Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

MAGYAR MONDÁK A TÖRÖK VILÁGBÓL ÉS A KURUC KORBÓL

A könyv az író nagy sikerű mondagyűjteményét: a Régi magyar mondákat folytatja tovább az időben. Mintegy kétszáz év: a XVI. és XVII. század történelmének mondáit adja az olvasó kezébe, elsősorban e két század három óriásának, Dózsának, Zrínyinek és Rákóczinak az alakja köré csoportosítva. Szinte a teljes Dózsa-, Zrínyi- és Rákóczi-mondakört az olvasó elé tárja, de bőven hoz mondai anyagot, folyamatosan a Mátyás király halála utáni évektől egészen a Rákóczi-szabadságharc bukásáig. Nemcsak a történetírók, krónikások anyagából merít, bátran felhasználja az emlékiratokat, néprajzi gyűjteményeket, sőt a népmondai anyagot is. A hét fejezetbe sorolt mondákat utószó, gazdag képanyag, térkép, időrendi tájékoztató, valamint a ritkább szavak, személy- és helynevek magyarázata egészíti ki. Tartalom A magyar királyság hanyatlása A lacikonyha 7 Hogyan koronáztak meg egy ökröt? 9 Kinizsi Pál és a papok 10 A Bakócz család címere 12 Kemence 14 A parasztháborúk Dózsa György párviadala 19 A keresztes hadjárat 21 A parasztháború 24 A ceglédi beszéd 28 Dózsa György bosszúja 30 Temesvár ostroma 32 Dózsa György halála 34 Dózsa György kovácsa 40 Úri huncutságok 41 Az utolsó keresztesek 43 Harc a török hódítók ellen A budai farsang 49 Szabács vára 50 Zimony vára 52 II. Lajos király táborba száll 54 A mohácsi vereség 56 Kecskés Pál hűsége 59 Kanizsai Dorottya 61 Dobozy Mihály és hitvese 62 Szapolyai János koronázása 64 János király Tokajban 66 Ugass a farkasokkal 69 Nádady Tamás 72 Budavár ostroma 78 A katonai becsület 81 Jurisich Miklós, a kőszegi hős 85 Czibak Imre halála 91 A török szultán elfoglalja Buda várát 93 Török istentisztelet Budán 98 Ürüm után ízlik a méz 99 Péter moldvai fejedelem tőrbe csalja Majláth Istvánt 102 Meddig van nap az égen? 105 György barát 106 Szolimán szultán őfelsége elfoglalja Esztergom várát 110 Varkocs György halála 117 Csanád ostroma 118 Veszprém veszedelme 121 Temesver siralmas romlása 122 Makovica vára 127 Drégely veszedelme 129 Eger ostroma 131 A szegedi veszedelem 134 Árokháti Lőrinc tréfája 138 Szentivány veszedelme 139 Arszlán basa ágyúja 141 A nagyidai cigányok 142 A komondor 143 Zuniga 144 Székelytámad, Székelybánja 146 A győri szekeresek 147 Zrínyi György és Wallenstein 148 Az aranytyúk 149 Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 150 Spártai felelet 158 A török szultán sírja 160 A szigetvári alagutak 161 A fekete ember 162 A bugaci portya 166 Fogat fogért 170 A budetini kőfülke 175 Nyáry Lőrinc 178 Turi György halála 183 A nickei virágok 184 Parasztháború Szlavóniában 186 A Pókai testvérek 188 Dancka ostroma 190 Balassi Bálint halála 194 A kőszamár 196 Sziszek ostroma 197 Somlyó vára 199 Hétjámborok szigete 200 Kata, Bara, Mara 201 Zetelaka 202 Asszonysziget 203 Törökvágás 204 Bálint hídja 205 Zákány-rét 206 Csíkszentgyörgy 209 Kőrispatak 210 Török cenzúra 210 Többet ésszel, mint erővel 211 Az aranysarkantyú 212 Szűcs Jankó 216 A rabasszony meg a fia 217 Az altatódal 218 Panaszi-tó 220 Vérsziget 222 A vitéz asszony 222 Az óriás perec 224 Pipaszó és ágyúszó 227 Lányrablás 229 Veszmezeje 231 Ahmed basa 232 A harsányi templom 236 A hitvita 237 Istenkas 238 A Szent Anna-tó 238 A nagyszalontai Csonka-torony 240 Várjános-tó 242 Rövid fuvar 