Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

BECSÜLD ÖNMAGAD!

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
850 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

nincs kellö egyéni szabadsága, hatalma. ahol nem irányítója saját tevékenységének.
MINÖSÉGI MUNKA És MUNKAKÖRNYEZET
Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványban lontos szerepet kap a munkakörnyezet milyensége mint a minőségi
munkavégzés egyik alapleltétele:
6.4. Munkakömyezel
A szervezetnek olyan munkakömyezetet kell meghatároznia és megvalósltanla, amely a termékre vonatkozó
követelményeknek való megfelelőség eléréséhez szükséges.
Az 53 MÓDSZER
A TOM létrejöttében alapvetően meghatározo szerepet játszott az ősi japán kultura hagyományaira épitett
modszerek. minöségfejlesztő mozgalmak bevezetése Deming és Juran közreműködésével az ötvenes-hatvanas
években.
A munkakörnyezet kapcsán érdekes lehet áttekinteni az Európába is eljutott SS modszert.
Az 58 módszer abból indul ki. hogy bármilyen minöségbiztosltási rendszer bevezetésének egyik előleltétele a
rendezett és tiszta munkahelyi környezet.
A nemtörődömségböl. fegyelmezetlenségböl. vagy éppen lustaságból a közvetlen munkakörnyezetünkben
napról-napra halmozódó irathegyek. ilyen-olyan "kacabk" örizgetése, kerülgetése közvetve és közvetlenül
belolyásolják a minőségi munka végzésének lehetőségét és ezen keresztül szolgáltatásaink minőségét.
Az 58 öt japán szo kezdöbetüiből összeálló rövidltés.
' SEIRI - a megfelelő kiválasztás (a szükséges és szükségtelen szétválasztása)
' SEITON - a helyes elrendezés (a felhasználható dolgok ujrahasznosltásának végiggondolása)
' SEISO - takarltás (a közvetlen munkahelyi kömyezet tisztán tartása)
' SEIKETSU - állandósltás, javltás (az elözö három szó jelentéséből fakado eredmények állandósltása, az
eredmények őrzése és folyamatos javltása)
' SHITSUKE - fegyelmaett magatartás (az előzö 45 rendszeres megvalositásában való
következetesség)
A Seiri elsö alkalommal végezve lényegében nagytakarítást jelent az lroasztalunkon, az irodánkban. Cél, hogy
azok az eszközök és készletek maradjanak a helységben, amelyek a munkavégzéshez szükségesek és
elegendőek.
A fölöslegesnek ltélt tárgyakat egy "fölösleges tárgyak jegyzéke" cimü táblázatba feljegyezzük. piros cimkével
látjuk el öket és négy csoportba sorolhatók a szelektálás után:
' raktárba kerülő dolgok,
' kölcsönkért és eddig vissza nem adott tárgyak, amelyeket visszajuttatunk a tulajdonosnak.
' selejtezésre kerülö tárgyak,
' szemétbe kerülő tárgyak.
A fölösleges tárgyakról készült táblázatok alapján könnyűszerrel rámutathatunk hibáinkra, rájöhetünk
gyengeségeinkre.
A Seiton a számunkra lontos, fehér clmkés, használható tárgyak elrendezését, kezelését lrja elö. Helyüket az
lroasztalon, a polcokon. a szekrényekben pontosan meg kell jelölnünk.
A Seiton arra szoktat rá bennünket, hogy a használatos tárgyakat ne ötletszerüen tegyük le, vagy tároljuk, hanem
keressük meg minden holmi állando helyét a közvetlen munkakömyezetünkben.
A Seiso betartása higiénikus, tiszta, rendes munkahelyi környezetet és ezen keresztül biztonságot és már eleve
hatékonyságot nyújt számunkra.
Egyrészt arról van szó. hogy ellenőriznünk kel a környaetünk tisztaságát. Másrészt a közvetlen
mikrokörnyezetünkben nekünk magunknak kell állandóan a tisztaságról, a rendről gondoskodnunk.
A Seiketsu arra hivja fel a ügyeimet, hogy az elözö három tevékenység nem korlátozódhat egy-egy alkalomra,
nem lehet ad hoc szeruen végezni azokat. Mindig ügyelnünk kell a rendre, a tisztaságra. a pontosságra és a
modszerességre.
A Shitshuke célja. hogy ránevelje a munkatársakat az elözö szabályok betartására, az elért eredmények
megörzésére és a folyamatos javltásra.
(Felhasznált irodalom: Kalapács János: Mlnőségbiztosltás, minőségilányllás a közszolgállatásban.)
MUNKÁHOZ VALÓ VISZONY
A munka nem csupán alapvető szükségleteink biztositásának eszköze, de a munka világa hozza létre számunkra
a feladatokat s a feladatok valamiféle elosztását. A munka emellett hozzájárul a gondolkodásunk fejlöséhez s a
képességeink kibontakozásához.
A különféle munkák különféle értékeknek felelnek meg. Fontos, hogy milyen mértékben találkozik saját
értékrendünk a végzett munkánk által képviselt értékrenddel. Hosszabb távon olyan munkát kell találnunk, amely
megfelel az általunk képviselt értékrenddel.
Aki nem a képességeinek megfelelö munkát végez, egyetlen ohaja, hogy minél elöbb hazamehessen, ahol
másnap meggyötörten ágyba bújik, hogy másnap elölröl kezdhesse az egészet.
Lehet természetesen pénzén olyan munkát végezni, amn nem szeretünk Lehet a munka fárasztó, vagy
egyhangu. de ha a végén látunk egy célt, amelyre vágyunk, ideig-óráig a munka elégedettséggel fog eltölteni. A
munka semmiféle kihlvást nem jelent, miközben tudjuk, hogy haladunk a célunk lelé.
Az a munka. mait sem a testünk. sem a lelkünk nem klván, nem fejleszti az embert, hanem megrokkantja. Ha
sem eszköz. sem nem boldogság a munka, akkor boldogtalanná tesz.
Ha szeretijk a hivatásunkat szinte nem érzünk fáradtságot esténként sem. Ha kihívásnak tekintijk napi
leladataink megoldását, ha jol érezzük magunkat a munkahelyünkön, ha rendszeresen sikerélményünk van egy-
egy feladat megvalósltásakor, alighanem elegendö motivációval rendelkezünk. Legyünk megelégedve, leljünk a
munkában örömöt, de legalábbis találjunk benne valami többet, minta rutin tevékenység.
A MINÖSÉG NÉVJEGYE
Ahhoz. hogy megelégedettséggel töltsön el bennünket a munkánk, úgy kell végeznünk minden feladatot - attól
lüggetlenül, hogy mekkora is az a leladat - hogy büszkék lehessünk a saját teljesitményünkre.

DANIELLE STEEL további könyvei