Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

HULLÓCSILLAGOM

Az amerikai Danielle Steelről, a világ talán legolvasottabb írójáról kevesen gondolnák, hogy élete drámai fordulatok, tragikus epizódok sorozata. Legújabb könyve híres zenész-költő fia, Nick Traina - betegségével vívott - hősies küzdelmének krónikája. Nem regény, hanem lebilincselő; lélekerősítő, igaz történet. Az Egyesült Államokban mintegy hárommillióan szenvednek a mániás depresszió kínzó, alattomos betegségétől. Hazánkban is százezreket érint a kór. Danielle Steel könyve elsősorban róluk, nekik és környezetüknek szól. `Azt remélem, hogy ez a kötet valahol valakinek az életét menti meg.` Danielle Steel

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
lyravac
850 Ft
tovább a boltba
lyravac
850 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

san megosztaru a véleményemet, rendszerint süket fülekre
találtam. Nem vettek komolyan, mondván, hogy Nick sem
más, mint a többi gyerek, hiszen a tizenévesek általában ne-
hezen kezelhetők. Azonban Nick nagyon különbözött a töb-
biektől, és mi tudtuk ezt. Rajta kívül nem ismerek más tizen-
éveseket, akiknek egy egész csapatra lett volna szükségük
ahhoz, hogy felöltözzenek, tisztálkodjanak, és ne vágják le
az egyik ujjukat szendvicskészítés közben a kenyérszelete-
lővel. Más tizenéves gyerekeknek nem okoz különösebb ne-
hézséget, hogy fel- vagy lekapcsolják a villanyt, becsukják a
fagyasztóláda ajtaját, illetve lehúzzák maguk után a WC-t. A
vele egykorú gyerekek nem virrasztották át az éjszakát, és
nem voltak saját démonjaik, akik háborgatták volna őket.
Nicknek viszont sikerült viszonylag jól lepleznie ezt, és mi is
mindent megtettünk azért, hogy "normálisnak" látszódjék,
bármiről is volt szó.

Valójában ezen a tavaszon jutottunk el arra a mindannyi-
unk számára nagyon fontos elhatározásra, hogy gondozót
fogadunk mellé. Ep ésszel nem lehetett volna másképp ki-
bírni. Az én fejemből pattant ki az ötlet. Azonban N ickkel is
el kellett ezt fogadtatni, de késöbb bebizonyosodott, hogy a
195
fiam betegségével ily módon mindannyian sokkal könnyeb-
ben együtt tudunk élni. Ettől egy kicsit megnyugodott há-

borgó lelkem. Idővel Nick nemcsak hogy hozzászokott eh-
hez a helyzethez, hanem még kedvére valónak is találta.
Amikor a gyerekek még kisebbek voltak, nyaranta mindig
megleptem magam egy kis ajándékkal. Mivel a nyaralónk-
hoz egy nagy, nyitott medence is tartozott, ezért úszómeste-
rekét fogadtam. Hat kisgyerekkel és három tizenévessel kö-
rülvéve állandóan attól rettegtem, hogy baleset történik
majd a medencében, és valaki megfullad. A nyári vakáció
idejére fiatal főiskolás fiúkat alkalmaztam, hogy állandóan
figyeljenek a medencében lubickoló porontyaimra. így meg-
nyugodhatott a lelkem, és ez mindennél többet ért nekem.
Mellesleg azt is meg kell emlitenem, hogy kilenc gyerek va-
lójában nem kilenc gyereket jelent. A kilenc gyerekhez még
hozzá kell adnunk vagy tiz barátot is. Napában minden
egyes nap legalább tiz-tizenöt kölyök fürdött a medencében,
így hát az úszómestérék jelenléte létfontosságú volt.
Ugyanilyen megfontolásból vettem fel Nick mellé a gon-
dozókat. Hogy legyen mellette mindig valaki, aki rajta tartja
a szemét, vigyáz a biztonságára, és elviszi autóval a meg-
adott helyekre. A vele egyidős gyerekekhez hasonlóan, őt is
sokat kellett hurcolászni, de neki még a hatéves kis testvéré-
nél is több felügyeletre és ellenőrzésre volt szüksége. Kár is
lett volna tagadni, hogy állandóan rajta kellett tartanunk az
egyik szemünket. Ez pedig szinte megoldhatatlan feladat
elé állított minket, hiszen a többi gyerek igényeit is figyelem-
be kellett vennünk. Úgy gondoltam, hogy a gondozók gyö-
keres változást hoznak majd az életünkbe. Nicket úgy kellett
betaszigálni a zuhany alá, segíteni kellett neki a hajmosáskor
196
(egy idő után felhagyott a "raszta' frizurával), és a gyógy-
szereire is oda kellett figVélru valakinek. Továbbá azokat a

DANIELLE STEEL további könyvei