Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Faust

A páratlanul gazdag és szinte minden műfajban kiemelkedő alkotást felmutató goethei életmű darabjait nehéz lenne fontossági sorrendbe állítani, mégis talán kevesen vitatnák azt a megállapítást, hogy Goethe központi, fő műve a Faust. A dráma kiindulópontja, a Faust és Mefisztó, azaz a tudós és az ördög között kötött szerződés közismert, mára már irodalmi, zenei és képzőművészeti közhellyé vált. A Faust Goethe korától napjainkig kikerülhetetlen mű maradt, s azóta sem született olyan elemzés vagy színpadi interpretáció, amely az olvasók-nézők számára végső megnyugvást jelentene. A filológusok könyvtárnyit összeírtak magáról a toposzról és Goethe művéről is, a dráma azonban a meghódítására törő számtalan elemzés dacára is rejtélyes mű maradt, tele titkokkal, Goethe egész életén át érlelt kérdésekkel. Hogy szerzője életében is kiemelt szerepet foglalt el a mű, azt az is jelzi, hogy alkotója huszonegy éves korától ötvenhét éves koráig dolgozott rajta, és halála előtt nem sokkal lepecsételte a kéziratot, mintegy lezárta az utókor elől. A jegyzeteket készítette: Bódi László.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
4 ajánlat
lira
4 241 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba
bigbandi
1 300 Ft
tovább a boltba
bedo
1 500 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

uto pmyuró KnOpíwm Main:- cumó; pw: H "mu. vu you yupvű nal-vo': mi viva.
-"- _a_
mm nom
TA ZnA' 'lfowiw- 00"?
K. uv m ni.-r,; IÖloIN EM" tm"-
móka; vu Mn'mouv av 0 ímet-ós nov
yivouvml .a; meg. m m MW 60"—
nevu: (Om; kupak-im) _ ' _
To múang um) v' aváBu anim! (Ev-$ !, twin—Aa rám wo; m mu own-mén! mi fmnwn)
Nu m'ryou : B.u. unv umsí ! § _ v ,
utamon/m;. Mn'ó m m". mi; l'un-mégis. mm-g-áh'ivp— L "9109 Wu" 'I":
Av ÖZI enm va "WS ",; aga," Tav uoevmjvmpug; :: nnovja cov. _
mg eívm nemrég znlnxpwsig. Tl az_Kpam: Aa; vu nugücmjaum ugya:
xm otvu xm mpmomlfn'vu non;
m láma, mu m my "ám. a; ami "proba ;, m.u.; maaa. To xómvy *"th be Musical:
anim vu mmm- mlcm: um uzni/ln www m npuű npo; m T" "50?me Él"; Öl'm'm'm
'nuyúpm H anim. .va/rar." ,: hm.-a; me,- mu "a "1 T" PW'E'W' ""!V 57"? "malmai,
Wm, T' ovouu um: v atoms-§ un xpcwmm
tl'Pll'KAA: _
" WHI-KM: Zwm'uea, uvévm pm. (ov r_póxo m xovtpo!
'An' ao! ún! úo! A_Mwuéöavo mun-c. s: Umw-
Kumpawívn elmém. eu az oda.! um m ovo mmm wav-
Kúmu: " amim. anakímnm !] xupú mm! MEOIWEAHE
Avűacw'x mv m yavu'z aou! Mm?
' nem "1 ykmbvötüxúpa nine-vu.
rmi sivm x. nu m a; Kulpóg
(Mam—m; "W Nm "" "W Mmmm—d'!) xou ch Elmű—run: §uvű. 0 lohno'ub—g.
TI [i)—ém) nőd): xm: Élen tov Kómm ólo onamötbgu
Lm, norm nin-n: 80): (ill m öu'mko Él?" Se; nem;-own.
Km mi: Bush—(utc; Toymgxeu') K!!! ozv ':wm !m: WWW
Eöd: nú); unhmrs; tov Dune-g yyzm. K!?pnmfn oupu; .
