Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A halhatatlanság halála

A Halhatatlanság időn kívül létező elitje kénye-kedve szerint formálja a múlt és a jövő eseményeit. Ha valami nem tetszik nekik, egyszerűen megváltoztatják, új valóságot teremtve. Eközben emberek, akár egész civilizációk is eltűnhetnek a föld színéről. Andrew Harlan technikusként dolgozik a Főkalkulátor keze alatt, valóságváltozatások terveit dolgozza ki, majd hajtja végre. Aztán egy sorsszerű találkozás egy, a Halhatatlanok számára tiltott személynek számító nővel feje tetejére állítja addigi rendezett életét. Rádöbben, hogy minden oldalon titkosabbnál titkosabb terveket szőnek körülötte, és neki csupán az akarat nélküli báb szerepét szánták ezekben. A tét pedig nemcsak a Halhatatlanság, hanem az egész emberiség léte. Asimov agyafúrtan felépített időutazó regényét megjelenése óta legjobbjai között tartják számon mind rajongói, mind kritikusai. A Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozat indulásakor Kuczka Péter is legalkalmasabbnak érezte a nyitó kötet szerepére. Ennek immár 45 esztendeje, de a sorozat, túl egy név- és néhány személycserén, töretlenül adja olvasói kezébe a legemlékezetesebb fantasztikus műveket. Ünnepeljük együtt az évfordulót Asimov korszakalkotó regényének újbóli megidézésével! „Galaktikus léptékű tehetség!” – Chicago Tribune „Esszenciális Asimov, ereje teljében.” – Brian W. Aldiss „Minden idők legnagyobb SF-írója.” – Robert J. Sawyer

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
2 243 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

spanyol király szakállát" (melyik Primitív Szővegben is olvasta ezt a
mondatot?), ha egyaltalan a sima képű Finge-re rahüzhatta ezt a
mondást.

Aztán szerette volna még egyszer érezni a halálra ítélt ház
kísértetiesen vonzo légkörét.

Már érezte ezt egyszer, amikor a tér-idő engedély szabta türelmi
periodus tiszteletben tartásával hatolt be. Érezte akkor is, amikor
bekőborolta a szobákat, s összegyűjtötte a ruhákat, a kis csecsebecséket,
a furcsa tégelyeket és eszközöket Noys toalettasztalkájáröl.

Fenyegető csend uralkodott a halálra ítélt Valóságban, ami már
nemcsak a zaj hiánya volt. Harlan nem jősolhatta meg, mi áll a ház helyén
az új Valőságban. Lehet belőle egy kis kertvárosi családi ház vagy
nagyvárosi bérkaszárnya. El is tűnhet, s vad bozotos kerülhet a park
helyébe, amely most övezte. Talán egyaltalan nem változik meg. És az is
lehetséges (Harlan megborzongott erre a gondolatra), hogy Noys
hasonmása is ott lakik majd, de természetesen lehet, hogy másként lesz.

Harlan már szinte bagolyvárnak nézte a házat, koravén szellemnek,
amely már életében elkezd kísérteni. És mert a szívéhez nőtt a ház,
ahogyan volt, azon kapta magát, hogy sajnálja és gyászolja elmúlását.

Ötször látogatta meg a házat, és csupán az ötödik alkalommal törte
meg a csendet valami zaj. Az éléskamrában volt, és hálát adott a Valóság
és a Század müszaki fejlettségének, hogy a szolgákat kiszorította, s
eggyel kevesebb gondja volt. Már kiválogatta a készételek konzerveit, és
éppen úgy döntött, eleget összeszedett egy utazásra; Noysnak bizonyára
ízleni fog a Szektor bőséges, de egyhangú diétája után. Még fel is
nevetett a gondolatra, hogy nem sokkal ezelőtt a lány étrendjét
dekadensnek tartotta.

A nevetés közepén éles csattanast hallott. Megdermedtl

A zaj valahonnan hátulröl jött, és a rémület első pillanatában, amikor
moooanatlanul állt, a kisebb veszély őtlött az eszébe, hogy betörő jár a
lakásban, s csak aztan a nagyobb: az ellenőrző Halhatatlan.

