Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Az elsősorban a magyar középkort és Békés megye történelmét érintő kutatásairól ismert pap-tudós az első világháború alatt írta ezt a kis könyvecskéjét, amely eredetileg 1921-ben jelent meg. A szerző aggódva figyelte, hogy a világtörténelmi események az ezeréves magyar állam felbomlásával fenyegetnek. A veszély elhárításhoz a maga szerény, tudósi eszközeivel kívánt hozzájárulni e kötet elkészítésével. Szándéka szerint műve a magyarság történelmi jogát igazolja az egész Kárpát-medence birtoklására. A történelmi jogot pedig az biztosítja, hogy a területen a huszadik század elején elején élt népek közül a magyarok érkeztek elsőnek. Az első fejezetben a magyar honfoglalás eseményeit foglalja össze, amelyben amellett érvel, hogy a magyarok megérkeztekor itt található csekély számú népesség - köztük a "panonn-morva szlávok - teljes egészében összeolvadtak a magyarsággal. A további fejezetek a többi magyarországi nemzetiség történetét foglalja össze, kiemelve, hogy az adott népelemek mikor érkeztek a Kárpát-medence területére. A szlovákokkal foglalkozó második fejezetben például azt állítja, hogy a középkor folyamán északról, Morvaország és Szilézia területéről költöztek be a Felvidékre. Ezután cáfolja a dákó-román kontinuitás elméletét, majd a több nagyobb (horvátok, ruténok, németek, szerbek) és kisebb (örmények, cigányok, zsidók stb.) nemzetiségek magyarországi történetét foglalja össze. A ma már inkább kultúr- és eszmetörténeti érdekességgel bíró mű a történelmi elbeszélő források mellett nyelvészeti és településtörténeti adatokkal és fejtegetésekkel igazolja koncepcióját.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
magyarmenedek
2 040 Ft
tovább a boltba

Hasonló cimű könyvek

Karácsonyi János további könyvei