243 A Kókai-dűlő 245 A pásztorok bírája 246 A Dobozy-dűlő 247 Két pogány közt A Báthori-család címere 251 A kard az, de kar nem az! 252 Hunyadi János buzogánya 253 Drága istentisztelet 254 Legyen hal! 255 Hintapolitika 257 Bocskai István 260 Perzsihalom 273 Tokaj ostroma 274 Dezső vára 276 Bocatius uram Budán 277 Két pogány közt a farkas torkában 279 A magyarok Wittenbergában 280 Bethlen Gábor hadjárata 284 A fejedelmek és az ágyúk 287 A fegyverszünet 288 A fejedelemasszony 289 Az utazó tarisznyája 290 A nevezetes alamizsna 291 A Felső-Tisza-vidéki parasztfelkelés 292 A debreceni Rákóczi-harang 300 A szalontai csata 301 A hajdúk futása 304 Murány ostroma 305 Ember tesz fogadást- eb, aki megtartja 311 A páncéling 314 A nagyenyedi szűz lányok 316 A nagyszőllősi ütközet 317 Átkelés a Dunán 319 A gyulafehérvári vita 321 Német világ Erdélyben 323 Zrínyi Miklós halála 324 A tatárok rabságában 328 A csodadoktor 331 Nagyvárad veszedelme 333 Cserei Mihály gyermekkora 334 A rebellió 335 A koldustáska 339 A liga 341 Halálos ítéletek 345 Teleki Mihály és a székelyek 348 Teleki Mihály megleckézteti az apródját 349 Vida György tréfái 350 Petki Farkas lánya 351 A kristálypohár 353 Fülek vára 354 Hátravan még a feketeleves! 357 Thököly Imre bujdosása 358 A magyar oroszlán 360 A budavári eperfa 362 Az árulás 364 Kanizsa felszabadítása 367 Munkács vára 368 Caraffa tábornok halála és halhatatlansága 374 Török vendégek Kismartonban 375 Küzdelem a tatár rablók ellen Házsártos mező 379 Kár-hágó 380 A tatár kán csengettyűje 381 Tatáshídja 383 Les-hegy 385 Sólyom-kő 387 Lakatos Imre hőstette 388 Egy tatár rabságba esett prédikátorról és kisfiáról 389 A régi Magyarország A cigányok diplomája 395 Lipót császár és Szavojai Eugén 397 Gül Baba 398 A porció 399 Porció-ének 401 Ha úr vagy, ne járj szolga nélkül! 402 A hévízi forrás 403 Körülgondolta, mint Préda a barátok szénáját 404 Csáki szalmája 406 A fancsali feszület 407 Rákóczi Ferenc szabadságharca Tokaji Ferenc felkelése 411 A tarcali vásár 412 Rákóczi hazatér 414 Rákóczi fogsága 416 Esze Tamás, a talpasok vezére 417 A nagyenyedi fűzfák 420 Az ónodi véres nap 422 Sajt és szabadság 426 Kuruc-e vagy labanc? 427 Kuruclapos 428 Bercsényi Miklós rézágyúja 428 Szepes vára 429 Jóltevő Bottyán János generális 432 Vak Bottyán lakomája 433 Vak Bottyán testét nem fogja a fegyver 436 A fejedelem dajkája 437 A Táltos 438 Rákóczi kincsei 439 Rákóczi öröksége 440 Rákóczi kincstárosa 440 Bezerédy Imre párviadala 442 Bezerédy Imre elbúcsúzik az élettől 443 Holló-kő 444 Fodor László halála 448 A kisbojtár 450 Milyen nagy a kurucok ereje? 451 Csodálatos menekülés 452 Rákóczi menekülése 454 Miért árulta el Károlyi Sándor a fejedelmet? 454 A kurucok leteszik a fegyvert 456 Elapad a majtényi forrás 457 Rákóczi-emlékfák 458 Labanc mundérban 459 Bercsényi Miklós bujdosása 460 A máramarosi Bovcár-kút 465 Rákóczi elbújdosik 466 A gályarabok 468 A rodostói kakukk 470 Török vendégségben 471 Rákóczi halála 472 Rákóczi fehér keresztje 474 Utószó 475 Függelék A képek jegyzéke 483 Időrendi tájékoztató 487 A szövegben előforduló ritkább szavak, személy- és helynevek magyarázata 489

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
lyravac
750 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
2 729 Ft
tovább a boltba

Hasonló cimű könyvek

LENGYEL DÉNES további könyvei