Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

GYÓGYSZERTAN I-II

A természettudományok fejlődésének üteme az utóbbi évtizedekben nagymértékben felgyorsult. Egyes tudományágakra, köztük a gyógyszertanra is, a konkrét ismerteanyag különösképpen gyors bővülése jellemző. A kémiai és a farmakológia rohamos fejlődése, módszereik tökéletesítése a hatalmassá fehjlődő gyógyszeripar számára korlátlan lehetőségeket nyit új gyógyszerek előállítássára. Egyre nagyobb sebességgel szorítja ki a jó vegyületet a jobb, és ami a legfontosabb, a gyógyszertan fő fejezetei szinte évről évre új alfejezetekkel bővülnek. Rendkívüli módon felgyorsult a valóban új terápiás lehetőségeket nyújtó kémiai szerkezetek felfedezése. A tényleges fejlődésnél lényegesen gyorsabban nő azonban világszerte forgalomba kerülő gyógyszerkészítmények száma. Ma már lehetetlen gyógyszernevek alapján tájékozódni. A tárgy lelkét nem ismerő számára a gyógyszertan dzsungel, amelyben nem tud eligazodni. A tájékozódásnak egyetlen lehetősége van: a gyógyszereket hatásmódjuk alapján csoportosítva, minden csoporton belül az alapvető kémiai szerekezeteket ismerve kell elraktározni az anyagot. Lényegi fejlődést a gyógyszertanban csak valóban új hatásmód, illetve új szerkezetcsoport felismerése jelent. Bármilyen gyors a haladás, a helyes módszerrel tájékozódó orvos aránylag nem nagy energia befektetésével tökéletesen követeztő a fejlődést, E tankönyv célja olyan bázis megteremtése, mely lehetőséget nyújt a jelenlegi ismeretek elsajátítása mellett a fejlődés adekvát követésére. Elengedhetetlen a kémiai alapok megtanulsa. Az alaptvető szerkezetetk tényleges ismerete nélkül a gyógyszerkincsben bekövetkező lényegi változások nem érthetők meg. Az anyagban azonban sokkal több képlet szerepel, mint amennyit az orvostanhallgatóknak pontosan fel kell tudni írniuk. A szerkezetek ugyanis a helyes módszerrel tanuló számára a tájékozódást megkönnyítik.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Knoll József további könyvei