Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Lassie hazatér

A skót hegyvidék erdeiben, vízmosásokon, vadcsapásokon át egy kutya vándorol dél felé, Yorkshire irányába. Persze ő nem tudja, hogy Yorkshire felé halad, s hogy mintegy négyszáz mérföldes út áll előtte, csak azt tudja, vagy inkább érzi, hogy valahol délen, egy bányászfaluban kis gazdája, Joe várja, s hogy el kell jutnia hozzá mindenáron. Lassie,a gyönyörű skót juhászkutya éhezve, fázva, kimerülten vonszolja magát, de célját nem adja fel. Tragédiája mögött emberi tragédia húzódik meg. Gazdája, Joe apja, bányász, s már hónapok óta munkanélküli. Kénytelen volt egyetlen értékét, kutyáját eladni a rudlingi hercegnek. Joe szíve majd megszakad a fájdalomtól, de már tizenkét éves, és megérti szülei gondjait. Hogyan találkozik össze ismét a kisfiú és kutyája?-erről szól Eric Knight érdekfeszítő, csodaszép regénye, melyet Balogh Péter rajzaival adunk közre.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
4 ajánlat
lyravac
1 490 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
1 874 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 999 Ft
tovább a boltba
lyravac
2 499 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

met!
jock bólintott, és leeresztette a fegyvert. Állát előreszegte, és izgatottan
nézte a verekedést, melyben egy fáradt, hosszú utat megtett kutya állt
szemben két erős ellenféllel, akik megedződtek és megizmosodtak évek
hosszú munkájában. jock úgy vélte, hogy alighanem a kettő fog győzni.
De Lassie-nek még így is volt valami előnye a másik kettővel szemben. A
vére tiszta volt. Nemes fajtáját nemzedékek óta a legbüszkébb és
legszebb példányokból tenyésztették ki.
Minden állatbarát tudja, hogy az átöröklés elmélete az állatvilágban nem
üres szóbeszéd. Amikor egy hidegvérű ló már feladja a harcot, és nem
bírja tovább, akkor a telivér még nekirugaszkodik, és beveti magát egy
utolsó rohambá, életerejének végső megfeszítésével. Amikor egy keverék
kuvasz nyüszítve elbújik, akkor a kitenyésztett állat a félelem legkisebb
jele nélkül állja a harcot.
Lassie—t is tiszta vére segítette győzni. Amikor az egyik kutya nekiment,
szembeszállt vele, rá se hederítve a másikra, mely beletépett az oldalába.
Ellenfele egy pillanatig védtelenül hevert előtte.
Es ekkor váratlan dolog történt. Lassie nem használta ki győzelmét, nem
esett neki áldozata torkának, csak rátette egyik lábát a testére, mint egy
birkózó. Amíg ilyen csendben maradt, nem kellett tartania semmitől.
S ekkor, amikor az egyik már ellenszegülés nélkül feküdt a lába előtt,
Lassie szembenézett a másikkal is. Fölkápta fejét, megcsikorgátta fehér
fogazatát, melléből pedig egy mély, fenyegető vonítás tört elő.
A másik kutyá figyelte egy ideig, aztán ő is lefeküdt társa mellé, és
nyalogatni kezdte sebesült talpát. Különbékét kötött.
Egy percig így maradtak a kutyák. Az egyik elterült Lássie mereven
kinyújtott lába alatt, a másik nyalogatta magát olyanféleképpen, mintha
azt mondaná: ,,Nekem semmi közöm ehhez az egész históriához."
Csak egy kis ideig állt ilyen mozdulatlanságban a csoport. Aztán Lassie—
ből elszállt a harci düh, torkában elcsendesedett a morgás. Eszébe jutott,
hogy neki dolga van. Nyugodtan megfordult, és útnak indult. Ekkor aztán
ugrálni kezdett az egyik ember, és felordított:
- No most, Jock! Lődd le!
De a fiatalabbik meg se mozdult. Ó most nem is kutyákat látott maga
előtt, hanem embereket. Es eszébe jutott egy felejthetetlen náp. Es amíg
ott állt és tűnődött, a fáradt Lassie eltűnt szeme elől.
- Az ördög vigyen el, jock! Miért nem lőttél?
- Nem lehetett, Andrew.
- Miért nem lehetett?
- Mert eszembe jutott egy nap, 1918 márciusában. Amikor egyszerre
lerohanták minket, de az ezredünk meg se moccant. Ez a kutya is úgy
viselkedett, ugyanúgy küzdött, mint a Fekete Gárdá 1918 márciusában...
- Megbolondultál?
- Nem én, Andrew.
A fiatalabbiknak csupá ránc lett a homloka.
- 1918 márciusa - gúnyolódott az öregember.
- Akárhogy is, Andrew, bátor kutya volt. És azt hiszem... Mintha el akart
volna jutni valahova. Es aztán amúgy sem tudtam volna lőni, mert
elfelejtettem újratölteni a fegyveremet.
- Hát ez óriási! Elfelejtetted! Azt hiszem, egy katona nem szokott erről
megfeledkezni, ha egyszer kilőtte az összes golyókat.
- Igazad van. De az embernek néha sok mindenféle jut az eszébe, Andrew
- mondta a fiatalember.
Es hazafelé mentükben óvatosan, hogy a másik meg ne hallja, kinyitotta
fegyvere závárzatát, kivette belőle a golyót és ügyesen becsúsztatta
zsebébe. Sarkukbán a két kutyával visszamentek a düledező viskóba, a
holdfényben úszó földeken át.

LASSIE FOGSÁGBA ESIK
A vidék megváltozott. Most már nem a bozotos hegyvidéken vezetett az
útja, sem a hullámzó dombok közt, a birkalegelőkön. A vidék szétterült, és
nem emelkedett ki belőle más, csak a salákhányok, azok a dombok,
melyekre a szénbányák csilléi a szén meddő kőzetét fölhalmozták.
Erre már sokkal több volt a város és az országút. Egy kutya itt már nem
osonhatott el észrevétlen a városok mellett, nem kerülhette el az
embereket sem, mert mindenütt voltak emberek. Ha mégúgy kerülgette
is őket Lassie, minduntalan beléjük kellett ütköznie, ha tovább akartjutni

Hasonló cimű könyvek

Eric Knight további könyvei