Nem lehetett betörő. A tér-idő engedély egész idejét, a türelmi
periódust és minden mást gondosan tisztázott és kiválasztott az Idő mas
hasonlo periódusa közül, csak hogy elkerüljön minden komplikálő
tényezöt. Másrészt Noys elrablásával mikrováltoztatást (vagy talán nem is
olyan mikrőt) hajtott végre.

Nagy elhatározással sarkon fordult. Úgy rémlett neki, hogy az ajto
éppen most csukódott be, az utolsó millimétereken még látta, amint
belesimul a falba.

Elfojtotta a kívánságát, hogy kinyissa az ajtót, és átkutassa a házat.
Noys csemegéivel együtt visszatért a Halhatatlanságba, és két teljes
napig várta a következményeket, amíg újra a messzi jövőbe
merészkedett. Mivel semmi sem történt, el is felejtette az egészet.

De most, amikor bekapcsolta a műszereket, hogy utoljára belépjen az
ldöbe, ismét eszébe jutott az ügy. Vagy talán az egyre kőzeledő
Változtatás gondolata zavarta meg. Visszagondolva úgy vélte, hogy
valami efféle okozta a rossz beállítást. Nem talált mas mentséget.

A műszer helytelen beállítása nem vált rögtőn nyilvánvalóvá. A
lakószobát tájolta be, onnan pedig egyenesen Noys kőnyvtárába ment.

Már ő maga is elég dekadens lett, s nem viszolygott a filmkazetták
cifra díszítésétöl. A címeket olyan tekervényesen oifráztak, hogy alig
lehetett elolvasni őket. Az esztétika diadala volt ez a hasznosság felett.

Harlan talalomra leemelt néhányat a polcról, és meglepődött. Az egyik
könyv címe ez volt: Jelenkori tarsadalom- és gazdaságtörténet.

Soha nem gondolt arra, hogy Noys ilyesmivel foglalkozik. A lány
bizonyára nem volt buta, de Harlan nem feltételezte, hogy ilyen komoly
témák érdeklik. Kedve lett volna belelapozni a kőnyvbe, de leküzdötte a
kíváncsiságát. Ha egyáltalán szüksége lesz rá, megtalálja a 482. Század
Szektorkőnyvtárában. Finge alighanem már hónapokkal elöbb
kétségtelenül megörökítette ennek a Valóságnak a könyvtárait a
Halhatatlanság számára.

Félrerakta a szalagot, és átnézte a többit, kiválogatta a regényeket és
a könnyű fajsúlyú ismeretterjesztő olvasmányokat. És még két
zsebfilmnézöt. Az egészet becsomagolta az oldaltáskajába.

És ekkor ismét zajt hallott a házban, Ezúttal nem tévedett. Nem
ismeretlen eredetű, pillanatnyi hang volt. Nevetés volt, egy férfi nevetett.
Nem volt egyedül a lakásban.

Önkéntelenül elejtette a zsákot. Egyetlen pillanatig csak arra
gondolhatott, hogy csapdába esett.

10. Csapdában!

Mintha ki sem kerülhette volna. Gúnyt űztek belöle. Még egyszer
utoljára belépett az Időbe, még egyszer utoljára megfricskázta Finge orrát,
még egyszer utoljára játszott a tűzzel. És éppen most kellett
rajtavesztenie.

Finge nevetett?

Ki más követte volna, ki leskelődött volna utana a szomszéd
szobában, és ki diadalmaskodna most?

Talán mindennek vége? És mert ebben az agyszikkasztő pillanatban
biztosra vette, hogy mindennek vége, eszébe sem jutott, hogy elfusson,
vagy még egyszer elmeneküljön a Halhatatlanságba. Szembe kell néznie
Finge-dzsel.

És ha kell, meg is őli.

A mindenre elszánt gyilkos puha, határozott lépteivel surrant az
ajtóhoz. Kikapcsolta az automata ajtö jelzöberendezését, és kézzel
nyitotta ki. Két hüvelykre. Háromra. Az ajtó hangtalanul feltárult.

Isaac Asimov további könyvei