Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Szerelem a kolera idején

A regény egy nagy szerelem története: a szépséges Ferminának választania kell két udvarlója, Florentino Ariza és Juvenal Urbino doktor között - a gyötrelmes szerelmi háromszög csaknem ötven éven át kitart, hogy végül csavaros megoldással záruljon. Ebben a letűnt világban megszokottak a misztikus események, a folyóparton rendszerint felbukkan az éneklő vízitehén, s a legtermészetesebb, hogy a tárgyak olykor elcsatangolnak a helyükről. A könyvet Székács Vera remekművű fordításában olvashatjuk.Akit Szabó István, az Oscar-díjas rendező lát el olvasnivalóval – Interjú Józan Lászlóval.Józan Lászlót, a Barátok közt Nagy Tóbiását a képernyőről az egész ország ismeri, a színházkedvelő nagyközönség pedig a Vígszínházban láthatja hétről hétre, hiszen már tíz éve tagja a társulatnak. ő Áts Feri A Pál utcai fiúk előadásában, Maugli A dzsungel könyvében, de az Oscar-díjas Szabó István rendezésében a Víg Házi színpadán ő alakítja Willemet Simon Stephens Távoli dal című monodrámájából. Sőt játszik az Átrium Színházban az őrült nők ketrecében is. Már készül a következő évadra. A Vígszínház mellett a Rózsavölgyi Szalonban is várják az új szerepek, hamarosan pedig próbálni kezdi Benvolio szerepét a Rómeó és Júliában, amelyet a Szegedi Szabadtéri Játékokon mutatnak be július végén.Olvassa el a teljes cikket a Mindennap Könyv oldalon! >>

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvdiszkont
3 224 Ft
tovább a boltba
lyravac
4 299 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből


Ahogy felébredt álmából, Florentino Ariza fülében még ott csengett a kakadu
harsány trombitálása, mely sehogy sem illett szépséges madártestéhezl De a
délután négyórai forróságon áttetsző csend ült, és a hálószoba ablakán át
odalátszott az óváros körvonala a mögötte járó napkoronggal, aranyló
kupoláival és tengerével, ami lángokban állt egészen Jamaicáig. Ausencia
Santander kinyújtotta nyughatatlan kezét, és tapogatózva keresni kezdte a
szunnyadó fenevadat, de Florentino Ariza eltolta magától. Azt mondta: "Most
ne, valami furcsa érzésem van: mintha néznének minket." Az asszony akkorát
nevetett, hogy a kakadu újra rikácsolni kezdett Ezt mondta: "Ezt a mesét még
Jónás felesége se veszi be'' Ö se vette be persze, de elismeréssel nyugtázta, és
jóideig csöndben és ártatlanul szerelmeskedtekl Öt órakor, amikor a nap még
magasan állt az égen, az asszony kiugrott az ágyból, meztelenül az
örökkévalóságig, hajában az organdiszalaggal, és elindult, hogy valami innivalót
keressen a konyhában. De a hálószoba ajtajában felsikoltott, és földbe
gyökerezett a lába.

Hihetetlen látvány tárult a szeme elé. A ház berendezéséből nem maradt más,
csak a mennyezetről lógó csillárok. Az összes többi, a márkás bútorok, az indián
szőttesek, a szobrok és a gobelinek, a féldrágakőből és nemesfémből készült
számtalan csecsebecse, mindaz, amitől ez az otthon a város egyik
legpompásabb és legmeghittebb lakása volt, minden, még a szent és
sérthetetlen kakadu is nyomtalanul eltűnt. Atengerre néző teraszon át hordtak
el mindent, miközben ők nyugodtan szerelmeskedtek. Csak a puszta szobák
maradtak meg a négy nyitott ablakkal, és egy durva kézzel odapingált felirat a
hátsó szobafalon: úgy kell nektek, mért kamatyoltok. Rosendo de la Rosa
kapitány előtt aztán örök rejtély maradt, hogy Ausencia Santander miért nem
tett feljelentést a tolvajok ellen, miért nem nyomozott utánuk legalább az
orgazdák közt, és miért nem tűri, hogy akár csak egy szó is essék az őt ért
szerencsétlenségrőll

Florentino Ariza továbbra is eljárt hozzá a kifosztott házba, melynek bútorzata
akkor már csak abbol a három bőrüléses zsámolybol állt, amit a tolvajok
ottfelejtettek a konyhában, és a hálószobába bútoraiból, mert oda nem
mehettek bel De már ritkábban járt oda, és nem a lakás sivársága miatt, ahogy
az asszony gondolta; sőt ki is mondta, hanem azért, mert az új század nagy
újdonságot hozott: az öszvér vontatta omnibuszt, ezt a remek és különleges
fészket, ahol gyakran akadt számára egy-egy párjavesztett madár. Naponta
négyszer szállt omnibuszra, kétszer az irodába menet és kétszer hazafelé, és
olykor olvasás közben, de legtöbbször az olvasás színlelése közben sikerült
előkészítenie a terepet, melyen aztán eljuthatott az első találkáigl Később,
amikor Xll. Leó bácsi egy hintót bocsátott a rendelkezésére, amit két kis barna
öszvérkanca húzott, éppen olyan aranybrokát nyeregtakaroval a hátán, mint
amilyen Rafael Núfiez köztársasági elnök fogatát ékesítette, Florentino Ariza
visszasírta az omnibuszon töltött régi szép időket, sólyomvadászatainak
legeredményesebb korszakát. Igaza volt: a titkos szerelmi kapcsolatoknak nem
volt nagyobb ellensége, mint egy kapu előtt várakozó hintó. így hát a hintót
majdnem mindig otthon hagyta, elrejtve a világ szeme elől, és gyalog indult el
titkos portyáira, hogy még keréknyomok se maradjanak mögötte az utca

porá ban. Ezért sóvárgott úgy a girhes, szőrevesztett őszvérek által vontatott
omnibusz után, amelyen ggy lapos oldalpillantással fel tudta mérni, hogy hol
van az aznap esti szerelme. De a sok szívmelengető emlék mellett volt egy
másik, ami mindig eléje tornyosult, bármennyire igyekezett is kikerülni: annak
az elhagyatott madárkának az emléke, akinek a nevét se tudta, és akivel csak
egy fél éjszakát töltött nagy nekivadulásban, de ennyi idő is elég volt ahhoz,
hogy élete végéig megkeserítse számára a karneválok ártatlan bolondozásátl
Az omnibuszon azért figyelt föl rá, mert rezzenetlen arccal ült az általános
vigadalom kellős közepén. Nem lehetett több húszévesnél, és szemlátomást
nem volt éppen farsangoló kedvében, hacsak nem nagybetegnek maszkírozta
magát: hosszú, sima, világosszőke haja volt, mely kibontva omlott le a vállára,
és közönséges, dísztelen vászontunikát viselt. Úgy ült ott, mint aki nem hallja az
utcákat elöntő zenebonát. és mint aki észre sem veszi. hogvan dobáliák

Hasonló cimű könyvek

Gabriel García Márquez további könyvei