Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Egzisztenciális pszichoterápia

Ismeretterjesztő > Pszichológia

ISBN: 9789633556436

Egzisztenciális pszichoterápia

A Viktor Frankl által alapított egzisztencialista analízis Freud pszichoanalízise és Adler individuálpszichológiája után a harmadik legjelentősebb bécsi pszichoterápiás irányzat, amelynek Irvin D. Yalom, a Stanford Egyetem professzora a legmodernebb tolmácsolója. Ahogy Jerome D. Frank, a Johns Hopkins Egyetem pszichiátere írta, Yalom professzor hatalmas klinikai tapasztalata, melyet érzékenyen és széles látókörűen értékel és integrál, kiváló teljesítményt eredményezett. Irvin D. Yalom elegáns, világos és szellemes stílusa lehetővé teszi, hogy művét ne csak a napi gyakorlatot folytató segítő foglalkozásúak, hanem az emberi élet lehetőségei iránt érdeklődő laikusok is élvezettel olvashassák. Irvin D. Yalom (1931) a Stanford Egyetem pszichiátriaprofesszora, író. A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, Az Egzisztencialista pszichoterápia, A terápia ajándéka és a Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek című munkái szakterületének alapművei közé tartoznak. Fikciót, filozófiát és pszichoterápiát ötvöző regényei, A Schopenhauer-terápia és az Amikor Nietzsche sírt világszerte rendkívül népszerűek, és magyarul is olvashatók.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvdiszkont
5 618 Ft
tovább a boltba
lyravac
7 490 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

dadogó % fokozza dadogását (dadogás -diih összefüggés választhat: kifejezi dühét, vagy
dadog) -- uez Frankl: paradox intenciö

páciens rájön, hogy a tünet az ő teremtménye

álmok --rendezze meg

terpaeuta 3 feladata:

]) felismemi, hogy akar a beteg másoktól támogatást kicsikarni

2) elkerülni a páciens csapdáit

3) kezelni a manipulatív viselkedését

Yalom: Perls álláspontja túl szigorú, mert sok betegnek hónapokra van szüksége, hogy fel
tudja vállalni a felelősségét

4- tul irányító volt —— ez ellentmondásban volt azzal, hogy a páciens vállalja a felelősséget
ZLHelmmhKaiser

teljesen struktúramentes terápia. teljesen nondirektív terapeutai hozzáállás, a páciensnek az
eljárásért is felelősséget kell vállalnia

"nincs eljárás!"

E I" , 1 , , . . ,

Sikerkönyvek: ,,Vedd kezedbe az életed!" ,,Kiáltsd ki fúggetlenséged!" stb.

felelősség tema divat lett a 70-es években

Az ,,EST"

- Wemer Erhard, tömegszervezet

instruktor sértegeti, sokkolja az embereket kéthetes tréningen

ébredjen, Hank! -- kalifomiai, instant Sartre

a jelszavaik ellenére valójában eppen átveszi a felelősséget az emberektől, túlstrukturált ,
diktatorikus jellegű rendszer

]; , . 1 ,

felelősség N kontroll helye

(belső kontroll) depresszió, tanult tehetetlenség

A felelősség határai:

6
probléma: terapeuták kettős mércével mémek: a páciensek maguk hozzák létre világukat, es
felelősek erte, míg a terapeuták maguk egy ertelmet kereső, strukturált világban élnek, és
mindent megtesznek azért, hogy illeszkedjenek a valósághoz.

4- titkolt kétségeik vannak 9 nem tudatosan együtt éreznek a pácienssel

liberálisnak kell lenniük — titokban azonban a deterrninizmusban hisznek, és kivánják, bárcsak
hinnének egy kicsit

de: lenyeges érvek a személyes felelősség mellett

Bandura: kölcsönös determinizmus

Epiktéttosz: Megakadályozhat valaki abban, hogy mosolyogva menjek a száműzetésbe?
Korlátozó körülmények: Sartre: balsors-együttható

Fizikai betegségek: személyes felelősség túlmutat a pszichés állapotért vállalt felelősségen
pszichoszom, rák Simonton: vizuális meditáció --- tehetetlenség érzés csökkenése
egzisztenciális bűntudat: a felelősség velejárója : önmagunk ellen elkövetett bün
Mami

Felelősség tudatosulása még önmagában nem jelent változást --- a terápia pedig változásról
szol --- a terápiás változásnak pedig cselekvésben kell megnyilvánulnia - % amihez az első
lépés az AKARAT .

felelősség tudatosulása —) akarás (vágy—) döntés) ——) cselekvés

MLaLseLelgLe'sl --— túlmutat az egyénen: kölcsönhatás az egyén és a körny között (§) korai
analitikusok: önismeret, a belátás, vagyis a tudás egyenlő a változással, a kezelés
végpontjának tekintették!

MLazakaratJl

nehezen definiálható: Arendt: ,,a jövő mentális szerve"

-eltökéltséget és elkötetezettséget fejez ki, tervekre vonatkozik

-9 DE: hogyan hasson a terapeuta az akaratra?

]) konkrét buzdítás ,,változzon meg!" — ritkán hat

fontos: a terapmta sem létrehozni, sem serkenteni nem tudja a páciens akaratág csak
felszabadítani tudja azt.

[) B I _ l , .

-Freud egyik első tanítványa

-akarat fejlődése: ,,negatív akarattal", ellenakarat—) nem szabad eltiporni, hanem pozitív,
teremtő akarattá alakítani. Terapeuta-páciens kapcs N szülő-gy. kapcs. % két akarat csap
össze, akaratpárbaj (-)pszichoanalizis: akaratnelkiili hozzáállást követel meg —) gyengíti az
akaratot. Freud szerint ha a páciens ,,ellenáll", az akadály €—) Rank szerint ez a változás
jele! Az ellenakaratot nem kiiktatni kell, hanem támogatni, és kreatív akarattá változtatni.
Akaratkonfliktust érdemes kiváltani a terápia során: pl. a kezelés befejező időpontját előre
meghatározni —) ez kontliktust okozhat — nem hagyhatja abba a páciens akkor, amikor akarja
LeslítLEax'her

2 akarattartomány:

a) nem tudatosul a cselekvés során (csak következtetni lehet rá a cselekvés után é-csak
kerülő utakon lehet rá hatni

b) tudatos: az esemény alatt éli át az egyén -- csak erre lehet hatni ösztönzéssel

7
Farber példái a két akarattartományra: a tudást akarhatom, a bölcsességet nem; a lefekvést
igen, de az alvást nem, az evést igen, de az éhséget nem, stb.

Way:
A vágy megelőzi az akaratot: előzetes vágy nélkül nincs ertelmes cselekvés
Az akarat által beleképzeljük magunkat a jövőbe, és a folyamat kezdete a vágy.

Irvin D. Yalom további könyvei