Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

ÚJ FÖLD-RÁÉBREDNI ÉLETED CÉLJÁRA

Eckhart Tolle Új Föld - ráébredni életed céljára Agykontroll kft., 2006 296 o., kemény kötés 2691.- A most hatalma című, világsikerré vált könyv megvilágosodott írója ebben az új művében fejti ki legrészletesebben a tanítását. Nélkülözhetetlen könyv a spiritualitás iránt érdeklődőknek, az életet igazán mélyen megérteni kívánóknak, és mindazoknak, akik már torkig vannak a kínlódással.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

A fájdalomtest kollektív dimenziójában különféle alkotóelemek találhatók. A
törzseknek, a nemzeteknek és faji csoportoknak mind megvan a maguk kollektív
fájdalomteste. Némelyiküké súlyosabb, mint a többieké, és abból — kisebb-nagyobb
mértékben — a törzs, a nemzet vagy a szóban forgó faji csoport minden tagja részesül.

Szinte valamennyi nő kiveszi részét a közös női fájdalomtestből, ami különösen a
menstruációt közvetlenül megelőző időszakban hajlamos aktiválódni. Ekkor a legtöbb hölgyet
intenzív negatív érzés árasztja el.

A női princípiuml elnyomása — különösen az utóbbi kétezer évben — lehetővé tette az
ego számára, hogy a kollektív emberi pszichében abszolút fölényre tegyen szert. Bár
temészetesen a nőknek is van egójuk, de az ego a férfi formában könnyebben ereszthet
gyökeret, és ott gyorsabban nőhet, mint a női formában. A nők ugyanis kevésbé azonosulnak
az elméjükkel, mint a férfiak. A nők szorosabb kapcsolatban állnak a belső testtel és a
szervezet intelligenciájával, ahonnan az intuitív képességek erednek. A iűi forma kevésbé
' Principium: elv, alapelv, vezérelv; alapok, ösok, végok.

(Bakos Ferenc: Idegen suvak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, 1983.)
_ 92 .
A fájdalomtesl
mereven különül el a környezetétől, mint a férfi fonna, nyitottabb és érzékenyebb más
életfonnákra, és jobban ráhangolódik a természet világára.

Ha bolygónkon a férfi- és női energiák egyensúlyát nem borították volna föl igen
durván, akkor az ego növekedése jelentős mértékben korlátozódott volna. Nem üzentünk
volna mára háborút a természetnek, és nem idegenedtünk volna el ily totálisan a Létünkt'il.

Senki sem tudja a pontos számokat, mert nyilvántartást nem vezettek, annyi azonban
bizonyosnak tűnik, hogy a ,,szent inkvizíció", a Római Katolikus Egyház alapította intézmény
— mintegy háromszáz éves idöszakban — három- és ötmillió közti számú nőt kínzott és ölt
meg, hogy elfojtsa az eretnekséget. Ez a szám — az emberi történelem egyik legsötétebb
fejezeteként — az inkvizíciót a holokauszttal emeli egy szintre. Ha egy hölgy valamilyen apró
jelét adta annak, hogy szereti az állatokat; ha egyedül sétált a réten vagy az ercöben; ha
gyógynövényeket szedegetett; az már elegendő ok volt ahhoz, hogy boszorkánynak kiáltsák
ki, majd megkínozzák, és máglyán elégessék. A szent feminint (nőit) démoninak
nyilvánították, és emiatt egy teljes dimenzió — a női princípium — szinte eltűnt az emberi
létélményből. Más kultúrák és vallások, például a judaizmus, az iszlám, sőt a buddhizmus is
elfojtotta a női dimenziót, bár kevésbé erőszakos módon. A nők státusza a ,,gyermekek
kihordója" és a ,,férfiak tulajdona" funkcióra redukálódott. így aztán a férfiak — akik még
önmagukban is letagadták a nőit — irányították a világot, az egyensúlyából totálisan kibillent
világot. A többi már történelem vagy inkább: az őrültség kórtörténete.

Vajon ki a felelős a női princípiummal szemben eluralkodott félelemért, amit
leginkább kollektív, akut paranoiaként jellemezhetünk? Mondhatnánk: temészetesen a
férfiak. De akkor mi a magyarázata annak, hogy a kereszténység előtti, például a sumér, az
egyiptomi és a kelta civilizációkban a nőket megbecsülték, és a női princípiumot nem félték,
hanem mélyen tisztelték? Mi az, aminek a hatására a férfiak hirtelen fenyegetve érezték
magukat a nőitől? A bennük élő, fejlődő ego, amelyik tudta, hogy csak a férfi formán
keresztül tudja teljesen irányítása alá vonni a bolygónkat, és ehhez a n'ii fon-nát
hatástalanítania kell.

Az idők folyamán az ego a nők többségét is hatalmába kerítette, bár bennük sohasem
tudott olyan mélyen elsáncolódni, mint a férfiakban.

Jelenleg az a helyzet, hogy a feminin elnyomása intémalizálttá vált, még a legtöbb rű
esetében is. A szent feminint, mivel az elfojtatott, sok hölgy érzelmi fájdalomként éli meg. Az
valójában a fájdalomtestük részévé vált azzal a felhalmozódott fájdalommal együtt, amit a
nők az évezredek alatt a gyemiekszülések, a megerőszakolások, a rabszolgaság, a kínzások és
az erőszakos halálesetek kapcsán elszenvedtek.

_ 93 .
A fájdalomtesl

A helyzet azonban gyorsan változik. Azáltal, hogy sok ember válik tudatosabbá, az
ego egyre kevésbé talál ,,fogást" az emberi elmén. Mivel a hölgyeknél az ego sohasem
gyökerezett nagyon mélyen, ezért náluk gyorsabban veszít teret, mint a férfiaknál.
NEMZETEK Es EMBERCSOPORTOK FÁJDALOMTESTE

Egyes országokban, ahol sok erőszakos tettet szenvedtek vagy követtek el, súlyosabb
a kollektív fájdalomtest, mint máshol. A nagyobb múltú nemzeteknek ezért általában ex'isebb
a fájdalomteste. Ugyanez a magyarázata annak, hogy a fiatalabb országoknak, például

ECKHART TOLLE további könyvei