Omnú v" nva'wu Km öm zo mól. ao?!) xmp-5 mu Sly uxgpm.
xm vu cm; műve-! umv :owmvíu ()u EIIEI m).-3 va u: _mi_-mer
11" mm') nm') lpévlu mon, pmg munocol
(xm, m tavpmrmu am xűrpa m puma. " um mv viv-. vám; yan-m; wow-
ofiawv, mv MMunwaM nu m Cin. Ta (din wmplfwv) " !THI'KM (mev _ _ _
To vov you mm vu zum tuno-vu,
MEOIITMEAML (rwlcn m amum'nlpn m rpm/. m ,: n, Nm 1356) mill '0 B'IPÖW hmv"!
Ang.) mu micu m yualm' m. "; túnxcl MEOE—MEA"?
Kouut'mu. rpínwzm T' bvopu mó un pw m in; ami!
xm m tanu-(ába H DFII'KAA: _
ml m unmm'xhla! l'mti! TI nov ul xanmuévo;
_en_ -91 _
,mma OAOVII'
MLOETOOEAHE' ," [win/la Wagy ,u mpáccvzg lnpovouirg hav mm.: m: Bóv
Eívm man') mm ;.va m BIBMo ywwgvo. ;a páva a'nm'óv Mmm mmm Em yzmáú npxüwv m no-
m ol úvaumol nono :épöog éxow Bpu; rán-a w woww m w zöm; w nzoüv m uow'xúv TM. !:
'Ezouv mv I'lovnpó iuwpmuévo, minde dum tm usr-un Who. pá—ra- mu mv rám nun-'-
pzívuv umóco m nov-wmi. miliőt; m: mo; őiwl va n,; rpamőv m Main ral n; lay-dkg.
Kup-Bupóvo av wc M;. omni M:; róm; Nm'n mu odom— vu xAnawáotlI
"mém; sinai. mg cum (ódon mm.;
A: 00 is:; ömmwú 'ylu mv wnm vev-ú WW— vovzr- (Tau Mmm-09541)
Na. az;. usa, ex..) m m mmm non! A: pon u; n civ' amég o. immunis;
Tu nnna-rá nvüuum. ol ayumcía;
(Kám damn zzwmuinr 01 No unlupzpk; Ta gépm-
pan :iv' uöl'wuro tárom vu unwépfn.
!: zmnuu: (RM "Mmm; MEOIETMEAHE
Xn. la! mug tpónou; uou v' (wheel; öev pnopelg! memfl! "Ew— mvüc 'rm vu "'*'—M!
o Kumpyúpng nou r'yaouv mivm. pévclg! an eíam öu róm mh": mun-1969!
Meomooemr (Tov Monor) Ta ympocówm m; x- uvn'1 6.1:- cu 'ymtpög.
ou: MDU- 509. esd) puűuivug ym vu el: más:! ra nem') uram.
" "rií'íz'mwm m$ "éw "" "M' (A vayxágu mv Mom vu um mm unw utóda)
va uocvtúöuw nono; ával o opwuóg; " ÚHI'KAA MMI'GI "' Sina?! )" "Ál-7 MM "' W üli/lla)
MeolzTooE/mx, 'Axou öv) enim!
'Evu nemm an" wo mm') nov gépe-;! Kúp: Fém unb éva,
Mu npem un' to "change va ma;- , m Suc a; r' uvűwc.
n mu auguivm m süvaw. o xmpóg. w: win V' anim;
" z'ranM: xm Ba nominal;-
Meta zapag! Eőa') éw puu mindha. xt'm m rá'—menu.
mu Dpéxm Km vu! Khmm; m nil-u, anö "! név:: n if;
Acv Exel Bptímu ma napupmpr'r ne ma Han
xpóouwz éva xon'wn vu ua; sem,. xúus ami a oxrá.
n éw: m'mn n umó!
