Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Történelem 6. témazáró feladatlapok

Történelem 6. témazáró feladatlapok

A tankönyvcsalád legfontosabb jellemzői A tankönyvcsaládot komoly szakmai múlttal, sokéves tanári és tankönyvírói tapasztalattal rendelkező szerzők írták. A sorozat megfelel az NAT 2012 előírásainak, és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében szereplő Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára (2.2.04., Történelem és állampolgári ismeretek) című dokumentumnak. Az évfolyamonként tankönyvből, munkafüzetből és témazárókból álló sorozat jól felépített, a tankönyvek olvasmányos szövegei, a tankönyvek és munkafüzetek érdekes feladatai szerethetővé teszik a történelmet. A tankönyvi leckék ismeretközlő szövegei rövidek, tagoltak, könnyen tanulhatók. Mellettük számtalan rövid kiegészítéssel, érdekességgel, valamint hosszabb-rövidebb olvasmánnyal találkoznak a diákok. A leckékben változatos kérdés- és feladatanyag segíti az ismeretek elsajátítását, valamint a történelmi ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztését. A feladatok amellett, hogy segítenek rögzíteni az ismeretanyagot, a felfedezés örömét és a játék élményét nyújtják a tanulóknak; az egyéni és a csoportos gyakorlatok fejlesztik az önálló vélemény megfogalmazásának készségét és az együttműködési készséget is. A tanulhatóságot, élményszerűséget támogatja a gazdag, színes képanyag, a rekonstrukciós rajzok, a képeken keresztül megidézett filmélmény. A munkafüzetek pontosan követik a tankönyvek beosztását. Pedagógiai eszköztáruk rendkívül gazdag, ötletes, és módot ad a képességfejlesztésre is. A munkafüzetben található feleletválasztós, kifejtéses, térképes és kronológiai feladatok mellett a tanuló találkozik betűrejtvényekkel, színezős, rajzolós feladatokkal, totóval. A témazárók az egyes témakörökhöz készített kétféle feladatsoron kívül az év végi ismétléshez is kínálnak feladatlapokat. A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink történelemkönyveitől: szaktudományi megalapozottságot; az élményszerűség megteremtését a tárgyalt korszak alapos bemutatásával, az okok felderítésével, a történelem tanulságainak leszűrésével; olyan szöveg- és feladatapparátus alkalmazását, amely a diákokat foglalkoztató kérdésekre is fókuszál; változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas az ismeretanyag elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre; kipróbált, bejáratott tanulástechnikai módszerek alkalmazását; a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével. A sorozat tagjai Tankönyvek: NT-11575/T, NT-11675/1, NT-11781, NT-11881 Munkafüzetek: NT-11575/M, NT-11675/M, NT-11781/M, NT-11881/M Témazáró feladatlapok: NT-11575/F, NT-11675/F, NT-11781/F, NT-11881/F

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Csepela Jánosné további könyvei