos indián hiedelmeket gyűjtött Amerika délnyugati vidékein, amikor 1960-ban találkozott don Juannal, a Mexikóból származott jaki indián varázslóval, akit a benszülöttek félelemmel vegyes tisztelettel öveztek. Öt évre tanitványául szegődött, s ez alatt az idő alatt don Juan misztikus tudása elvezette őt – hallucinációt okozó növénykeverékek elfogyasztását követően – a gyönyörnek és a félelemnek a nyugati civilizáció fogalmi rendszerével megközelithetetlen dimenzióihoz. Tudata határait kitágitó szerek (a peyote, a datura és különböző gombák) hatását követően Castaneda nemcsak szellemekkel és sámánokkal találkozott, hanem varjúvá változva átélte a halált is, és három izben találkozott Mescalitóval, a peyote istenével. Végezetül egy minden képzeletet felülmúló szörnyű éjszaka után don Juan tanitványa rájött arra, hogy már az életét fenyegetik azok az erők, melyeket képtelen igazán megérteni. Igy feladta a harcot, hogy a tudás megszerzésének jaki útján elérje célját, és tudással biró ember váljék belőle, bár „rátalált a szivvel megtett helyes útra”. Néhány hónapnyi eszmélés után jegyzetei alapján Castaneda megirta ezt a rendkivüli könyvet, melynek hóditó útja azóta is tart.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
2 468 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

