Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Alapítvány

Isaac Asimov világhírű science fiction regénytrilógiája – amelynek első kötetét tartja kezében az olvasó – azt kutatja, befolyásolható, irányítható-e a matematikai módszerekkel megjósolt, kiszámított jövő. Összeomlik-e a Galaktikus Birodalom, sikerül-e elhárítani vagy legalább megrövidíteni a zűrzavar éveit? Ezer év izgalmas és döntő fordulatait sűríti történelmi regénnyé az Alapítvány-trilógia, a modern tudományos-fantasztikus irodalom klasszikus alkotása.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
8 ajánlat
regikonyvek
1 000 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 200 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 400 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 400 Ft
tovább a boltba
regikonyvek
1 600 Ft
tovább a boltba
lira
1 691 Ft
tovább a boltba
bigbandi
800 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 300 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

— Elhiszem. De nem jönne be a magánlakosztályomba, ahol nyugodtan és
fültanúk nélkül elcseveghetnénk?

— Készséggel,

Kart karba fűzve lesétáltak a lépcsőn, és nem egy özvegy hercegné emelte
meglepetten a szeme elé lomyettjét, és kérdezte álmélkodva magában, vajon
ki lehet ez a szürke öltözékű és érdektelen külsejű idegen, aki ilyen kitüntetett
kegyben részesül a kormányzó herceg részéről,

Wienis lakosztályán Hardin átadta magát a teljes kényelemnek, és
köszönetet mormolva elfogadta a herceg saj át kezével kitöltött italt,

— Locrisi bor, Hardin — mondta Wienis —, a királyi pincékből. Valódi,
kétszáz éves, Tíz évvel a zeoni fölkelés előtt palackozták,

— Igazi, királyi ital — bólogatott Hardin udvariasan. — l, Lepoldra, Anakreón
királyára.

Ittak, és némi szünet után Wienis nyájasan hozzáfűzte:

— S hamarosan a Periféria császára lesz, aztán — ki tudja? Egykor még
egyesülhet a Galaxis.

— Meglehet, Anakreón alatt?

— Miért ne? Ha az Alapítvány segít, ki merné vitatni a Periféria fölötti
tudományos fölényünket?

Hardin letette az üres poharat.

— No igen, csakhogy az Alapítványnak kötelessége segítséget nyújtani
minden országnak, amely tudományos támogatást kér tőle. Kormányunk tiszta
idealizmusa és alapítónk, Hari Seldon magasztos eszméje nem engedi meg,
hogy kivételezzünk. Ezen nem lehet változtatni, felség,

— A Galaktikus Szellem — mondotta Wienis széles mosollyal —, hogy a
népies szójárással éljek, segít azokon, akik magukon segítenek. Tisztában
vagyok vele, hogy az Alapítvány, ha rajta múlna, sohasem volna hajlandó
együttműködni.

— En ezt nem mondanám. A birodalomi cirkálót is helyreállítottuk
önöknek, jóllehet a hajózási hivatalom magának szerette volna megtartani
kutatási célokra,

— Kutatási célokra! — ismételte meg a herceg ironikusan az utolsó szavakat,
— No persze! De bajosan hozták volna helyre, ha nem fenyegetőzöm
háborúval,

— Nem tudom — mondotta Hardin elhárító mozdulattal.

— De én tudom! És az a fenyegetés mindig is érvényesült.

— Most is?

— Most már túl késő, hogy fenyegetésről beszéljünk. — Wienis gyors
pillantást vetett az asztalán álló órára. — Figyeljen ide, Hardin. Maga már
korábban is volt Anakreónon. Akkor még fiatal volt; mindketten fiatalok
voltunk, De maga meg én már akkor is egészen másképpen néztünk a világra,
Maga, ahogy mondani szokták, a béke embere, nemde?

— Úgy is lehet mondani, Legalábbis úgy vélem, hogy az erőszak nem a
legkifizetődőbb út a célhoz. Mindig adódnak ennél jobb eszközök, még ha
ezek néha kerülővel járnak is.

— Igen. Hallottam a maga híres mondásáról: "Az erőszak a gyengék végső
menedéke." Ennek ellenére — vakarta meg a herceg az egyik lülét affektált
szórakozottsággal —, én nem mondanám éppen magamról, hogy gyönge
vagyok.

Hardin udvariasan bólintott, de nem szólt semmit.

— Mégis — folytatta Wienis — mindig hittem a közvetlen cselekvésben, Az
volt az elvem, hogy a célom felé az egyenes út a legjobb út, Ezen az úton sok
mindent elértem, és bízom benne, hogy még többet is el fogok érni.

— Tudom — szakította félbe Hardin. — Ha nem tévedek, éppen ilyen utat vág
maga és a gyerekei számára egyenesen a trón felé, figyelembe véve a király
atyjának — az ön bátyjának — szerencsétlen halálát, no meg magának a
királynak törékeny egészségi állapotát, Mert, ugye, törékeny az egészsége?

Wienis homlokráncolva fogadta a célzást, és a hangja érdesebbre vált:

— Azt tanácsolnám magának, Hardin, hogy bizonyos témákat kerüljön el.
Mint Terminus polgármestere, jogosultnak érezheti magát arra, hogy. .. hm. .,
meggondolatlan megjegyzésekre ragadtassa magát, de mégis arra kérném,
hogy nyomja el magában ezt az ingert, Engem nem lehet szavakkal
megijeszteni. Az volt mindig az életelvem, hogy a nehézségek megszűnnek,
ha az ember bátran szembenéz velük, és én még egyszer sem fordítottam
nekik hátat.

— Ebben nem kételkedem, A jelen pillanatban mi az a nehézség, amelynek
nem akar hátat fordítani?

— Az, Hardin, hogy rávegyem az Alapítványt az együttműködésre. A maga
békepolitikája, ha nem venné észre, több súlyos hibába sodorta magát
__.v.__,_4..'£,_44 A_Á—A ...,...A. l,_L,_,.,_.'1IL,. ._._. Ali,"..[Ll M.,_-Á,__._,'.,_J.A. RTAM u.i—_A_MIN' CLI

Isaac Asimov további könyvei