Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Az ember tragédiája

Lectori salutem, sőt tán sokkal inkább lectori laudam, vagyis nem egyszerűen üdvözlet, hanem tisztelet az Olvasónak! Egy olyan könyvet vesz ugyanis a kezébe, amely az idő múlásával egyre hatalmasabb, egyre nehezebben megmászható hegyorommá válik: e nagyszerű mű megértésének elsődleges nehézsége egyre inkább nem abban áll, amit mond, hanem abban, ahogy mondja. A magyar nyelv egyik legnagyobb géniusza, Arany János, mikor Madáchtól megkapta a Tragédia kéziratát, a mintegy négyezer soros drámai költeményben – érintetlenül hagyva és nagyra értékelve a mű egyedülállóan gazdag gondolati szerkezetét – több mint ötezer helyesírási és stilisztikai javítást javasolt, amelyet Madách őszinte tisztelettel el is fogadott. Mégis, mindezzel együtt, másfél évszázad múltán, nyelvünk változásával – külső segítség, valaminő „fordítás” nélkül – egyre több szó, s így egyre több gondolat és mondat hullik ki a mai olvasók túlnyomó többsége számára a mű szövetéből. Megkockáztatom: ha a magyar irodalom ezen egyik csúcsteljesítménye nem volna kötelező iskolai olvasmány, akkor néhány filoszon és színházi emberen kívül ma már jószerével senki nem venné kézbe és olvasná végig a Tragédiát. Ám e kényszer épp jókor adja olvasók újabb és újabb tízezrei kezébe ezt a sokszorosan megfejtendő művet. Mert minden kamasz Ádám. S kamaszként mindannyian ott állunk, ott álltunk a Paradicsom falain kívül: kiűzetvén a gyermekkor kétkedést nem ismerő és célt nem kereső, az egységben megélt, tudás előtti Édenéből. S ahogy életutunk elején először harapunk a tudás almájába, és először kezdünk el rákérdezni jóra és rosszra, saját életünk és az emberiség létének céljára és értelmére, úgy kezdi el Ádám az álmában végigjárni a maga, s egyben az emberiség életútját, keresve az emberi élet értelmét – vagy másként nevezve, a boldogságot. Ám ez az értelem vagy boldogság leginkább csak csalóka reményként van jelen ebben a grandiózus utazásban: egy mindig új alakot öltő, hol fel-, s hol eltűnő, ellenállhatatlanul vonzó, ám elérhetetlen délibábként létünk horizontján. A Tragédia, ha elfogadjuk a meghívását, egyfajta ellen-Luciferként – vagyis nem bukásunkat, hanem emelkedésünket akarván – egyetlen nagyívű látomásban vezet végig bennünket leendő életünk, eljövendő vágyaink, reményeink és kiábrándulásaink, szerelmeink és megcsalattatásaink útján a majdani végig, hogy onnét visszatekintve láthassuk: van-e értelme végigmenni ezen az úton, akár mi magunknak, akár az emberiségnek? S noha minden egyes stáció, a Tragédia minden egyes színének a végén, sőt, az út legeslegvégén is úgy tűnik, hogy semmivé válik a remény szőtte értelem, mégis, mégis valami velünk marad: „Karod erős – szíved emelkedett: végetlen a tér, mely munkára hív, s ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd szünetlenül, mely visszaint s emel, csak azt kövesd!" S persze ott a Tragédia záróköve: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” Mi pedig – az általunk ismert univerzumban egyes-egyedül mi – szabadon választhatunk életünk bármely pontján, bármely percében: hogy feladjuk vagy felvállaljuk-e ezt a küzdelmet.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
19 ajánlat
lyravac
300 Ft
tovább a boltba
bedo
300 Ft
tovább a boltba
bedo
300 Ft
tovább a boltba
bedo
300 Ft
tovább a boltba
bedo
300 Ft
tovább a boltba
lyravac
470 Ft
tovább a boltba
bedo
500 Ft
tovább a boltba
lyravac
600 Ft
tovább a boltba
lyravac
620 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
749 Ft
tovább a boltba
bedo
800 Ft
tovább a boltba
lyravac
920 Ft
tovább a boltba
lyravac
999 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
2 000 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
3 000 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 800 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
4 000 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
8 000 Ft
tovább a boltba
konyvlabirintus
12 000 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

A Francia forradalom látomása után ébredt fel, értékeli az álmát és továbbra is lelkesedik,
a nagyságot tiszteli Dantonban — ez az egyetlen szin, amelyből nem kiábrándultan indul
tovább, hanem lelkesedés tölti el.
Kepler és a tanítvány párbeszédéböl kiderül az is, hogy a valódi tudás nemcsak az
ismeretek felhalmozásából, hanem a tanultak kritikájábol és új rendszerbe foglalásából áll.