- Már mondtam. Segítő.
- Hogyan segít?
- Egy szövetséges olyan hatalom, ami képes arra, hogyegy embert a saját
korlátain felülemeljen, így világít megdolgokat, amire más élőlény nem lenne
képes.
- De Mescalito is ki tud emelni a saját korlátaidból. Akkorő hogyhogy nem
szövetséges?
- Mescalito azért emel ki saját magadból, hogy tanítson.Egy szövetséges pedig
azért, hogy hatalmat adjon.
Kértem, hogy ezt részletesebben magyarázza el, hogy tulajdonképpen mi a
különbség a kettő között. Sokáig csak nézett, majd kinevetett. Beszélgetés által
megszerezni a tudást - mondta - nemcsak időpazarlás, de butaság is, mert a
tanulás a legnehezebb feladat, amit az ember magára vállalhat. Emlékeztetett,
hogy amikor meg akartam találni a helyemet, nem voltam hajlandó
erőfeszítésre, hanem tőle vártam a segítséget, így soha nem találtam volna
meg. De tudván, hogy nehéz rábukkanni, és főleg, hogy egyáltalán létezik ilyen
hely, különleges önbizalmat adhat nekem. Amíg a .'jó helyemen" tartózkodom,
semmilyen testi sérelem nem érhet, mert megvan az önbizalmam, hogy azon a
helyen a legjobb nekem. Ott hatalmamban áll, hogy minden káros hatást
elhárítsak. Ha azonban megmondta volna nekem, hol van a hely, akkor soha
nem állíthatnám bizalommal és hitelesen, hogy igazi tudás birtokában vagyok. A
tudás tehát hatalom.
Don Juan szerint minden egyes alkalommal, amikor az ember tanulásba fog,
olyan keményen kell dolgoznia, mint nekem, amikor a helyemet kerestem, és a
tanulás korlátait kizárólag az ember saját maga határozhatja meg. Ezért nem
látja értelmét beszélni a tanulásról. Mivel bizonyos fajta tudás túlságosan
hatalmasnak bizonyul az én erőmhöz, a róla való beszélgetés csak még több
kárt okozhatna. Látszott, hogy más mondanivalója nincs. Felkelt, és a házba
indult. Mondtam neki, mennyire nyomaszt ez a helyzet, és hogy én ezt nem így
képzeltem el.
Szerinte a félelem természetes; mindannyian átéljük és semmit sem tehetünk
ellene. Bármilyen félelmetes azonban a tanulás maga, sokkal borzasztóbb egy
embert elképzelni segítő szövetséges vagy tudás nélkül.
3
Több mint két év telt el don Juan döntésétől, hogy tanítani fog engem a segítő
szövetségesről, addig, amíg úgy döntött, hogy képes vagyok a tanulásra az
általa megfelelőnek ítélt gyakorlati, részt vevő módon. Ezen idő alatt
fokozatosan meghatározta a két szövetséges általános jellemzőit. Felkészített a
beszélgetések szükségszerű következményére, a tanítás összefoglalására,
vagyis a nem szokványos valóság állapotára.
Az elején csak könnyedén beszélt a szövetségesek hatalmáról. Jegyzeteimben
az erre vonatkozó utalások más társalgási témák között beszúrva találhatók.
1961. augusztus 23., szerda
- Az ördögmag (csattanó maszlag) volt jótevöm szövetségese. Az enyém is
lehetett volna, de én nem szerettem.
- Miért nem kedvelted az ördögmagot, don Juan?
- Egy nagyon súlyos hátránnyal rendelkezik.
- Alább való a többi hatalomnál?
- Nem, ne érts félre. Ugyanolyan hatalmas, mint a legkiválóbb szövetséges, de
van benne valami, amit én személyszerint nem szeretek.
- Meg tudnád mondani, hogy mi az?
- Eltorzítja az embereket. Túl hamar megkóstoltatja velük a hatalmat, anélkül
hogy megerősítené a szívüket, ésezért uralkodóvá és kiszámíthatatlanná teszi
őket. A nagyhatalmukkal is gyengék maradnak.
- El lehet ezt valahogy kerülni?
- Elkerülni nem lehet, de legyőzni igen. Aki a mag szövetségese lesz, annak ezt
az árat meg kell fizetnie.
- És hogy lehet ezt a hatást legyözni?
- Az ördögmagnak négy fő helye van: a gyökér, a szár és alevelek, a virágok és
végül a magok. Mindegyik különböző,és annak, aki a szövetségesévé válik, ilyen
sorrendben kellmegismernie őket. A legfontosabb székhely a
gyökerekbentalálható. Az ördögmagnak a hatalmát a gyökereken keresztül
lehet legyőzni. A szár és a levelek gyógyítják a betegségeket; megfelelően
alkalmazva, ez igazán ajándék az emberiségnek. A harmadik hely a virágokban
van, ezt az emberek megőrjkésére vagy engedelmessé tevésére, sőt megölésére
használják. Az ember, akinek a mag a szövetségese, soha nem veszi magához a
virágot, sem a szárat vagy a leveleket, kivéve saját betegsége esetén. A
gyökereket és a magot viszont mindig beveszik, különösen a magokat. Ez a
negyedik székhelye az ördögmagnak, és a négy közül ez a leghatalmasabb.
Majd így folytatta:
- Jótevőm azt szokta mondani, hogy a mag a "józan székhely" - ez az egyetlen,
ami megerősítheti egy ember szívét.Az ördögmag igen kemény a védenceivel
szemben, mertarra törekszik, hogy gyorsan végezzen velük, amit
általábanvéghez is visz, mielőtt a védence elérkezik a "józan hely"titkaihoz.
Szólnak azonban történetek olyanokról, akik megfejtették a józan hely titkát.
Micsoda kihívás ez egy tudássalrendelkező ember számára!
- A te jótevőd is megfejtette ezt a titkot?
- Nem, ő nem.
- Találkoztál már valakivel, aki igen?
- Nem. De ezek akkor éltek, amikor ez a fajta tudás fontos volt.
- Ismersz valakit, aki találkozott ilyen emberrel?
- Em nem.
- Es a jótevőd?
- ő ismert ilyen embert.
- Ajótevőd miért nem jutott el a józan hely titkához?
-"Az ördögmagot szövetségessé szelídíteni a Iegnehezebbfeladat, amit ismerek.
0 soha nem vált eggyé velem, talánmert én nem kedveltem öt.
- Annak ellenére, hogy nem szereted, tudod azért szövetségesként használni?
- Igen, tudom, de ha lehet, nem teszem. Talán veled máslesz a helyzet.
- Miért hívják ördögmagnak?
Don Juan közömbösen megrántotta a vállát, és egy darabig hallgatott. Végül azt
mondta, hogy az "ördögmag" csak az ideiglenes neve (su nombre de Ieche*).
Vannak más nevei is, de azokat nem használják, mivel a nevet kimondani
komoly dolog, főleg ha valaki meg akarja tanulni a szövetséges hatalmának
megszelídítését. Kérdeztem, miért olyan komoly dolog kimondani a nevet. Azt
felelte, hogy a neveket arra kell tartalékolni, ha valaki segítséget hív, ha nagy
bajban van, és biztosított arról, hogy előbb vagy utóbb elérkeznek az ilyen

Hasonló cimű könyvek

Carlos Castaneda további könyvei