Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A hit titka

Az ortodox egyház teológiájába és lelkiségébe nyerhetünk betekintést a már sok nyelvre lefordított műből. Szerzője, Hilarion püspök szemléletére jellemző, hogy nem tesz különbséget a szigorúan vett dogma és a személyes hittapasztalat között. Számára egyet jelent a teológia a lelki élettel, a hit az imádsággal. "A könyvet nem úgy kell olvasni, mint az Ortodox Egyház dogmatikájának részletes kifejtését. Ha azt kérnék tõlem, hogy határozzam meg a mûfaját, azt mondanám, ezek a szerzõ, egy ortodox pap személyes kommentárjai Egyháza dogmáihoz. Ezért ez a könyv inkább kérdéseket tesz fel, semmint válaszokat fogalmaz meg. Mivel a könyvet egy szélesebb közönségnek szántam, amely érdeklõdik az ortodox tanítás, annak történelmi fejlõdése és a mai kor problémáira adott válaszai iránt, úgy gondoltam, hogy fontos, hogy az olvasók megismerjék az Egyház tanítóinak és egyes kiemelkedõ kortárs teológusainak élõ szavát – ezért a fejezetek végén szó szerint idézeteket helyeztem el tõlük, amelyek a hittanítás alapvetõ dogmáival kapcsolatos kijelentéseiket tartalmazzák."

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Hilarion Alfejev további könyvei