Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Jézus Krisztus evangéliuma 

A nagy portugál író szinte minden regényében azt kutatja, hogy mi a történelem. Nem azt, hogy mi történt; honnan tudjuk, hogy mi történt; hanem azt, hogy miben áll, egyáltalán miként lehetséges a történelem. E filozófiai alapozású, szinte lételméleti, történelembölcseleti regények legfőbb kérdése az alapé: mire támaszkodik, min épül fel, mi teszi lehetővé a történelmet, a kultúrát. A most magyarul is megjelent regényben, Jézus-könyvében ért el kutatásainak legmélyebb rétegéhez az író. Azt sugallja, hogy a történelem, a kultúra talapzata, bázisa a Jézus-történet, csak érteni kell hozzá, ezt az aspektusát kell kibontani. Természetesen nem a hívők Jézus- képét állítja a középpontba Saramago, hanem azt a Jézust, akiről kialakulhatott a hívők mítosza. Ennek a Jézusnak van egy földi, világias, köznapi arculata, ebben a vonatkozásban József, az apa alakja talán még fontosabb is, mint Jézusé. Arról a Józsefről van szó, aki a heródesi gyermekgyilkosság elől elmenekítette Jézust, a nagy lelkiismeret-furdalást hagyva rá. De van egy "égi" Atya is (bár Mária nem tud róla). Ez az égi Atya a sivatagban szól Jézushoz, Jézus legalább úgy hiszi, úgy tudja. (A regényben természetesen csak hatásaiban válik láthatóvá ez az Atya.) E kettősség, amelynek végtelenül finom és cizellált kidolgozása adja a regény első, nagyobbik felét, azután szinte magától megszüli a Jézus-mítoszt, amelyet - nagyjából az evangéliumok alapján - el is beszél az író. Csakhogy egy ilyen háttér birtokában az evangéliumi történet egészen más dimenziókat kap. És - éppen nem váratlan, ha persze fölöttébb furcsa csavar is - kiderül, hogy az alap maga bizonytalan. "A történelem a semmire épül." Jézus életét fogalmazta újra a portugál író regényében. Saramago földi emberként állítja elénk Jézust, akinek sorsát két apa határozza meg. A mennyei Atya szellemi hatalmát, a vértanúhalál utáni dicsőség ígéretét hagyományozza rá, földi apja, József pedig a betlehemi gyermekgyilkosságban való felelősség súlyával terhelt és kereszthalállal beteljesedő sorsának gyötrelmeit. Jézus nem tud megbékélni József vétkével, ezért elhagyja a házat, és éveket tölt egy pásztorral és nyájával. Mikor elkóborolt bárányát keresve a pusztában találkozik Istennel, hazamegy, hogy elulságolja családjának, de még az anyja sem hisz neki, pedig ő az egyetlen, akinek sejtelme lehet Jézus fogantatásának rejtélyéről. - A szerző nemrégiben hunyt el, világirodalmi jelentőségű életművet hagyott maga után.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
2 693 Ft
tovább a boltba

Hasonló cimű könyvek

José Saramago további könyvei