Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Tanuljunk könnyen gyorsan spanyolul!

Tartalom BEVEZETÉS 3 A spanyol nyelv 3 A spanyol betűsor 4 A magánhangzók és kiejtésük 4 A mássalhangzók és kiejtésük 5 A kettős magánhangzók 8 Kettős mássalhangzók 9 Néma mássalhangzók 9 A spanyol hangok kiejtési táblázata 10 Néhány helyesírási és hangtani szabály 12 A hangsúly és jelölése 13 Szókapcsolás, mondathangsúly 15 Az amerikai spanyol nyelvben mutatkozó eltérések 15 A szavak elválasztása a sor végén 15 A kérdő és felkiáltó mondatok jelölése 16 ELSŐ LECKE 17 En la clase 17 Conversación 18 MÁSODIK LECKE 26 Estudiamos el espanol 26 Conversación 28 Un refrán espanol 28 HARMADIK LECKE 32 Colores y cualidades 33 Conversación 34 Un refrán espanol 34 NEGYEDIK LECKE 40 La familia Varga 40 Conversación 41 Refranes espanoles 41 ÖTÖDIK LECKE 47 Hoy es domingo 48 Conversación 49 Refranes espanoles 49 HATODIK LECKE (Ismétlés) 55 En la escuela 55 En casa 56 HETEDIK LECKE 60 Un encuentro por la calle 60 En un café de barrio (Chiste) 61 Refranes espanoles 61 NYOLCADIK LECKE 67 Por la manana 68 Conversación 68 Trabajo superfluo (Chiste) 69 Refranes espanoles 69 KILENCEDIK LECKE 75 El desayuno 75 Conversación 76 El enemigo de las supersticiones (Chiste) 77 Refranes espanoles 77 TIZEDIK LECKE 83 El ano 83 Conversación 84 Un buen consejo (Copla) 85 Refranes espanoles 85 TIZENEGYEDIK LECKE 91 Castillos en el aire 91 Conversación 92 Visitando el museo (Chiste) 92 Refranes espanoles 93 TIZENKETTEDIK LECKE (Ismétlés) 98 Mi programa de cada día 98 Conversación 99 El desayuno (Chiste) 100 Refranes espanoles 100 TIZENHARMADIK LECKE 102 En el comedor de la fábrica 102 Conversación 103 Distracción (Chiste) 104 Refranes 104 TIZENNEGYEDIK LECKE 111 Los Varga irán de compras 111 Conversación 112 El favor (Chiste) 113 Refranes 114 TIZENÖTÖDIK LECKE 120 En el gran almacén 120 Conversación (En la sección de tejidos) 121 Compra ventajosa 121 TIZENHATODIK LECKE 128 De paseo en la capital 129 Conversación 129 Oficio inportuno (Chiste) 130 Refranes 131 TIZENHETEDIK LECKE 138 Escenas cotidianas 138 Entre madre e hija 138 Entre padre e hijos 139 En la salchichería 139 ?Qué dice el profesor en la clase? 139 Abuelo y nieto (Chiste) 140 Refranes 140 TIZENNYOLCADIK LECKE (Ismétlés) 147 La familia Varga cena en casa 147 En el estanco 148 Un abrazo (Chiste) 148 Refranes 149 TIZENKILENCEDIK LECKE 151 Espana 152 Conversación 153 Indicio cierto (Chiste) 154 Refranes 154 HUSZADIK LECKE 161 Recuerdos de escuela 162 Conversación 162 La vocación de escribir (Chiste) 163 Refranes 163 HUSZONEGYEDIK LECKE 169 El cuento de nunca acabar 169 Conversación 171 Un libro interesante (Anécdota) 172 Refranes 172 HUSZONKETTEDIK LECKE 178 El sueno de un criado (Cuento asturiano) 178 Conversación (Al teléfono) 180 El sol y el polvo (Poesía) 181 HUSZONHARMADIK LECKE 187 En el teatro 188 Conversación 189 Un rapto de generosidad (Chiste) 189 HUSZONNEGYEDIK LECKE (Ismétlés) 196 Nieve y flores 196 La mejor muerte (Anécdota) 197 Refranes 198 HUSZONÖTÖDIK LECKE 200 Los Varga suenan con hacer un viaje 201 Conversación 202 Umbral (Poesía) 202 HUSZONHATODIK LECKE 210 Una invitación 210 En ferrocarril (Chiste) 211 Refranes 211 HUSZONHETEDIK LECKE 218 Preparativos de viaje 219 Conversación 220 De viaje (Poesía) 220 HUSZONNYOLCADIK LECKE 227 En la estación de ferrocarril 227 Un chiste de hace cincuenta anos 229 Refranes 229 HUSZONKILENCEDIK LECKE 235 Echemos un párrafo sobre el verbo echar 235 Un portero exacto (Chiste) 236 HARMINCADIK LECKE (Ismétlés) 244 En el compartimiento 244 En la frontera 245 Cartas (Chiste) 245 HARMINCEGYEDIK LECKE 247 La lengua castellana o espanola 247 Un andaluz en Holanda 248 Refranes 248 HARMINCKETTEDIK LECKE 256 El labrador, su hijo y el burro (Cuento) 256 La excusa del ladrón (Chiste) 258 Refranes 258 HARMINCHARMADIK LECKE 265 Profesiones y oficios 266 Remedio eficaz (Chiste) 267 Consejo a un mal pintor (Epigrama) 268 HARMINCNEGYEDIK LECKE 273 Literatura y arte en Espana 274 Cervantes 275 Agudeza de Francisco de Quevedo (Anécdota) 276 HARMINCÖTÖDIK LECKE 281 Cristóbal Colón 281 El huevo de Cristóbal Colón 283 HARMINCHATODIK LECKE 286 La mezquita de Córdoba 286 Conversación 287 NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÁS 291 A névelő 291 A főnév 292 A melléknév 294 A számnév 295 A névmás 296 Az ige 296 Az igeragozás 296 A szabályos igék ragtáblája 298 Az -ar végű szabályos igék ragozása 300 Az -er végű szabályos igék ragozása 302 Az -ir végű szabályos igék ragozása 304 A visszaható igék ragozása 306 Megjegyzések a szabályos igék ragozásához 308 Tőhangváltós igék 308 A rendhagyó (és helyesírási szempontból sajátságos) igék betűrendes jegyzéke 309 Két melléknévi igenévvel rendelkező igék 314 Cselekvő értelmű melléknévi igenevek 315 A ser, illetve estar igével kapcsolt melléknevek értelmi változása 315 A határozószó 315 Az elöljárószó 316 A de elöljárószó 316 Az a elöljárószó 317 A con elöljárószó 319 Az en elöljárószó 319 A para elöljárószó 321 A por elöljárószó 321 A többi elöljárószó 322 Összetett elöljárószók 323 KULCS A FORDÍTÁSI GYAKORLATOKHOZ 325 SPANYOL-MAGYAR SZÓTÁR 347 MAGYAR-SPANYOL SZÓTÁR 376 NYELVTANI TÁRGYMUTATÓ 390

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Dr. Király Rudolf további könyvei