Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
A hermetikai tradíció - szimbólumai, doktrinája és királyi művészete

A hermetikai tradíció - szimbólumai, doktrinája és királyi művészete

E könyvben a «hermetikai tradíció» kifejezést abban a sajátos értelemben használjuk, amelyet a középkor és a reneszánsz tulajdonított neki. Nem Hermés ókori egyiptomi és görög kultuszáról van szó, és nem csak azokról a doktrínákról, amelyeket az úgynevezett Corpus Hermeticum alexandriai szövegei foglalnak magukban. Az említett értelemben a hermetika bensőségesen összekapcsolódik az alkímiai tradícióval. Tanulmányunk tárgya voltaképpen a hermetikai-alkímiai tradíció: annak a titkos, bölcsességi és ugyanakkor gyakorlati, operatív tanításnak a valóságos jelentését és szellemét igyekszünk meghatározni, amely a görögöktől kezdve az arabokon keresztül egységes jelleggel egészen a modern idők küszöbén megjelenő szövegekig és szerzőkig jutott el. Tartalom Előszó 13 A szimbólumok és a doktrína 11 A fa, a kígyó és a titánok 13 A civilizációk pluralitása és kettőssége 24 Az élő természet 26 A hermetikus megismerés 27 «Egy a minden» - az uroboros sárkány 30 A hermetikus «jelenlét» 32 A teremtés és a mítosz 36 A «nő» - a «víz» - a «mercurius [higany]» - a «méreg» 38 A szeparáció. A «nap» és a «hold» 41 Megfagyott vizek és folyékony vizek 43 A «só» és a kereszt 46 A négy elem. A kén 47 Lélek, szellem és test 49 A «négy» az emberben 52 A bolygók 56 Az életcentrumok 60 A «hét», a műveletek és a tükör 63 A művészet aranya 66 Az árnyék, a hamvak, a hulladékok 67 A filozófiai incesztus 71 A «sírbolt» és a «szomjúság» 74 A Saturnus, a fordított arany 78 A mező és a mag 83 A kard és a rózsa 84 A szár, a virus és a vas 88 A hermetikus «királyi művészet» 91 A palingenezis realitása 93 A hermetikus műveletek A szeparáció 98 A halál. A «feketében» végzett munka 102 Az üresség próbája 106 A sárkány repülése 108 Száraz út és nedves út 111 A hermetikus aszkézis 113 A lélegzet útja és a vér útja 117 A szív és a fény 120 Denudációk és fogyatkozások 123 Szomjúság Isten után és a «maró vizek» 126 Venus útja és a radikális út 130 A hermetikus tüzek 133 A «fehérben» való konjunkció 139 Az örök ébrenlét 141 A fénytest. Az «ezüst» előállítása 143 Az életre való születés és a halhatatlanság 150 A «vörösben» végzett munka. Visszatérés a földre 155 Az alkímiai színek. A megsokszorozódás 159 A bolygóhierarchia 163 A «vörös» megismerése. A háromság 170 A prófétai megismerés 176 A hatalom négy fokozata 178 A fémek átváltoztatása 181 A megfelelések. Az idők. A rítusok 187 A hallgatás és a tradíció 192 A láthatatlan mesterek 196 Függelék. Julius Evola és hermetikai-alkímiai tradíció 203 René: Guénon: A hermetikai tradíció 205 H. T. Hansen: Julius Evola és az alkímia 211

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Julius Evola további könyvei