Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Mikroökonómia középfokon

Hal R. Varian: 'Mikroökonómia középfokon' című tankönyve egyedülálló módon az elemzést, a problémák vizsgálatát és megoldását helyezi középpontba. Egyszerű matematikai módszerekkel vezeti be az olvasót a mikroökonómiai elemzés módszertanába. A szerző célja az, hogy az összefüggéseket analitikus eszközök és módszerek - példákkal illusztrált - bemutatásával fejlessze az olvasók és diákok elemző és problémamegoldó képességét. A matematikai nyelv és a matematikai módszerek elősegítik a pontos, precíz vizsgálatot, alkalmazásuk a legjobb út a tananyag megértéséhez és továbbgondolásához. A könyv moduláris szerkezetű, fejezetei egy adott téma köré csoportosulva folyamatosan épülnek egymásra. A szerző a témák pontos és teljes kifejtésére törekszik, és a részletekre fordított figyelem felkeltésével megkönnyíti a különböző problémák megértését. A könyv elsősorban diákoknak készült, de a gyakorlati, illetve elméleti munkát végző közgazdászok, és a téma iránt érdeklődők figyelmébe egyaránt ajánlható.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

,

!
M '
N K, ,
__ , , ,,_— _
' nyammm-: muummamu—mxmm
! any—raz) hul-uhu-r-y—hmjü—i—HM
; —- rxummümm-Mmmwm
. V .,
i u.n—MMM. umn-mmmmmP-M
. nyul-fm!) Wümwmu—bewug-
Mmmtmmumm
, "'*'-['m- A an—ulwm—ú—M
Jay-gnkmhc-mm-Wn—M h,.MM—uwmmw
; liWmm-mnM-ku wwlmmWw—Wmm
i "'*'—"***. . ! müummw—m-ümum
! AMMMM—n Mmmm—Mh—mW—iwü
x' 1502!) ! .hm—mumm-
"'_4. MMMMIMHIM'
a km,.) Pl.-J';$,,/—zb,x)-E,U.X)

Ax ' A m hinné apam-min terulet,

Mamut-ummau- 4412)
let/'.x') "' A-
,,._1_

" -L'LÚ-J!
anmmmumm " :]
anulná-mlh-nv-kM—uuhnmyd- ha.) ki,-,,
m—Wuh—mg—.w. o._—._1—- A
mumúumaú.—mm . " "
..x_mu-u—u—au.—. nmm Awami—M M.u.-mu. m. .:
mmuxmmMm-muwüu M_M.w;__._u'.'.'u.'3u
WWW-WFWM— ! m.u.muwm—m-h—
Münmmnmn—Mnm .mmwünwmml
_. Mfwmxmm 'mi m...—..na.— ._—
"—':M"* "",—"'" """ "'n'—. ""—"."Ú'W'm."._—
rum—mm M_au-MMMMM .:hwumim—w—f—N" ___-**mw'w7

.— u.. -
HbuMMMM—Wund— ". "". '
mmmm.Mmm—mmwuw Md ou)
MMWMMMWIU ;:
MmmmüWI—n—ú-hl—un _ _;

"BW ' . - —
Hmúüuuhanu—i—n'l "'*'!"M'űwiiau'm'd
ummaumma—runw- W-
. MCJJ'.X')-0
cso m
Mmmm-Mmm. . . .
A. A .: A.
%a—Vz—l-a ou)
wenn—mp www-m.n.n
I-nc-m—m— uns—..a.— huuu-w-
uu—m—mmamnm—l .
_ u.a.t)_ :: (I.!)
IX 7)" (ll-3)
'MMMI _ _
—uc.o.i)-uc,0,i) "" ""
felnin-i. , '
húsban-hamum- .k 'a, menu-r
.mmmMu-ámw A
lül-Uthwvillmuuu—nn'n-MIHH—ilhd ' ' ' W", :
uucammwuy'nu—nummm __
leluMMWr.HnlMV-ulnm
WMMMWMRNMA—n—
Nyammm—lo; w-wumw-m "'"
müanummmwmm, mph-wm-Mm ür-
mMm-mmm-M mum—"A_MW
ú umou- ne-e: . _nem," hun-hm úti- Wlmmh—IM-N-aur':
mm.—um—MMW *WMh—dink—L -
nhdeM-Ht .
"vla- ' kam—ú
AMMJHJJM una-auc- u una-u -
u _ mm.-u,. ...—hr . mun-?m, M_I-hmmm
wuucrnmm-mw. m—Mwmuum
www—Mahbub m.onuuunmmü—th—k
luMMauúbümunmn-ülm- UMNMm-MM-M
Mü-MWmhm—M— nah-mmhm—ngmm
hpo—nub—umm-u—Nm—n muuuwn-muo—uw
mAMm—WMv—E, mmm-mm—MM-
kWh-"M. Nuku—M
AWWMu—umm.
mmm-munkam—
MAMWm-W-m -
MMWMmA—w '
mwwmmuuhumm-
mmWWM—mu- 1
m a: 1
?
L __, .a, §
!
. .
i "" péld- Mlnuu'pknml'_b_o
MhMyMMuHlI-IMM ."-o
! muw-W- ' - _mf;H_u
Mhz) - B*u—sy
mm)-f'": HMMMHALMWI:
.uunuum m "WM - JJ;-
v nm w-
) _.m-zúwümw m.u.—...a, a
,, -
I 63— _.F'f'l'h . . í .

Hal R. Varian további könyvei