Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

SÁTÁNTANGÓ

A Sátántangó, Krasznahorkai László első regénye 1985-ben jelent meg, s a rendkívüli kritikai elismerés és olvasói érdeklődés rögtön a kortárs magyar próza egyik alapművévé avatta. A szokatlan hangvételű történet egy olyan világlátásból született, amely még nem törte ketté a világot, s épp ettől lesz tragikus - saját egzisztenciális állapotunk és történelmi helyzetünk látlelete. A történet egyszerre létfenntartó hazugságaink leleplezése és metafizikai sóvárgásunk, becsapottságunk dokumentuma."A Sátántangó afféle perpetuum mobile, egy megtévesztési és megtörési láncon át nyilvánuló létszerkezet, melynek nincs felelőse, csak állapota van, melyre különféle hitek, remények, öncsalások vetülnek (...) A tehetetlenség és mozdíthatatlanság halálos kitáncolásában áll a regény nagyszabású volta (...) Nyomasztó, egyben mélyen lélegző könyv..." - írta róla Balassa Péter. A regény az elmúlt két évtizedben mit sem vesztett aktualitásából: ezt bizonyítják újabb hazai kiadásai, megfilmesítése, sorjázó külföldi fordításai és az azok nyomán született további elismerő kritikák.Kínában is szeretik a Sátántangót.A harmadik legnagyobb pekingi napilap, a Xin Jing Bao 2017 tíz legjobb könyve közül Krasznahorkai László Sátántangóját választotta elsőnek. A hírről maga Krasznahorkai László számolt be facebook oldalán. Krasznahorkai egyúttal gratulált is a könyv kínai fordítójának, Yu Zeminnek.Olvassa el a teljes cikket a Mindennap Könyv oldalon! >>A Moby Dick több száz példánya rohadt egy bontásra ítélt épületben – Krasznahorkai a JAK-táborbanKrasznahorkai Lászlót egyre többen emlegetik az esélyesek között az idei Nobel-díjjal kapcsolatban. Olyan szerzők hivatkoznak rá, mint az egyik legfontosabb kortárs iróra, mint például Karl Ove Knausgaard és Nicole Krauss. Az író a JAK-táborban járt, ahol Szegő János faggatta. A teljes beszélgetést itt tudjátok meghallgatni.Olvassa el a teljes cikket a Mindennap Könyv oldalon! >>

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
3 499 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

kiszedte az éket, kilépett, s a friss levegő egy pillanat alatt
ledöntötte a lábáról. Változatlan erővel zúgott az eső, a
vízcseppek mint egy-egy ,,megmásíthatatlan, fenyegető
üzenet" csapódtak szét a kocsma mohával benőtt cserepein,
az akácok törzsén s ágain, az odafönt derengő kövesút
egyenetlen felszínén, s itt lejjebb, az ajtó előtt, Futaki meg-
megránduló, görnyedt testén, amint kínlódva elterült a
sárban. Hosszú percekig szinte öntudatlanul feküdt a
sötétben, s amikor azután végre sikerült megkönnyebbülnie,
azonnal elnyomta az álom, s ha a kocsmárosnak egy félóra
múltán nem tűnik fel, hogy még mindig nem jött vissza, nem
keresi meg s nem rázza fel (hogy: ,,Hé! Elment az esze!?
Keljen már fel! Ez kész tüdőgyulladásl"), talán holnap
reggelig se tér észre. Szédelegve nekidőlt a kocsmafalnak,
elhárította a kocsmáros ajánlatát (,,Jöjjön csak, támaszkodjon
rám, szarrá ázik itt kint, ne csinálja már..."), s csak állt
bambán és üresen ebben a könyörtelen erőben, látta, de
nem értette ezt a tántorgó világot maga körül, míg aztán —
egy újabb félóra múlva — ahogy szinte átmosta az eső,
egyszer csak azon vette észre magát, hogy kijózanodott.
Befordult az épület sarkán, odaállt vizelni egy kopasz
akáchoz, s ahogy közben felnézett az égre, rettentő kicsinek
és gyámoltalannak érezte magát, és míg kiapadhatatlanul,
férfias erővel csobogott belőle a húgy, ismét rátört a
szomorúság. Kitartóan pásztázta maga fölött az eget, s arra
gondolt, hogy számukra, valahol — bármilyen messze is
legyen — mégiscsak véget ér ez az örökre föléjük feszített
mennybolt, amiként ,,itt mindennek elrendelt vége van". Mint
egy ólba, gondolta, még mindig zúgó aggyal, beleszülettünk
ebbe a körülkerített világba, s akárcsak a saját mocskukban
hentergő disznók, mi sem tudjuk, mi végre ez a tülekedés a
tápláló csecsek körül, minek ez az örökös közelharc a
vályúhoz vezető sávban, vagy alkonyatkor az alvóhelyekért.
Begombolkozott, s arrébb ment, hogy szabadon érje a víz.
,,Mossad csak öreg csontjaimat! — morogta keserűen. —
Mossad, mert ez a vén hugyos nem húzza már sokáig." S
csak állt mozdulatlanul, behunyt szemmel, és hátravetett
fejjel, mert szeretett volna megszabadulni ettől a makacs, újra
és újra feltörő vágytól, hogy legalább most, utolsó éveiben
megtudja végre, ,,minek is kellett ide ez a Futaki". Mert a
legjobb volna beletörődni már, hogy ugyanazzal a tompa
odaadással pottyan majd a gödörbe, amellyel bőgő
csecsemőként ideérkezett; az ólra gondolt megint, és a
disznókra, mert úgy érezte — bár nehéz lett volna ezt most
ezzel a kiszáradt nyelvvel szavakká formálni —: amint azok
sem sejtik, hogy a megnyugtató — mert ismétlődő —
mindennapjaik fölött lengő gondviselés (,,Egy elkerülhetetlen
hajnali óráni") fény lesz csupán a disznóölő késen, ugyanúgy
mi sem gyanítjuk, és nem is tudhatjuk meg soha, miért ez a
félelmes, mert érthetetlen búcsú. Es nincsen segítség, és
nincsen menekvés, rázta meg zilált üstökét nekiszomorodva,
hisz ki bírja felfogni ésszel, hogy ,,nekem, aki élni tudnék akár
az idők végezetéig, egyszer csak — valamiért — el kell
takarodni innen, le, a férgekhez, a büdös, sötét iszapba".
Futaki ,,a gépek szerelmese volt", és az is maradt, még most
is, itt, ázott madárként, sárosan és összehányva, s mert
tudta, miféle rend és célszerűség működik akár a
legegyszerűbb szivattyúgépben is, úgy gondolta: ha valahol
(,,Es ezekben a masinákban biztosan!") ott munkál ez a
világos fegyelem, akkor (,,Mérget lehet venni rál...") ennek a
kavargó világnak is utalnia kell valami függő értelemre.
Elveszetten álldogált a zuhogó esőben, aztán minden
átmenet nélkül haragosan szapulni kezdte magát. ,,Micsoda
egy ostoba fajankó vagy te, Futaki! Előbb meghemperegsz a
sárban, mint egy mocskos disznó, aztán meg kiállsz ide, mint
egy elveszett bárány... Hát elment már az a kevéske eszed

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ további könyvei