Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Érzelmi intelligencia 

A magas intelligenciahányados önmagában kevés a boldoguláshoz, szögezi le a szerző, egyébként amerikai pszichológus, fergeteges sikerű könyvében. Érzelmi intelligencia is kell, hogy szellemi képességeinket kamatoztatni tudjuk. Önismeret, kudarctűrés, szeretetreméltóság híján nem csupán lelkileg, de testileg is esendővé válunk. Az intelligenciahányados genetikai adottság, de az azonos IQ-val rendelkezők életsorsa nagyban eltérhet attól függően, hogy kialakultak-e az élet hányattatásai közt oly hasznos jellemvonások és magatartásmódok. Az érzelmi intelligencia fejleszthető. Életünk hajnalán vagyunk a legformálhatóbbak, de jó irányban változni sohasem késő és mindig érdemes. Napjainkban, amikor mindennapos az erőszak, tombol a depresszió, mind több áldozatot szednek a szenvedélybetegségek, az érzelmek pallérozása nem tűr halasztást. Ha a család elmulasztja az érzelmi intelligenciára nevelést, alapfogásait az iskolának kell közkinccsé tenni úgy, hogy beiktatja őket a tananyagba. A törzsfejlődés során az érzelmeknek kulcsszerepe volt abban, hogy az emberi fajta fennmaradt. Jelentőségük máig nem csökkent: civilizációnk léte forog kockán. Az ész csak a szívvel együttműködve diadalmaskodhat. Csak az olyan iskola nevel valóban az életre amelyik ezt a tudást közvetíti.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

mm.-makrót mlm-nk sincs lem-"k IWM mond- . kn'ulu'mk .v egylk hang:) : mum ént-k? "mmm plénum-ll
juk meg, mu vegul! :! u lik-ló lúl, mu roszul, és mil kellene ("annak ne sumi-lyes uTadIasnTk A munk, hogy legyur-lk re-
ma'sképpen. Ne kerüljünk ne célom.—nunk. ne óriloskodjmk, sen. m háríunz'nk ! felelosseg vpclhlisa helyeit Ha pedig nu-
kulonben nmdzmlónk nem hsz világos. Ez pusz: mknn : W feldúl heunünkrl u csel. ktr'iünk elnapolást. hog időnk
; :_...x._.._.u mm" m— són-lemlnnmmisi sémínl: kb- lmen mmszwni : ln'mó közlést s kncsil khigydni. Levin-
—— v
§ "w , m 54 millió dollár-§ hu'-lelém! vül elt-gael! : MM csali.-gegen gyumöksötű mlm : kolleku'va kmml-
lelme xmdégek mugli-mm"- _ , _ u'sj és . vállalknrál lem-igy szmpmliából.
A panzszlewil kinn slen-pell hé! lfmlW—T'kfl ulkns ugynök. Mindez olyn- irányban lui. hogy m szemleli-ek . lúmlmú
;kik egv ún nosza! mink welem """ ' W'iií'krv, Msm'plmamia nemünk alapulnia;-MI sun-hm Mil mlm
miközbén Fehér hullégiikll :: szomsnid lsllílhil küzdelem el!!! érdekű-hm : kémia-s szervezet? Swmorú lény de még
nélkül ldszolgillik - pedig ők is mm Wolt-k bmw-m mi mmpmJnTM, hénég' ..wkrélúségmmls"m WS
[nemek Clinton elnök lilnsnl'sil " MMWIISI Tem WWW 11 olyan szemellenzős allulnuumkzl, akik ekw
m.u.. Sniltmeu egy béna Minmi-l' mkkmümis Male méh dőíltk'nd v'selletnekvzlmcly mmm mmm m, pl
msamwmpáw_mn.mmregydiiwuünkéső aklúekakkcléldwl,zfekmékuimzialdul.ninuhku
a; heten enni. ka ón haszn várakoztam A bírósági bud- wwmul szemben. A célunkat tévesuő soluéniségmmlsnk
viny swinl . meglálönbömésnck a : nm - Den-v - mM ms vinkozás kellenek mi, hogy túl som ígér-
unmu szék-s mben - Múlt . lem-mek 6 a filmek meta nek m la'élezik u ellenünk-l, ihelyell hog :klmíum'k - n-
ílul nullat! nézetre alzpoLódm, miswim neki.-lc Mail-in vit novelik ; munkahelyi állományú megvaló fenilllségelwl,
.: üzlelnek agyrém : bírósizi mek és ! Sámil-maid mm hdmve öm Az érlelmes melekvc's mmm: kc-
köszímlwlően m: : Denny linr megk-"mü ! fekete közöm usw hasmos dab az elóílélel WM Mmm.
Minden allulmmnnnk. elsősorban : vemólmck M :
résnétd : vilmos összetételű valik-"mr előnyei! nyaló előadá-
sokm Az nuíiríaun cvömm
. A vállalat: mau lovihbképmk Amerikn-szene sarkala-
"5 'ésui 'l'k amnmirlumolc "HM 'S)" tisztábban '*' Dr. Vamik Volkzn m: : Virg'niai Egyetemen pddliiln. d:
HE M ióllchcl ! M * munkahelm is maBUHGLM nem klcjlcne el, milyen volt [örök suliban klwzperedni Gp-
donekleilm, meg kell unulniuk úg tenni. minlha Ehllékl- nm A súlyos török—Mg ellentétek idején. lisüúlwrlhin
"mmm 'd'—inak Az ami emberi tiszt—sség Mft-é Vonum aim mmm tnlníllik. hogy a helybéli gón'mnp
...a. x.! .uw. m.u.-m ...mi. Huu-ul: ha," n múl: btw! ma.—4.- mwh... rcnmÁ ._._.—w "M:-im török mlm lel-

Daniel Goleman további könyvei