(Imi) Evvu'z eív' éva,
öéxu Kuvtvn.
Av to mel autó; azoípnawg umm'xm. Autó EN a mpmchmó; .
tépni; vu (Gluc- oúts wav Ewa ösv pnopeí. WWKMWWUMÖG-
Mammon/mz- vovxT:
Eívm még nem mu: npámu vu con ráver Aun" n YPIÚ moon-%d. Savval
te ma mm uuysipepú uou gpg; Meolzmomuz:
Tov nam, uou m wnűas. u! pnn'x 600 neg. Km noü dom miép-u! uoü- ÉXOUPE Kuwö-
KI éva ycuúto Miaz wu (plugin! 'Erm sívun udpm ro BIBMO. to 510) Broadca-
_y1_ -93—
FKAH'E OAOYTI'
Ku! Kúpnwov Kmpó p' uuló izu) micu. M: (0 Buúoko dom öm cmv nöcwóg.
I'lurí pm (m.-a avtiwan unouivsl K. n mim uun'] vu cc ways-w
Km ylu cowoüg KGI vm umpm'pg uum'r'wm
[unnep-Em. (H [rpm-Aa hím mv mm. n Mom gyám ága: ami avróv)
H télvn mivan na?—u': xm véu. úxou ubva. .
'Hmvr, 5" Man; 1ng Kmpm'); (sw-"'em Meolx'romEM-lz:
u" ha mi mia Kill uz xpiu KI Éva "(luc téma! Asv wéul vu maasig!
vn axopníguuve "mm uvri; (Milo-un. H mux/.A-
'Emn. r'lmvxu "Néva; pnmpcúzr Anó m !umő mm mmm; vu m;!
n!; mm; umpm'h; nono! nuv vu unepömnoüv: mano—tem: (Tny; I!pl'7r1n;!
'Aua IXKUÚEI Mme o dvopwm; ma!:úu Km m; am') páva av 05; Kánmo zuriol,
mu; min xpénn menu; vu vuoúv. am; Buknoümg m amim to nuvnyüpn.
H ITPII'KÁÁ. (HHWÁOIWI'! H ITHFKAA.
Tr]; nmmv'mng "] uxmmú náp' wo tpa-(oüöl umó mi u'uv to rpnyouöág
n öl'n'uun nalam Sa öm; " méhem xmplmv'] Du vubaeng.
a" Mo (ov tónus néven! MEOETOOEAHZ'. (Tau Now)
"ou Öt uuMo-riCsmn. Km m'xpu mea; pl: nekem;:
öixa); vu (Miami Avf'xyxn Size); űMo tív—n vu löpáwslg
mu riívul lupmuűvv'. 1111 vu EVEpYüdEl m mó amen'x.
Movu': To myeleó m memó pumi
TI úppnm motivum pihi; On ne önöűgm vu nyűg. xm amv maps-ű con
' Nu zr'mm min) m mmm you se a' npyhmn; va vxdwtl; ps xapt'z con
Ouppri: uAnM-Couva m' uum'z MW tov' Epmm (xm xii-un va alapú,
mus-ös; mus !piloi. mm-
MLOIITOOFAHE Ma; mov Knüpéwm mu yopyr'l pumi vu picim!
n. EiBuD—u ncplwnnn. Ha. művel! 'Hmv m (maga (600 puyucó!
an apyrjg. oéps "Iwa m maró. MEOIETOOEANI—
m túm Ma' mu 50013; F,:znhmó 'Oxl! óxl! vamvó al: ki'/o 011 000 5650)
Tau oikau nu; xuxó Bf, (du mu mivel: mg yuvatxóg syc'o zo löuvmó.
Anb Buüuoúínonoó; ép;- nepdal
.,. h,. "n _A.-'—...,.. ._R...'__.— ._ ,!

Hasonló cimű könyvek

Johann Wolfgang Goethe további könyvei