Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Egy nemzeti küzdelem története

"Hazafias kötelességet vélek tehát teljesíteni, midőn szeretett magyar nemzetem egy kis, de tántoríthatlan hűséges részének, a tősgyökeres magyarajkú keleti szertartású katholikusoknak azon százados hazafias küzdelmét és működését írom meg, melyet azok, minden magasabb támogatást, minden anyagi segélyt nélkülözve, óriási akadályokkal küzdje azon legszentebb jogaik kivívásáért: hogy édes anyai magyar nyelvöket az oltárra tehessék, megfeszített igyekezettel kifejtettek és elkövettek mindent, hogy hitelveik ellenére elég jogtalanul istenitiszteletöknél mai napig méltatlanul használt idegen, szláv, illetve orosz és oláh nyelvek használatától véglegesen megszabaduljanak." Részlet az előszóból. Farkas Lajos ; sajtó alá rendezte és tájékoztatóval ellátta György Endre. Budapest : Kilián, 1896.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Farkas Lajos további könyvei