Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
MILTON TITKA

MILTON TITKA

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

, .;
__, __ _ . a' aziskolmn Mil en,.
. Fin- ' ' ucllFuv-msm. .. ..!v, i, ? _ . _ 4
__ . ,. _ l . *
i- .- A
nemm : l ,. _
_alnosdóban, ; _ , ' XI; —
llldmn. '? "' __/ ,
" Nemá-nújnöss nun-itd _ /
/
. /
.. -7 1 ..a
,. " l
" ! .7_$1 ; "
' ; a' . ; ;) ' .
H *
_ _ X _ _
. N l! . ! M
_ l !. x ,
.! '
_ ( _
— .
v , N )
l ; — !
,_.__.- _ __ _ ,.
a 29.- - . '
, -. _, ) - ,—
; * Y ' s 3-1 ; A.
., _ ll-lle w— ) __,r. ; "..
Bm,vacsoll__ a l ; Millonaeue.aliogyafc. f., ; 1159.- ; _
mámMilmn esv-a x ( ' ; x ., lelem újmfcllöf benne, _ §— -_'x A :,-
nagypapa kimennek ' L _ __ , _— Egyidó múlva kibök— ***—f * * ,' (" Pia-,
. kenbe. Millen _ KÖ l. ; ' ; le: — Egy Fuvams neva. , __,J . ,
isniexnyugialannak XV . _ : halodikos fiú fellókm nz is— A! ' x ax _ —_
lűnl. ezén nagypnpu — _ kolaudvarml. És csak alán. mert ' §" *
így szólth -. . a nevem Milion. Olyan nagy ez a mi, *
— - Milionl A*nyiileail ' nagypapa! Mi lesz. ha iiiia megteszi?
és apukád űgfo _. —_l__ _ Nagypapa. Jobb keze mulalóuljál mlemelvc, így szóll: — Ha esetleg
gondoümwx _ - : L u isme- megpróbál bántani. igenl meg. hogy azonnal szólsz Anyunak
valamin , _- l . _ v, 1 [ ,__ l vagy Apunak! A lanÁrodnak is szólnod kell.
nemük] .r_ ' _. "" _. ' ! —Rendben.megígérem—v£laxzalla Milli—n,
_ :l .i . ,_ .v .. mi aal" * ' * . — Mikor lóne'nl ez?— kérdem nagypapa.
'lla'gni'l *, a , 'I: -, * _ ' —Tegnap.
Mg. _ é" _a , .; , — ,, , , . ' — Énem - felelte nagypapa. — Tegnap. Tcgnap voll. amiknr ez
': 'a? .-"—M_,' a —% / _A? '_,'A'*';f';.,'i-v'a' §. ' ;,m meglöném. Dcazmoslncmlönc'nik. ugye?
' ' ' , '*'", . _; "va' ' za; e" ;; fel;-4535 ,;W í— Milmrl hasam—au váliswll: - Persze. hogy most nem történik! De
k**Hlplllltxlll, ii van: iűlrl'flffIlVEHÚiM—l * W- hogy % MM
anXXMp nyanya—§; ? m' __ .: (_ M$ __ * , [_ * - Ha mcglcsli — valamlia nagypapa __ ami az akkor lesz.
_ SN _, SiN—vki? ' " _ _:ű' _ 'n (L__- i_ '_ Ja, nem így? Te az ulkur mian aggódsz. is az amikor kófül járnak a
'x "Ama [! E il í/ - "4, aki ': :; gondolalaid. Nemfuledkzulmcgvnlamiről?Azukknrés.-l1nmiknr
ax__ _ ___??? Mk _ !; _ a ___—'la: [!!]; afejedben vannak. Mmlnincmleklllmgye?
§, (TKM _____i____ A J uü—M'kl'yí _ V! Nem érlelc_k nagypapamzauares
%% z'wxlxtl ., s . ; § 4. " !Ón. I' y % _ az amikat: fejemben vannnk?!
__,swv O')" I.! "l ! W . iv) , __ " Mirűlbcszélsz?
§. '*' x 'l/ l' § ' v ;, . Nagypapa nunban nem
* IX ",— n" , A; ; A . fclclt.Csupánmegénóen
_ _ _a [A! Á __ ' _ "* naen Millonra, ésmo-
"'Ji _;;_ J'v'm mi, ..1— "g,: "x_j mlygnu.
' 4... -,l I,.'_,,al_..iin X— _ H_ u.."
,.4 '; . R:; .. ima _. . a
Alépleibizonytalannáválnak.alábaikezdenckclgycngülni.Milton , ; _
megdermed. _ _ _- _
.Mii lehe/nék?" _ _ . , - * n . l ' _
Ebben a pillanalban jobbra lckinwe egy kis ajlól pillanl meg. Ugy (' ;__ ' l
fest, mint valmilyen üde! bejárata. * _ x .x *
Gyolsan kinyiijaazajiói,esmeglepetesemafagylalwzóbanialalja . i— _
magán ,-_.,__,_—___ _ _.
— ól Hál ill vagy! Már vártalak, Milmn — üdvözli a fagylaluirus .; ,, ," "If/_; :___ ' aló/7;
hölgy; ' W [W _ l- A
— Kergel egy Fuvaros nevű fiú, egy nagy kutya pedig bánlani akar! b 'i' ' : : . ( "; ' ' _ l
_ hcbegi Milion zihálva __ _ __,h ___J _ : . _ _ __
— Senki sem kelget. üaeskfim. és kulya sem áll kinl. aki bántani ' _ ;". , X _—
akamn.Mindcz csupánafcjedbcnvan. _ . , ' _. * ,.
—Dehogy is! Kim vannake's ri'lmvárnak! ( i , , —,-— l -; l
! l". : '; : L
_! _ll—l 7—1 1 * '

Hasonló cimű könyvek

ECKHART TOLLE további könyvei