Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A katedrális

A szerzőtől szokatlan módon a cselekmény a középkorban, a XII századi Angliában játszódik. Ettől eltekintve minden olyan, mint az író eddig már megismert műveiben: izgalom, cselszövés, kaland, szenvedélyes szerelem. A könyv oldalain középkori világ kel életre, mely színes mint egy festmény, és mozgalmas, mint egy jó film. Olvasása közben belemerülünk a háború borzalmaiba, átélhetjük a zsarnokok önkényeskedéseit a hideg kőpadlókon zajló forró ölelkezéseket, kinzást, gyilkosságot és a szerzetesi élet keserveit. A cselekmény egy katedrális építése körül bonyolódik, melyért Benedek- rendi szerzetesek küzdenek szinte az egész világgal és még saját, féltékeny egyházukkal is. Mindez egy polgárháború közepén; körülöttük vér, ármány és szerelem. A mű szokatlanul hosszú, de végig izgalmas és fordulatos. Nem lehet letenni.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont

Részletek a könyvből


William magasra emelte Shiring grófjának zászlaját. Ez is anyja ötlete volt.
Az igazat megvallva, még nincs joga a zászlóhoz, mén még nem gróf, de a
vele lévők megszokták, hogy a shiringi zászlót kövessék, legalábbis William
erre fog hivatkozni, ha felelősségre vonják. Mire véget ér a nap, és megnyerik
a csatát, úgyis gróf lesz belőle.

Emberei köréje gyűltek. Mellette Valter, mint mindig, megbízható,
megnyugtató közelségben. Itt van Csúf Gervase, Fej szés Hugó és Kocka Miles
is. Gilbertet, aki ott maradt holtan a bányában, Saint-clairi Guillaume pótolja,
egy üde arcú, villámgyors, gátlástalan fiatalember.

Körülpillantva, William dühösen állapította meg, hogy nem hiányzik
Kingsbridge-i Richard sem, sőt pompás, új páncélt visel, és remek harci
ménén ül. Surrey grófjához csatlakozott. Nem hozott magával sereget, mint
William, de igazán hatásosan festett: üde arcú, erőteljes, bátor, és ha ma nagy
tetteket visz véghez, elnyerheti a király kegyét. A csaták kiszámíthatatlanók.
Éppúgy a királyok.

Másrészt előfordulhat, hogy Richard elesik. Micsoda szerencse volna!
William erősebben vágyott erre, mint nőre valaha is.

Nyugat felé tekintett. Az ellenség közeledett,

Fülöp fölment a katedrális tetejére, ahonnan úgy látta Lincolnt, mint egy
kiterített térképet. A katedrálist a dombtetőn az óváros veszi körül. Egyenes
utcák, takaros kertek, a délnyugati sarokban a vár. A lármás és zsúfolt város a
meredek déli domboldalt foglalja el, az óváros és a Witham folyó között. Ezen
a területen békés körülmények között élénk kereskedelmi tevékenység folyik,
ma azonban félelemről árulkodó csönd terült rá, mint egy szemfedél; az
emberek fönt kuporogtak a háztetőkön, hogy lássák az ütközetet. A folyó kelet
felől folyt a város felé, a domb lábáig, ahol természetes kikötővé szélesedett —
Csacsirét-tónak nevezték —, partjain kiépített rakpartokkal, melyekhez hajók és
csónakok voltak kikötve. A tóból nyugat felé egy csatorna ágazott ki, amely
egészen a Trent folyóig ért, mint Fülöpnek mondták. A magasból lenézve
elbámult, milyen egyenesen folyik mérföldeken át, Az emberek azt mondták,
hogy még az ősi időkben ásták ki a medrét.

A csatorna vonta meg a csatatér szélét. Fülöp látta, ahogy István király
serege rendetlen tömegben kivonul a városból, majd lassan három szabályos
oszloppá rendeződik a domb gerincén. Fülöp tudta, hogy a király azért
helyezte el a jobb oldalán a főurakat, mert ők mutatnak légfestőibbén vörös és
sárga ujjasaikban és tarka zászlóikkal. Ök mutatkoztak egyben a
legtevékenyebbnek: ide-oda vágtattak, parancsokat osztogattak, tanácskoztak,
terveket szőttek. A király balján lévő csoport, amely a gerincnek a csatomáig
érő lejtőjén gyülekezett, unalmas szürkébe és barnába volt öltözve, kevesebb
lovuk volt, s kevésbé nyüzsögtek, takarékoskodván erejükkel; ők lesznek a
zsoldosok,

István hadseregén túl, ott, ahol a csatorna vonalát nehezen lehetett kivenni,
mert egybeolvadt a sűrű növényzettel, a pártütő sereg úgy ellepte a mezőt,
mint egy óriási hangyaboly. Először úgy rémlett, mintha egy helyben
állnának, de amikor kisvártatva megint odanézett, közelebb voltak, és ha
nagyon odafigyelt, márki tudta venni a mozgásukat is. Azon tűnődött, vajon
hányan lehetnek. A két fél minden jel szerint hozzávetőleg egyenlő erőt
képvisel,

Fülöp semmit sem tehet, amivel befolyásolhatná a csata kimenetelét; ez az
a helyzet, amit gyűlöl, Megpróbálta megnyugtatni a lelkét, és fatalista módjára
tekinteni a dolgokat. Ha Isten új katedrálist akar Kingsbridge-ben, István
királyt legyőzeti Gloucesteri Róberttel, és akkor Fülöp megkérheti a
diadalmaskodó Maudót, adja Vissza neki a kőbányát, és engedje meg, hogy
újból megnyissa a vásárt, Ha István győzi le Róbertot, Fülöpnek bele kell
nyugodnia Isten akaratába, le kell mondania becsvágyó tervéről, és hagynia
kell, hogy Kingsbridge visszasüllyedjen az álmos jelentéktelenségbé.

De akárhogyan is igyekezett, nem volt képes így gondolkodni. Azt akarta,
hogy Robert győzzön.

Erős szél rohamozta a katedrális tornyait, és azzal fenyegetett, hogy lefújja
a bádogtetőről a gyöngébb nézőket, és belöki őket a cinterembe. A szél
kegyetlenül hideg is volt, Fülöp fázott, és szorosabban beburkolózott a
köpenyébe,

A két hadsereg most vagy egy mérföldre volt egymástól.

Amikor a pártütő sereg egy mérföldre lehetett a király seregének első
soraitól, megállt. Gyötrelmes volt látni a tömegükét anélkül, hogy el lehetett
volna igazodni a részletekben, William szerette volna tudni, mennyire vannak
jól fölszerelve, bizakodók és támadó szellemüek-e, vagy fáradtak és
kelletlenek, sőt még azt is, hogy milyen magasak. Most lassú iramban
folytatták az élőnyomulást, mint akiket ugyanaz a kíváncsiság hajt előre,

Ken Follett további könyvei