Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Emberi játszmák

Eric Berne (1910-1970) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így őt magát is meglepte, amikor kötete a művelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, "letehetetlen" olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett "játszmákat". 1964-es első megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született. A tranzakcióanalízisnek ez az alapműve magyarul 1984-ben jelent meg először. A jelenlegi, nyolcadik kiadással egy szakmailag korszerűsített, előszóval és lábjegyzetekkel ellátott változatot vehet kezébe az olvasó.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
3 990 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

valamint. a férjét, aki most már "fut a pénze után", hanem a társadalmi környezetet is,
amely ösztönzi a feleség engedékenységét. Egy héttel azután, hogy megjelent a cikk,
amely a háziasszony temérdek kötelező szerepét ecseteli, a vasárnapi lap az Én hogyan
birkózom meg vele? című írást hozza. Ez tíz pontból álló teszt annak megállapítására,
hogy: "Milyen jó háziasszony (feleség, anya, házvezetőnő, kincstárnok) vagy?" Az "Uzött
vadat" játszó háziasszonynak ez ugyanaz, mint a gyerrnekeknek a játékszerhez mellékelt
cédula a játék szabályairól. Az ilyesmirsiettetheti az "Uzött vad" játszma kifejlődését. Ha
nem gátolják meg, az "Uzött vad" az "Allami Kórház" nevű játszmában végződhet. ("Amit
a legkevésbé kívánok, az az, hogy kórházba küldjenek.")

Az ilyen házaspárok esetében az egyik gyakorlati nehézség az, hogy a férj - a
"Láthatod, hogy mindent megpróbáltam" játszása mellett - kerüli, hogy személyesen
bevonódjék a kezelésbe, mivel általában sokkal zavartabb, mint azt maga is bevallaná.
Ehelyett - indulatkitörések formájában- közvetett üzeneteket. küldözget a terapeutának;
tudja, hogy a feleség az ilyen eseményekről hűen be fog számolni. Az "Uzött vad"
játszma ezért. léphet át harmadfokú életre-halálra menő válási harcba. A pszichiáter
szinte egymaga áll az élet oldalán, csupán a beteg zaklatott Felnőttje segíti, ez pedig
olyan harcot folytat, amely halálosnak bizonyulhat a feleség belső Szülőjével és
Gyermekével szövetkezett férj mindhárom én-állapota számára. Drámai küzdelem,
esélye kettő az öt ellen; próbára teszi a legjátszmamentesebb terapeuta szakmai
jártasságát is. Ha elszáll a bátorsága, akkor választhatja a könnyebb ellenállást, és
betegét feláldozza a válóperes bíróság oltárán; ez egyenértékű azzal, mintha így szólna:
"En megadom magam - verekedjetek meg ti ketten."

5. Ha te nem lennél

Tézis: Ennek a játszmának a részletes elemzését az 5. fejezetben olvashattuk. A
játszmaelemzés történetében ez volt a második játszma, amelyre fény derült. Elsőnek az
"És miért nem - Hát igen, de..." rajzolódott ki, de ezt eleinte csak érdekes jelenségként
kezeltük. A "Ha te nem lennél" bemutatásával világossá vált, hogy alkalmasint a társas
cselekvések egész csoportja rejtett tranzakciókon nyugszik. Ezután kezdtük aktívan
kutatni az ilyenfajta viselkedést; ennek egyik eredménye a jelen gyűjtemény.

Rövidre fogva: egy nő uralkodni vágyó férfihoz megy feleségül abból a célból, hogy
korlátozzák a tevékenységét, és ezzel megkíméljék attól, hogy nyugtalanító helyzetekbe
kerüljön. Ha ez csak egyszerű művelet lenne, rövid úton kifejezhetné háláját a férjnek,
miután megtette neki ezt a szívességet. A nő reakciója a "Ha te nem lennél" játszmában
azonban ezzel éppen ellentétes: visszaél a helyzettel, panaszkodik, hogy korlátozzák

, 50 ,
tevékenységében. Házastársa ettől kényelmetlenül érzi magát, és mindenféle
kedvezményeket nyújt neki. Ez a játszma jelenti a belső társadalmi előnyt. A külső
társadalmi előny a "Ha ő nem lenne" című időtöltés, amelyet az asszony a maga rokon
lelkű barátnőivel játszik.

