Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című tankönyvhöz

Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. című tankönyvhöz

A sorozat tagjai Tankönyvek: Pénzügy I. (NT-58344/I/1) Pénzügy II. (NT-58344/II/1) Pénzügy III. (NT-58344/III) Példatárak: Pénzügy I. Példatár (NT-58344/I/P/1) Pénzügy II. Példatár (NT-58344/II/P/1) Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy III. című tankönyvhöz (NT-58344/III/P) Kiegészítő anyagok: letölthető képletgyűjtemény A tankönyvcsalád legfontosabb jellemzői A sorozat megfelel az alábbi kerettanterveknek: 2.91. szakképzési kerettanterv az 54345 02 Nonprofit menedzser; 54343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás); 54344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző; 54344 02 Vállalkozási és bérügyintéző; 54344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítéshez, valamint a XXIV. Közgazdaság ágazathoz. Átfogó, alapozó elméleti pénzügyi ismereteket ad az NGM középfokú szakképesítései számára a pénzügyi ismeretek elsajátításához. A szerző alapvető célul tűzte ki, hogy a hallgatók az egyes részterületeken megszerzett elméleti ismereteket képesek legyenek a gyakorlatba is átültetni, így a vállalkozások működése során felmerülő pénzügyi feladatokat megoldani. Az egyes fejezetek felépítése azonos, az elméleti ismeretek tárgyalását a fejezetek végén a kiemelt fontosabb fogalmak és a feladatok zárják. A feladatok önálló tanulói munkát igényelnek. A megoldáshoz információforrásként lehet használni az internetet, a gazdasági folyóiratokat, szakmai kiadványokat, a közvetlen környezetből nyert ismereteket. A feladatokat egyéni feldolgozással és csoportos munkával is meg lehet oldani. A megértést, rendszerezést folyamatábrák, táblázatok, grafikonok könnyítik. Ezek alkalmat adnak gazdasági folyamatok elemzésre, magyarázatul szolgálnak egy-egy gazdasági jelenségre. Az ezekhez kapcsolt kérdések alkalmat adnak arra, hogy a tanulók megvitassanak egyes kérdéseket, önállóan alkothassanak véleményt egy-egy gazdasági jelenségről. Az önálló gondolkodásra késztetés, az egyéni vélemény és a határozottabb állásfoglalás kialakítása kiemelten fontos cél. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának elsajátítása érdekében a tankönyvek mindegyikéhez példatár és feladatgyűjtemény is készült, melyek a megoldásokat is tartalmazzák, így alkalmasak tanórai felhasználásra és önálló tanulásra is. A példatárakban tesztfeladatok, igaz-hamis állítások, fogalmak felismerése, alkotása, párosítása, rendszerező, összefüggésekre építő feladatok, a szakmai szövegek értelmezését segítő feladatok széles skálája áll rendelkezésre. A feladatgyűjtemény a szakképesítés megszerzéséhez szükséges számítási feladatokra is bőségesen tartalmaz mintát. A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink pénzügykönyveitől: szaktudományi megalapozottságot; jól tagolt témaköröket, érthető, logikus magyarázatokat; pontos fogalommeghatározásokat; változatos feladatokat; a differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Dr. Horváth Zsuzsanna további könyvei