Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
A megmaradt világ - Emlékezések - CD-melléklettel

A megmaradt világ - Emlékezések - CD-melléklettel

Hogy lehet megírni az életünket?Az eseményeket, eszmélésüktől fogva, aprólékosan rögzítő naplóban? Tényekre, pontos adatokra támaszkodó krónikában? Vagy időről időre változó emlékezetünkre hagyatkozva? Az emlékezet persze szeszélyes, átrendezi, a maga természetéhez igazítja, akár meg is hamisíthatja, amit megéltünk. Egyik részlet elhomályosul, a másik váratlanul megfényesedik, jelentéssel telítődik. Tudatunk mély, homályos tartományainak, mint álmainknak, külön törvényei vannak.Lator László önéletírásában ezekhez a törvényekhez igazodik. Nem időrendben idézi fel hosszú, keserves és gyönyörű, kényszerek és választások feszültségében formálódó élete történetét. 'Nem írtam naplót, nem volt hozzá se türelmem, se tehetségem. És mert csak emlékezetemre hagyatkozhattam, ez a múltidéző könyv szeszélyes, hiányos. Ki ne tudná: mindenfélével, jóval-rosszal zsúfolt elménk torzít, átrendez, ezt a részletet homályba meríti, amazt aránytalanul erős fénybe emeli. Nem írhattam hát hagyományos önéletrajzot, történetem nem az elején kezdődik, nem is szabályosan folytatódik, rendje önkényes, akár egy-egy mondatban is többféle idő csúszik össze, az elbeszélés a féltudat ismeretlen vonzástörvényei szerint alakul, ezért a hosszú, erre-arra indázó, túlterhelt mondatok, a tagolatlan szöveg. Úgy képzelem, írásom félig-meddig esszé, szándéktalan önelemzés, ki kellene derülnie belőle, mi, mikor, miért épült bele szellemi szervezetembe. És verseimbe, mert verseim természetéről is szerettem volna szót ejteni. Honnan vettem az anyagukat, képeiket, milyen szándékok, milyen véletlenek alakítják szerkezetüket, külső-belső világukat, hol van többnyire személytelen tárgyiasságunk hátterében a mégiscsak nélkülözhetetlen személyes, a csakis-az-enyém? Ha innen nézem ezt a műfajtalan munkát, töredékes műhelytanulmánynak is mondhatom.' Lator László Lator László Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéista napjaink egyik legtekintélyesebb irodalmi nagymestere. Az Európa Könyvkiadó főszerkesztőjeként hatalmas fordítói életművet hozott létre. Tanított a bölcsészkaron, a színművészetin, a rádió és a televízió irodalmi műsoraiban pedig évtizedek óta az egész országot oktatja irodalomismeretre. Verseiben, esszéiben és memoárkötetében egy bölcsen felépített, fegyelmezett alkotó élet gazdagsága tükröződik. Tanítás ez is ? és erős hit abban, hogy ?a lélek így is vándorolhat?. A könyv CD-mellékletén Lator Lászlóval beszélget Kelevéz Ágnes.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Lator László további könyvei