Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Színek és évek (Klasszikusok mindenkinek)

Színek és évek (Klasszikusok mindenkinek)

'Ezzel a regénnyel Kaffka Margit írói útjának a csúcsára ért s egyszersmind olyan magaslatra, ahova asszonyíró nálunk még soha... ez a regény egy igazi írói tehetségnek szerencsés és boldog kiáradása... Mit ad Kaffka Margit ebben a regényben? Adva van egy asszony, aki a magyar dzsentri-faj terméke. Egy nagyon komplikált egyéniség, amelyen át az egész magyar középbirtokos úri osztály lehetőleg minden erényével és hibájával tükröződjék. Hogy születik meg ez az egyed, már tönkremenő szülők viszonyából, hogy nyílik meg testi-lelki egyénisége, hogy virágzik ki természet-szerűen kérészéletű virágzásra egy idegen erősebb fiának felfalása árán, aztán hogy hull az élet nyomorába, hogy vergődik végig évtizedek szívós könyörtelenségein, hogy utódait itt hagyja maga után egy másféle megélhetésre és új viszonyok közt új érvényesülésre szülve és nevelve. Kínos és szomorú probléma: de az 1880-1910 közötti magyar élet legtipikusabb problémája... Ez a regény nem fotográfiája, nem absztrakt megrögzítése a magyar élet megírt rétegének, hanem maga az élet.' Móricz Zsigmond

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Kaffka Margit további könyvei