Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A madarak hasznáról és káráról

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

szurke szeplőkkel tarkálo'. Fészke a begyseg fenyves reszeben all, ugy öl—hat meler magassagban. Burkolala
vekony agaeskakbol, belese szorbol keszul.
Élete módja. A siivollo nalunk nyaron al begyi madar, keso oszkor pedig levonul az aljakba, a mikor a messze
ejszak nalanal erosebb leslii, hozzánk relele'sre levonulo suvolrokkel lalalkozik es velok egyiirl barangolia az
erdol, ligerel es a kener, meg a házak kozverlen kozeleben is. Mikor a fakal hófehér, a fel. Nap bideg sugaraiban
csillagó zuzmara lepi el s ez a remek színezetű madar a vekony agon meglelepedik, a legszebb es legkedvesebb
re'li képet látjuk es meg ezi is megszepili melan bangzo liivogalasa, a szekelyseg szerinl siivollese, a melytől
szekely neve is ered. Ez a hang olyan, mini a somogyi bosszu furulya legszebb középhangjal Fogságba eirve
kulorszagokon nolara laniljak, a melyben meslerre válik es ekkor orven koronaig is megadják az arai. Könnyen
railaveszl, men nem ovalos, innen van az, hogy az együgyű, konnyen hivő emberi a gimpli nevvel riszlelik meg.
Az aljakban növényevő madar, mely nekiesik ifjú bajlasnak, nigynek, mindenfele bogyo magianak, mini a
kanyabangilaenak, az oslormenyenek slb.; de mar dudvakra ra nem jar. Kemény leleken, mikor megszorul,
nagyon rajar a gyümölcsfák rirgyeire s ekkor kán is okoz.
Télen alnem mka.
Egyéb neve: vasorni, kosorru vereb, magnynó, vasorru pinty, eseresznyemagloro, meggymaglord.
(Coeeolbrausles eoooolbrausres L)
.L
E);
j! 00
31. A MEGGYVÁGÓ.
Lelráx. A verebnel nagyobb, vaskosabb, buksifejű, kunafarkú es igen balalmas csörű madar. Fejebúbja és pofai
falne'isziniiek, larkoja szurkes, dolmanya geszlenyebarna. Torkan, a esdreloven es a szemen al fekele folr.
Szamyan fehér folr. Farka kozepen feberes, szelein sötétebb; basafele szurkes ibolyasan fullarva. A szárny
középső evedző mllal a vegiikon el— és kimerszeflek, nemileg hullámosan hajlok s úgy neznek ki, minlba olloval
nyirlak volna. csore rendkivul eros, rove'n nagyon vasrag, de hegybe kifulo. Feszekalja négy—hat rojas, szln
szerinr halavány zold foldon rilkasan szeplős. A feszek jól van megepirve s embermagassaglol kllencz meler
magassagig ralallnalo gyiimolesfakon és mkás erdok sudarain is.
Élete módja. Nem igazi vandormadar, men osak kemeny lelek idejen húzódik melegebb tájakra. Öszkor
azonban leszall az elobegysegbol az aljakba es be meg az emberi bajlek kozelebe is, a mikor azlan nagyon
nyuglnarallan e'leler folylal. ovalos, vadmadar lelere mindenrol megriad es szokik, röptében elesen sivilo zu zü
zü hangot ballarva. Már esorenek felluno baralmas volla is elárulja, hogy raplale'kanak szerzese nagy erovel jár
es ez ugy is van, men legkedvesebb eledele a legkovesebb oseresznyemag, úgy a meggye is, a melyről a madar
neve ered.
Rendesen kis esapalokban jár s jó predara akadva, nagyon csendesen viselkedik, úgy hogy csak a kemeny
magvak felloresevel járó osallanasok ballbalok, esdre egyenesen ilyenekre van alkorva. Az also káva
melyedesebe belefekszik a mag, a felso kava bordazorl, a magvak orlesere kiválóan alkalmas. Oly cseresznye—
47
created by XMLmind XSL-FO Dom/ener.
A MADARAK LEIRÁSA
vagy meggymagol, a melyel az ember leslsulya csak a esizmasarokkal bir felroppimani, ez a madar csak úgy
kihüvelyezi. Tavasz felé, mikor magvakban megszorul, rirgyekel esipdes es ekkor karos.
Egeszben gyeren előfcrduló madar.
Egyéb neve: pirip, esuli, osun, bazsar.
(Passer domeslieus L.)
51,
'i';
KÁROS. 32.AVERÉB.
Lamia, A nagysagal basonlllgalni nem kell, men ugy is mindeg szemrink elorl van; de mar a szinerol el lelnel
mondani, hogy fejeteteje geszlenyeszin paszlak kozon szurke, begye fekele — ez a hím; a lojonak begye felneres,
feiereleje'n a szem fololl fehéres savoly. Csőre eros, kúpalakú, hegyesl Az egesz madar erolelies. Fészekalja öl—
liar lojasbol all, mely feher alapon solelesen és siirlien szeplős. A feszek szalmabol, szenabol, szöszből,
szőrökből es lollakbol nagy koozosan van lakolva, de belül puha es meleg. Evenkenl ke'rszer, neba háromszm is
koll.
Elem módja. A madarak közön, varos es falu ulozajan az, a mi a suszlerinas: vidam, szemlelen, lolakodo,
ezivakodo, mindeg mozgo es mindenben kajtárkcdó szárnyas; esak ugralni rud Az emberlakla belyel alig
képzelhetjük nelkule. Ott van az ulozan, hol lovak nyomában rurkal, a zöldségpiaczcn, a hol kilesi a
kofaasszony szundikalasal és nagy mereszen kilapkadja a kosarbol a nekivalol. Mikor a gabonának lejes a
szeme, raveli magal a mezőre s nemosak a maga, de esimazai gyomral is avval töltögeu; mikor a gabona meg
van erve, seregbe verődik, raveli magar és beleronr, men robbel ver ki a kalaszbol, mini a mennyivel
jóllakhatnékl Reamegy a cseresznyére, az eperre, mindenfele magra, kozbe elosipdesi a zsenge rirgyel, a zsenge
bajlasnak a hegyét; esalobbi.
Hiszen szenl igaz, hogy oserebogaras eszlendoben ezi is fogyaszlja es rájár a repozebogarra is; de mibelyr
konnyebben szerezlneld raplale'kra bukkan, on hagyja a karlekony rovarok inasal. Hasznossaga annyi, hogy
kemény, havas releken nagy seregben bekalandozza a bararl és szedi a gyomok magvair; no meg az első
korlasbol eredo fiail rovarokkal neveli fel. De bizony nem szabad megengedni, hogy lulsagosan felszaporodjék,
men erzekenyen karos. Nepszeriisege és (ulajdanságai sok peldabeszedel leremrenek, ilyen
Vereb van a siivege alan. Szemrelen, mini a veréb A verebek is rola csiripelnek. Nem fel a vereb a kobol
faragott bolcs embertől, slb.

Hasonló cimű könyvek

Herman Ottó további könyvei