6. Láthatod, hogy mindent megpróbáltam

Tézis: Hétköznapi, klinikai formájában háromszemélyes játszma; szereplői: egy
házaspár és a pszichiáter. A férjnek (rendszerint) válás lebeg a szeme előtt, noha fennen
bizonygatja az ellenkezőjét. A feleség sokkal őszintébben akarja a házasság
fennmaradását. A férj kelletlenül jön a terapeutához, és a feleség előtt feltűnően sokat
beszél együttműködési készségéről; rendszerint lágy "Pszichiátria" vagy "Bíróság"
játszmát játszik. Az idő múlásával a férjben neheztelő álengedelmesség vagy ellenséges
vitatkozó hajlam fejlődik ki. Odahaza eleinte több "megértést" és önmérsékletet tanúsít,
de végül is elviselhetetlenebb, mint valaha. Egy, öt vagy tíz látogatás után — ez a
terapeuta ügyességétől függ — nem hajlandó többé eljönni, helyette inkább vadászni vagy
horgászni megy. A feleség ekkor rákényszerül a válóper beadására. A férj most ártatlan,
hiszen a feleség tette meg a kezdeményező lépést, ő pedig — azzal, hogy eljárt a
terapeutához - kimutatta jóindulatát. Kiváló helyzetet teremtett ahhoz, hogy így szóljon
ügyvédhez, bíróhoz, baráthoz vagy rokonhoz: "Láthatod, hogy mindent megpróbáltam!"

Antitézis: A házaspár együtt jelentkezik. Ha az egyik mondjuk a férj — világosan
játssza ezt a játszmát, akkor a másikat egyéni kezelésre fogják, a játékossal nem
foglalkoznak, azon a jogos alapon, hogy kevésbé megközelíthető a terápia számára. A
férj ettől még elválhat, de csak olyan áron, hogy le kell mondania a "mindent
megpróbáltam" pozíciójáról. Szükség esetén a feleség kezdeményezhet válást, de az ő
pozíciója sokat javult, tekintve hogy ő valóban "megpróbálta". A kedvező, a remélt
kimenetel az, hogy a férj - miután játszmáját megbontották - a kétségbeesés állapotába
kerül, és — igazi indítékkal - máshová fordul gyógykezelés végett.

Könnyen megfigyelhető a játszma hétköznapi formája, ennek két szereplője a
gyermek és az egyik szülő. A következő két beállítottság egyikéből játszható:
"Gyámoltalan vagyok" vagy "Artatlan vagyok". A gyermek valóban megpróbálja a dolgot,
de többnyire összezagyválja vagy alulmarad. Ha Gyámoltalan, akkor a szülőnek kell
helyette megcsinálnia. Ha Ártatlan, akkor a szülőnek semmilyen elfogadható oka nincs
arra, hogy megbüntesse. Ez felfedi a játszma elemeit. A szülőknek két dologgal kell
tisztába jönniük: melyikük tanította meg a gyereket erre a játszmára, és mi az, amivel
fenntartják a játszmát.

Érdekes, noha nemegyszer baljóslatú változat a "Láthatod, hogy mindvégig mindent
megpróbáltam", amely rendszerint másod- vagy harmadfokú, keményebb játszma. Jól
szemlélteti a szívósan dolgozó gyomorfekélyes ember esete. Sok olyan ember akad, aki
súlyosbodó betegsége ellenére is megteszi, amit csak tud, és ahhoz, hogy elfogadható
módon megbirkózhassék a helyzettel, családja támogatását igényli. Az ilyen körülmények
azonban rejtett célok érdekében is kiaknázhatók.

Első fok: Valaki bejelenti feleségének és barátainak, hogy gyomorfekélye van.
Tudtukra adja azt is, hogy nem hagyja abba a munkáját. Ez csodálatot vált ki. A fájdalom
és a kellemetlen állapot talán fel is jogosítja arra, hogy egy csöppet kérkedjék, enyhe
vigaszt nyer szenvedéseiért. Méltányolni kell, hogy nem játszik helyette "Falábat", és jár
neki némi elégtétel azért, hogy továbbra is ellátja a feladatait. Ilyen esetben a "Láthatod,
hogy mindvégig mindent megpróbáltam—ra" az az előzékeny va'lasz, hogy "Igen,
mindannyian bámuljuk a lelkierődet és a lelkiismeretességedet".

Második fok: Valakivel közlik, hogy gyomorfekélye van, de ő eltitkolja ezt felesége és
barátai előtt. Eppúgy dolgozik és hajtja magát, mint azelőtt, egy napon aztán összeesik a
, 51 ,
munkahelyén. Értesítik a feleségét, aki ezzel a következő üzenetet kapja: "Láthatod,
hogy mindent megpróbáltam." A férj most azt várja a feleségtől, hogy jobban becsülje,
mint bármikor azelőtt, és megbánást érezzen az összes alávalóságokért, amelyeket a
multban mondott és tett. Röviden: azt várja, hogy - miután csődöt mondott minden
korábbi körüludvarlási módszere — felesége most igazán szeresse. De sajnos ezt hiába
vé...—, , mama. mm;"; _..nmuu'na n'r Env."...pn'nára mun/,: mmm;— , man.-..a,— mint- ,

Hasonló cimű könyvek

Eric Berne további könyvei