Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Posta

A "Posta" Charles Bukowski első regénye, amit állítólag három hét alatt írt. A mű antihőse, Henry Chinaski "tévedésből" helyezkedik el a postánál, ahol permanens másnaposságtól szenvedve, kora reggel szortírozza és kézbesíti a leveleket, közben kölcsönösen alázzák egymást főnökeivel, az utcán nők és kutyák rontanak rá, szóval semmi izgalom, csak maga az élet... Önéletrajzi regény, hiszen a szerző valóban hosszú éveken át dolgozott a postánál, azonban egy kis kiadó vezetője havi száz dollár jövedelmet ígért neki egész hátralévő életére, ha otthagyja ezt a munkát, és minden idejét az írásnak szenteli. Bukowski szerencsére elfogadta az ajánlatot... A kötetről ajánló olvasható: ekultura.hu

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
2 099 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Toatá fata Ti sticlea de furie. Era uimitor. Nu puteam ga-nteleg.

— ITI FAC REFERAT!

— Bine, am zig.

M-am dus gi m-am agezat lánga Butchner. Supraveghetorul a venit fuga
cu referatul. Era scris de miná. Nici macar nu puteam sá-l citesc. Scrisese cu
atáta furie cá iegise numai pete gi linii frante.

Am impáturit referatul frumos gi l-am bagat Tn buzunarul din spate.

— O ga-l omor pe nemernic! A Zig Butchner.

— Ag vrea s-o faci, gragule — am zis — ag vrea s-o faci.

Era o noapte de 12 ore, bagca supraveghetorii, bagca lucratorii, bagca
faptul cá de-abia puteai sá respiri in hoarda aia de carne, ba gca máncarea
ránceda inábugitá de la bufetul ,,non-prof'it".

Bagca CP1. City Primary 1. Diagrama aia de la oficiu nu era nimic in
comparatie cu City Primary 1. Care cuprindea cam o treime dintre strázile din
orag gi modul in care erau impartite pe zone numerotate. Locuiam in unul
dintre cele mai mari orage din S. U. A. Erau o grámadá de strázi. Dupa asta
urma CP2. Si CP 3. Trebuia sá treci fiecare proba in 90 de Zile, din trei
íncercán', 95 la suta sau peste, 100 de f'ige intr-o cugca de sticlá, opt minute gi
dacá picai, te lásau Sá candidezi pentru postul de Pre gedinte la General
Motors, cum zicea ála. Pentru cei care treceau, diagramele deveneau un pic
mai ugoare, la a doua sau a treia etapa. Dar cu noaptea de 12 ore gi Zilele
libere anulate, era prea mult pentru cea mai mare parte. Deja, din grupul
nogtru de 150-200 de la-nceput, mai rámágesem doar 17 sau 18.

— Cum sa lucrez 12 ore pe noapte, sa dorm, sá mánánc, Sá fac baie, Sá
umblu, sá iau rufele de la gpálat gi ga pun benzina, gá plátegc chiria, sá
schimb cauciucurile, ga fac toate Iucrurile care trebuie fácute gi ga mai
studiez gi schema? L-am intrebat pe unul dintre ingtructori in gala
diagramelor.

— Renuntá la gomn, mi-a zig. M-am uitat la el. Nu fácea migto. Támpitul
vorbea series.

Am degcoperit cá singurul moment pentru invátat era inainte g-adorm.
Eram totdeauna prea obosit ca sá-mi pregátesc gi ga iau micul dejun, aga ca
iegeam gi-mi cumpáram un carton baban cu gage beri, il puneam pe un gcaun
lánga pat, degfáceam o cutie, luam un gát gi apoi degfáguram foaia cu
scheme. Cam atunci cánd ajungeam la a treia cutie de bere trebuia gá las
foaia. Atáta puteai gá bagi. Pe urmá beam restul berilor, stand in pat,
uitandu-má la pereti. La ultima cutie adormeam. Si cánd má gculam, aveam
timp doar sá merg la toaletá, gá fac baie, sá manánc gi ga má duc inapoi la
muncá.

Si nu te obignuiai, erai pur gi simplu din ce in ce mai obosit, imi luam
totdeauna cartonul de gage pe drumul de-ntoarcere, gi-ntr-o dimineatá am
fost chiar rapug. Am urcat scárile (nu exista lift) gi am bagat cheia-n broascá.
Uga s-a deschis. Cineva mutase toate mobilele, pusese un covor nou. Ba nu gi
mobila era nouá.

Pe canapea era o femeie. Aráta bine. Tánárá. Picioare ca lumea. Blondá.

— Buná — am zis — o bere?

— Salut! A zis. Bine, vreau.

— imi place cum e aranjatá camera asta, i-am zis.

— Eu am aranjat-o.

— Dar de ce?

— Aga am avut chef.

Am báut amándoi din bere.

— Egti ca lumea, am Zig.

Mi-am pus cutia de bere jos gi am sarutat-o. l-am pus mána pe un
genunchi. Era un genunchi frumog.

— Da, chiarimi place locul ásta. Chiar o ga-mi ridice moralul.

— Má bucur. Si sotului meu Ti place.

— Pái sotul táu de ce-ar... Ce? Sotul tau? Auzi, ce numár are
apartamentul ásta?

— 309.

— 309? Doamne SHnte! Am gregit etajul! Locuiesc la 409. Ti-am degchis
uga cu cheia mea.

— Stai jos, dulceatá, a zis ea.

— Nu, nu...

Am luat restul de patru beri.

— De ce te grabegti? A-ntrebat.

— Unii barbati sunt nebuni, am Zig, mergánd spre ugá.

— Adicá?

— Adicá unii bárbati igi iubesc nevegtele. A rág:

— Nu uita unde stau.

Am inchig uga gi-am mai urcat un etaj. Mi-am deschis uga. Nu era
nimeni inauntru. Mobila era veche gi scálciata, covorul aproape complet
decolorat. Cutii goale de bere pe podea. Nimerisem unde trebuia.

Mi-am gcos hainele, m-am urcat in pat singur gi-am mai deschig o bere.

Pe cánd lucram la Of'iciul Dorsey i-am auzit pe cátiva veterani

tachinándu-I pe Big Daddy (3) Greystone, cum a trebuit sá- gi cumpere un
r—erf'err-xh 71 r:— nnak:— ?; ri Tullnfn Alan.—AMAIA "r:—firm! rn nvnmirÖ'i—an HA

Hasonló cimű könyvek

Charles Bukowski további könyvei