Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Madaraskönyv

Elöljáró beszéd A madarak szeretete valószínűleg egyidős az emberrel. A szépség a természet igénye, ösztönös emberi igény, és ma, a XX. század vége fele, egyre inkább szükségünk van a szépségre. Ezt próbálja az ember belopni életébe a szobasarokba állított dísznövénnyel vagy a maga köré gyűjtött állatokkal. De nemcsak a városi ember szakad el fokozott mértékben az anyatermészettől, a bonyolult mezőgazdasági gépekkel dolgozó földműves is egyre inkább igényli a természet ismeretét. A kisgyermekekben és az öregekben egyaránt él a kíváncsiság: vajon milyen madár röppent fel előttem, vajon milyen madár az, amelyik énekével gyönyörködtet. Azoknak a száma azonban, akik kielégítő választ adhatnának ezekre a kérdésekre, igen kevés. Húsz éve barangolok erdőn-mezőn, hegyen-völgyön, és csodálatom a madárvilág iránt egyre nő. Ennek a nagy csodálatnak áldoznék ezzel a kis könyvvel, amelynek célja, hogy a kiránduló, barangoló emberhez társul szegődve, a madarak felismerésében segítséget nyújtson neki. A könyv első, általános részében megpróbáltam elmondani - természetesen dióhéjban -, mennyi érdekesség fűződik a madárvilághoz. Tavasztól tavaszig követjük a madarak életét. Külön kitér a könyv a madárvédelem és -telepítés, a madárvonulás, az urbanizáció néhány kérdésére. A második részt a madártani megfigyelések módszereiről szóló fejezet vezeti be. A madarak fajonkénti leírása előtt közöljük a Romániában előforduló madárfajok tudományos névjegyzékét. A névjegyzékben a latin név, a leíró neve, a leírás évszáma és a magyar tudományos elnevezés található. A madarakat életterek szerint csoportosítva mutatjuk be. Természetesen ez a felosztás nem általános érvényű, mivel a különböző csoportokba foglaltakkal esetleg más életterekben is találkozhat a megfigyelő. A csoport azonban mindig a legnagyobb valószínűséget adja az előfordulásnak. A madárfajok leírásánál a magyar hivatalos elnevezés mellett az olvasó megtalálja a latin, a román, a német és a népi elnevezéseket is. Ezt követik a méretek, amelyeknek itt csak tájékoztató jellegük van. A mértékek megadásánál több szakkönyvet felhasználtunk, kiegészítve saját munkánk során összegyűlt méretadatokkal is. Az illető faj leírásánál igyekeztünk a lehető legrövidebben megadni a legszembetűnőbb határozó bélyegeket, megkönnyítve ezzel a kézikönyv használatát. Az életmód ismerete, valamint a táplálkozási viszonyok mind igen érdekes jellemzői a madáréletnek. A kötet illusztrálásához, hosszas fontolgatás után, preparátumokról készített fényképeket is használtunk, mivel ezeken sokkal jellegzetesebben lehet egy madárfajt bemutatni. Nagy és gazdag hagyományai vannak a magyar madártani szakirodalomnak, Herman Ottó vagy Chernel István hagyatéka felbecsülhetetlen. Keve András, Schmidt Egon és Sterbetz István vagy Koródi Gál János és Béldi Miklós is sokat tett a madárvilág ismertetéséért. Ezeknek a szerzőknek a nyomába szeretne lépni ez a kis könyv. Köszönetünket fejezzük ki a marosvásárhelyi madarász osztálynak, amelynek létezése tíz évvel ezelőtt már meghatározó jellegű volt, Kohl Istvánnak, aki tanácsaival támogatott, és a preparált madarakat rendelkezésünkre bocsátotta, valamint mindazoknak, akik e kis könyv létrejöttében támogatást nyújtottak.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Kelemen Attila további könyvei