Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Éld jól az életed - most!

Az Élet szeret téged, és a legjobbat akarja neked. Az Élet azt akarja, hogy helyreálljon a lelki békéd, és hogy belső örömre, magabiztosságra, valamint az önértékelés és önszeretet bőségére lelj. Ideje azonban felébredned, és elkezdened tudatosan úgy alakítani az életedet, hogy az kielégítő legyen, és elősegítse a céljaidat. Képes vagy rá, mindenki képes rá – csak meg kell tanulnod, hogyan. Ezt szolgálja ez a kis kötet. Ehhez azonban használnod is kell a benne foglalt anyagot – egy csukott könyv szavai soha nem teszik jobbá az életedet. Louise L. Hay – az Éld az életed és Az erő benned van című bestsellerek szerzője – a megerősítések erejéről és fontosságáról ír, és megmutatja, hogyan vehetjük hasznukat. A kezedben tartott könyv és CD továbbsegít azon a csodálatos élethez vezető ösvényen, amelyen az Éld az életed elindított. Nem csupán arra kapsz választ, hogy mik a megerősítések, hogyan kell megfogalmazni és használni őket, de a konkrét témakörök – egészség, félelmek, kritikus gondolkodás, függőségek, megbocsátás, munka, pénz és gazdagság, barátok, szerelem, öregedés – és gyakorlatok segítségével pozitív változásokat idézhetsz elő az adott életterületeken. A CD-mellékleten található hangfelvétel további segítséget nyújt azokkal a megerősítésekkel kapcsolatban, amelyeket a saját hasznodra fordíthatsz. Fogj hát hozzá!

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
magyarmenedek
3 711 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

dozhatod őket, figyelheted, amint csodálatos virággá fejlődnek,
és gyümölcsöt hoznak, amelyek aztán téged táplálnak és ké—
nyeztetnek egész életedben.

A mellékletben található CD—n még több olyan információt
találhatsz a megerősítésekkel kapcsolatban, amelyet gyakorlati—
lag minden életterületen alkalmazhatsz. A nap vagy az éjszaka
bármely szakaszában hallgathatod a CD—t, ha pozitív gondola—
tokra vagy a tudatodat átjáró, reményt és örömöt hozó elkép-
zelésekre vágysz.

8
MASODIK FEJEZET
Mik azok a megerősítések?

Most azoknak mesélek egy kicsit a megerősítésekről és a mű—

ködésükről, akik nem tudják, mik ezek, és még soha nem
dolgoztak velük. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, megerősítés
bármi, amit mondunk vagy teszünk. Az emberek mondaniva—
lójának és gondolatainak a nagy része általában elég negatív,
ami nem vezet jó tapasztalásokhoz. Ha meg akarod gyógyítani
az életedet, pozitív mintákkal kell átformálnod a gondolkodá-
sodat és a beszédedet.

A megerősítés nyitja meg a kaput; ez a bejárat a változás ös—
vényéhez. Ilyenkor valójában ezt közlöd a tudat alatti elméddel:
,,Feleló'sséget vállalok. Tudom, hogy van valami, amit a változás
érdekében megtehetek." Megerősítések alatt olyan kifejezések tu—
datos megválasztását értem, amelyeknek a segítségével vagy ki-
küszöbölhetsz valamit az életedből, vagy kialakíthutsz benne va—
lami újat.

Minden elgondolt gondolat és minden kiejtett szó meg-
erősítés. Önmonolőgod, teljes belső dialógusod is a megerősí-
tések folyama. Akár tudatában vagy ennek, akár nem, minden
egyes pillanatban megerősítésekkel élsz. Minden szóval és min—

9
ÉLD JÓL AZ ÉLETED — MOST!
den gondolattal a saját élettapasztalataidat erősíted meg és
alakítod ki.

Meggyőződéseid gyermekként megtanult, puszta szokássá
vált gondolatminták. Sokuk nagyon jól működik. Vannak azon-
ban olyan meggyőződéseid is, amelyek megakadályozhatják,
hogy előteremtsd azokat a dolgokat, amelyekről azt állítod,
hogy vágysz rájuk. Nagymértékben eltérhet egymástól az, amire
vágysz, és az, amit a saját hited szerint megérdemelsz. Oda kell
figyelned a gondolataidra, hogy kiküszöbölhesd azokat, ame—
lyek nemkívánatos élettapasztalatokat hívnak be az életedbe.

Tudnod kell, hogy minden panasz valami olyasminek
a megerősítése, amiről úgy véled, hogy nemkívánatos azt életed-
ben. Minden alkalommal, amikor dühös vagy, azt erősíted, hogy
még több haragot akarsz az életedbe vonzani. Amikor áldozat-
nak érzed magad, azzal azt erősíted, hogy továbbra is áldozatnak
akarod érezni magad. Ha úgy érzed, hogy az Élettől nem kapod
meg azt, amire vágysz, akkor biztos, hogy soha nem lesz részed

Louise L. Hay további könyvei