Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A materializmus vége

Telepátia, távolbalátás, prekogníció, pszichokinézis, okkult gyógyítás, posztkogníció, testen kívüli és halálközeli élmények, halál utáni élet, médiumitás, reinkarnáció. Paranormális jelenségek, amelyekről napjaink merev természettudományos gondolkodása nem akar tudni, pedig létezésüket emberek millióinak tapasztalatai támasztják alá, és sokuk valós voltát szigorúan tudományos vizsgálatok is igazolják. Charles T. Tart aki egyben transzperszonális pszichológus is, több mint ötven éve kutatja ezt a területet. Könyvében számos érdekes kísérlet és élmény leírása mellett elmagyarázza, hogy miért és hogyan kell a spirituális világ valóságát racionális nézőpontból vizsgálni. Megmutatja, milyen egyoldalú, önző és sivár a korunkban eluralkodott materializmus mögött meghúzódó világkép, és hogy éppen a paranormális jelenségek létének tudomásul vétele jelenthetné egyfajta spirituális felébredés kezdetét, indíthatná el spirituális képességeink kibontakozását és az életünkben munkálkodó mélyebb erők felfedezését. Tartalomjegyzék Előszó Köszönetnyilvánítás Bevezetés Első fejezet Spirituális útkeresés egy olyan világban, amely az egészet szamárságnak tartja Második fejezet Honnan tudjuk, hogy létezik a spiritualitás? Harmadik fejezet A nemtudás útjai. A tudomány és a józan ész torzulásai Negyedik fejezet Kiindulópontunk a természeti világ. Okkult hatalomátvétel? Ötödik fejezet Elménk tágabb lehetőségei: a nagy ötös Hatodik fejezet Telepátia Hetedik fejezet Tisztánlátás vagy távolbalátás Nyolcadik fejezet Prekogníció Kilencedik fejezet Pszichokinézis Tizedik fejezet Okkult gyógyítás – biológiai rendszerekre gyakorolt PK? Tizenegyedik fejezet Posztkogníció és az elme kiterjesztett képességei – A sok talány Tizenkettedik fejezet Testen kívüli élmények Tizenharmadik fejezet Halálközeli élmények Tizennegyedik fejezet Halál utáni élet – halál utáni kommunikációk Tizenötödik fejezet Médiumok – a halál utáni élet gyakorlati kutatása Tizenhatodik fejezet Reinkarnáció Tizenhetedik fejezet Mit is tanultunk eddig? Tizennyolcadik fejezet Ha elhinném a Nyugati Hitvallást Tizenkilencedik fejezet Vissza a kiindulóponthoz. A személyes megfontolásaim Huszadik fejezet Vissza a misztikus élményhez Függelék Felhasznált irodalom Név- és tárgymutató

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
4 300 Ft
tovább a boltba

Charles T. Tart további könyvei