Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Tiltott találmányok

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

Egymás után gyártotta ötleteit és szabadalmait, melyek közül a leg-
fontosabbak az IV/2. és IV/3. ábrán láthatók.

Edison ezután kapcsolatai révén azt próbálta elérni New York állam
törvényhozóinál, hogy korlátozzák a maximális feszültséget 800 voltra.
Igy a váltóáram igazi előnyei sohasem mutatkozhattak volna meg.
Westinghouse azonban perrel fenyegetőzött és végül is sikerült a
törvényhozókat meggyőzni arról, hogy önmagában a feszültség nem
ártalmas. Edison ekkor újabb trükkhöz folyamodott. Egy ismerősével
megvásároltatta Tesla három váltóáramú szabadalmát, és a Sing—sing
börtönben váltóáramú villamosszéket készíttetett. A börtön igazgatója
hamarosan bejelentette, hogy ezután nem akasztani fogják a rabokat,
hanem váltóárammal fogj ák megölni őket.

Egy William Kamler nevű gyilkost akartak először kivégezni, vagy
ahogy ezt Edison elnevezte, westinghouse-álni ezzel a módszerrel 1890.
augusztus 6—án Kamlert beszíjazták a villamossze'kbe és a kapcsolót
lezártákl De Edison mérnökei te'vedtek, amikor a gyilkoláshoz szükséges
feszültséget megállapították, mert eddig csak kisebb állatokon próbálták
ki a váltóáram hatását. A feszültség túl kevésnek bizonyult, a gyilkost
csak félig sikerült megölni. Az eseményre meghívott újságírók azt írták a
többszöri kísérlet után, hogy szörnyű látvány volt, sokkal rosszabb, mint
az akasztás. A kérdést végül is a rablóbáró, Pierpont Morgan döntötte el,
mert érezte, hogy a különböző áramok háborúja nem jó az üzletnek, nem
lehet igazi monopóliumokat, versenymentes helyzetet teremteni.

Az már látszott, hogy a váltóáram jobb az egyenáramnál, azonban
elterjesztésének volt egy súlyos akadálya: az, hogy Westinghouse kemény
pénzt ígért Teslának minden eladott teljesítményegységért. Elvileg
Westinghouse adóssága néhány év alatt tizenkét millió dollárra
emelkedett, s ezt nem tudta megtizetni. Westinghouse arra kérte Teslát,
hogy a szerződésnek ezt a részét adja fel, mert ebben az esetben lehet csak
elterjeszteni a rendszert, csak ekkor lesz eléggé versenyképes ahhoz,
hogy az egyenáramú rendszerek fölé kerekedj en. Tesla annyira fontosnak
tartotta találmánya elterjesztését, hogy beleegyezett, önként lemondott
járandóságáróll Mindennél többet jelentett neki, hogy Westinghouse akkor
is bízott benne, amikor sorra-rendre visszautasították az elképzeléseit
mások Ezért mondott le minden további javadalomról. Tesla
végkielégítéske'nt kétszáztizenhatezer dollárt kapott. Igy a váltóáramú
rendszer öszszes joga a Westinghouse cégé lett
180
Egely György:
TILTOTTTALALMANYOK
— N. TESLA. '
ELECTRIGAL TRANSMNSION OF PUWER.
No. 382380 Patented lany ]. lBSB.
. ;v a] Ti : ' lij'kf'
Fry] (§ ár;: i [c,—'?'," I. —R
31 .n-lüf e ,,
ism c (§, .a c
. , — ...—, J/v '
. n 43; , , .
"[ng ) xiv—elv
illik!; sá'h,
r-yg eti—Éj , _,. ._.-f '"e
. . . .,N, , , _
% _m/ 7 f' "
44! mi Ég.—3
N'X' ('a Ily-z.
" sárga., s
Fly/1 '. Izgi—lui fíy. 4; _ ';
%%;ÉÖf . J-í
4 n' még?"
m '-'t _ ,.
an"; *' l ':— 5 I,,
,:1 rlli l- LJ [ l [
guti— IL, , . ";
,a gu . %.
Fly-6 : ,, a'g' ! rya-
,. i.,! f'Wv—l
- " NEW? $ .wi "3—3.
Fly-Z L %%— Ffw * *
Ésa—EÁTÉJ — " "" ,? '
"Tig / ?ffa- ;,
X .
f' a '" §?" ' "* 4" én
: . . : ;:m'wgr '_ - "_
,, , %ld ; f ** [§
. %%). _ . ; Ir'
Jam/m.
wmmsn . juk ;, yi. e
ÉRÁK-W.... A _ " _ _ "

Hasonló cimű könyvek

Egely György további könyvei