Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Kulcs a Manderley házhoz

A regény a 2. világháború idején játszódik Egyiptomban, ahol egy Szfinx fedőnevű, tehetséges német kém Rommel tábornokhoz eljuttatja a szövetségesek hadműveleti terveit. A kódhoz A Manderley-ház asszonya c. regényt használja.A nagysikerű Follett-regény a II. világháború idején játszódikEgyiptomban. \",Mint valamennyi tábori felderítőtiszt, von Mellenthin islefitymálta a kémek jelentéseit. A diplomáciai pletykákon, az újsághírekenés a puszta találgatásokon alapultak, és legalább olyan gyakran voltaktévesek, mint helyesek, ami azt jelentette, hogy lényegébenhasználhatatlanok voltak.De kénytelenek voltak beismerni. hogy ez akémjelentés másnak látszik. A kém, akinek a hívójele Szfinx volt, ígykezdte az üzenetét:\",Aberdeen hadművelet. Megadta a támadásidőpontját, a benne részt vevő dandárok számát és szerepét, megjelölte ahelyeket, ahol támadni fognak, és elárulta a tervezők taktikaielgondolásait.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
3 490 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből


Aztán rájött. Gyűlöletet latott rajta.

Szonja gyűlöli őt. Pedig ő semmi Szonja szemében, semmi, csak egy angol
tiszt. Tehát az angolokat gyűlöli: És ez a gyűlölet ad erőt neki.

Vandam hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Nehézkesen leült a
folyosón egy padra. Honnan merítsen ő erőt? Könnyü erősnek lenni, ha az
ember őrült, és Szonja gyűlöletében mintha tényleg volna egy árnyalatnyi
őrültség. De neki nincs ilyen erőforrása. Nyugodtan, racionálisan fontolóra
vette, mi forog kockán. Elképzelte, hogy a nacik bevonulnak Kairóba;
elképzelte a Gestapót az utcákon; elképzelte a koncentrációs táborokba terelt
zsidókat; a rádióban a fasiszta propagandát. ..

Az olyan emberek, mint Szonja, rágondolnak a brit uralom alatt álló
Egyiptomra, és úgy érzik, mintha a nácik maris megérkeztek volna. Ez ugyan
nem igaz, de ha az ember csak egy pillanatig is megpróbálja Szonja szemével
nézni a briteket, van benne bizonyos ésszerűség: a nácik azt mondják, hogy a
zsidók nem emberek, a britek meg azt, hogy a feketék olyanok, mint a
gyerekek; Németországban nincs sajtószabadság, de Egyiptomban sincs; és a
briteknek éppúgy megvan a politikai rendőrségúk, mint a németeknek. A
háború előtt Vandam nemegyszer hallotta, hogy a tiszti kantinban őszintén
helyeslik Hitler politikáját; szeretni ugyan nem szerettek Hitlert, de nem azért,
mert fasiszta, hanem azért, mert csak káplár volt a hadseregben és szobafestő a
civil életben. Vadállatok mindenütt akadnak, és néha ők jutnak hatalomra, és
olyankor harcolni kell ellenük.

Racionálisabb filozófia, mint Szonjaé, de semmit sem ér vele.

Kezdett elmúlni az érzéstelenítő hatása: Éles, átható fájdalom hasított az
arcába, égető, mint a tűz. Rájött, hogy a feje is fáj. Remélte, hogy eltart egy
ideig, amíg Jakes elintézi Szonja szabadon bocsátását, és ő meg egy kicsit
tovább ülhet itt a padon.

Billyre gondolt. Nem szerette volna, hogy a fiú hiába várja őt a reggelinél:
Talán már nem is fekszem le reggelig, elviszem Billyt az iskolába, aztán
hazamegyek, és alszom egyet, gondolta. Milyen lenne Billy élete a nácik alatt?
Arra tanitanák, hogy nézze le az arabokat. Jelenlegi tanárai sem túlságosan
nagy bamulói az afrikai kultúrának, de legalább Vandam tehet valamit annak
érdekében, hogy ráébressze a fiát: azok az emberek, akik mások, nem
feltétlenül ostobák. Mi történnék a naci tanár óráján, ha a gyerek feltartaná a
kezét, és azt mondaná: — Tanár úr, kérem, az én papám azt mondja, hogy egy
buta angol semmivel sem okosabb egy buta arabnál.

Elene-re gondolt. Most kitartott nő, de legalább maga választja meg a
szeretőit, és ha nem tetszik neki az, amit kívánnak tőle az ágyban, kirúghatja
őket. Egy koncentrációs tábor bordélyában erre nem lenne lehetősége. ..
Vandam megborzongott.

Igen. Nem vagyunk csodálatra méltók, különösen a gyarmatainkon nem, de
a nácik még rosszabbak, akar tudják ezt az egyiptomiak, akar nem. Érdemes
harcolni. Anglia csak lassan halad előre az emberiesség útján, de Németország
rohamlépésben halad rajta hátrafele. Gondolj azokra, akiket szeretsz, és a
célok mindjárt világosabbak lesznek.

Ebből merits erőt. Maradj ébren még egy kicsit: Állj fel.

Felállt.

Jakes visszajött.

Vandam azt mondta: — Ez a nő anglofóbiaban szenved.

— Nem értem, uram.

— Szonja. Gyűlöli az angolokat. Nem hiszem, hogy Wolff csak alkalmi
ismerőse. Gyerünk.

Együtt léptek ki az épületből: Odakint meg mindig sötét volt. Jakes azt
mondta: — Uram, ön nagyon fáradt. ..

— Igen. Nagyon fáradt vagyok. De még mindig világosan gondolkozom.
Vigyen a rendőrfőkapitánysagra, Jakes.

— Igenis, uram.

A kocsi elindult: Vandam odaadta a cigarettatárcáját meg az öngyújtóját
Jakesnek, aki fél kézzel vezetett, amíg rágyújtott Vandam helyett a cigarettara.
Vandam bajosan tudott volna rágyújtani: a cigarettát meg tudta ugyan tartani
az ajka közt, és le tudta szívni a füstöt, de annyira nem tudta volna megszívni,
hogy meggyulladjon. Jakes átadta neki a meggyújtott cigarettát. Vandam azt
gondolta: Bárcsak egy martinit is kaphatnék hozzá.

Jakes megállt a kocsival a rendőr-főkapitányság előtt. Vandam azt mondta:
— Megkeressük a detektivfőnököt, vagy minek hívják.

— Nem hinném, hogy ilyenkor bent van. ..

— Én sem. Tudja meg a címét. Majd felébresztjük.

Jakes bement az épületbe. Vandam maga elé bámult a szélvédőn keresztül.
Már hajnalodott. A csillagok lassan kialudtak, az égbolt már inkább szürke
volt, mint fekete. Csak kevesen voltak az utcán. Látott egy embert, aki két,

Hasonló cimű könyvek

Ken Follett további könyvei