Adám egy olyan kórt kíván, amely megérti, és a gyakorlatban meg is valósítja a nagy
eszméket.
11. szin — London — Madáehjelene, a szabad versenyes kapitalizmus kora:
Ádám és Lucifer a Tower bástyáinál nézik a nyüzsgő várost. Ádám lelkesedik a városi
fórgatagért, a dinamizmusert. De mikor közelebbről megtapasztalják, hogy mindent a
pénzért vívott hajsza mozgat, s a legfőbb eszme a minél több haszon megszerzése,
kiábrándul ebből a világból. A szerelem is áruvá silányult, a fiatal pólgárlány is gazdag
kero'ré vár. A világban farkastörvények uralkodnak, az erőszakosak eltapossák a
gyengéket: ,,kutyáknak harca ez egy konc felett". A szín egy monumentálisvhaláltánc
jelenettel zárul, minden szereplő kiábrándultan egy sírgödörbe ugrik, csak Eva, az örök nő
emelkedik fel a magasságba, hirdetve a költészet és szellem örök győzelmét és erejét.
12. - utopisztikus - szin — 'Uí alaktijillanszter:
Eszmei háttere az utópista szocializmus. Fourier gondolatai a közösségi társadalomról. A
másik tudományos gondolat, ami hatott Madáchra, is tetten érhető a mű
góndolatvilágában: az entrópia tán (a Nap energiája ve'ges, s miutánfogyo'ban lesz, a
Föld lassan kihűl, az emberiseg utolsó 4000 eve lassú haldoklás, amit teljes söte'tse'g
követ).
A szinben Ádám és Lucifer az ezredik falanszterből e'rkezo' tudosok. Ádám kezdetben
lelkesedik afalanszter racionális rendje'e'rt, a tudomány aralmáe'rt, ahol a legfőbb eszme a
megélhetés es az ésszerűség. De kiábrándul hamarosan, mert rájön, hogy embertelen ez a
világ, hisz nincs helye az érzelmeknek, a lelkesedesnek, a szerelemnek, a szépségnek, a
kölle'szetnek, az egyeni tehetse'gnek. Michelangelo csak sze'klábakalfaraghat, a
3
Összeállította: Tóth László 13. E
20 l 0
megszületett gyermekeket elszakítják anjy'ukto'l, es azt, hogy milyen munkát végeznek,
fejük ko'rme'rete határozza meg.
Ádám és Éva egymásra ismer e'sfele'led szívükben a szerelem. Ádám utolsó szavaiban
megfogalmazza, hogy az erzelmek teszik az emberi emberre.
Magasabb körökbe vágynak.
13. szin —Az űr:
Ádám és Éva távolodik a Föld vonzásátol, el akarnak szakadni a Föld világától, de valami
mégis visszavonzza őket: ,,s nem látok, nem érzek akadályt, szerelem és küzdés nélkül mit
ér a lét". A Föld szellemének hívo szavára visszatérnék, és nem a megsemmisülest, hanem
a harcot választják.
14. szin — Hova! e'sje'ggel bor/tott táj:
A tudomány nem mentette meg a Földet, így az kihült. Ez a szín az emberi történelem
utolsó szégyenteljes felvonása. Adám és Lucifer megpillantanak egy észkimót, aki éppen
fókavadászatra indul. Adámot istennek nézik, az eszkimó terdre rogy elo'tte, több fókáert
könyörög. Betemek a kunyhóba, Éva Ádám nyakába borul ő azonban riadtan menekül. A
nő elsilányulása még nagyobb fájdalommal tölti el Adámot, mint a férfi torz képe,
megrettenve az utazás befejezését keri.
15. szin —A 3. szin helyszíne tér vissza, a Paradicsomon kivüilpálmafás vide'k:
Az álom véget ért. A kiábrándult Ádám, hogy megelőzze az emberiseg ve'gzete'l, az
öngyilkosság gondolatát fontolgatja. Az éppen fele'bredó' Eva vallomása azonban
megváltoztatja a szándékát: ,,Anyának erzem, óh, Ádám magam
Ádám az Urat szólítja meg, tőle ker útmutatást azve'lét kűzdelmeihez. Lucifer elvesztette a
csatát. Isten szavaival álmaiatásl/bgalmaz meg Adámnak, az emberisegnek.
Megfogalmazza, hogy a tartalmas küzdelemmel teli le'teze's az ember egyetlen lehetősége a
belső harmónia eleresere. A nőfeladata, hogya külvilág harcaiban megfáradtfe'ty'i
számára e'lteló' forrás legyen. ,
Luciferi/eladatát is kijelöli az Ur: ,,műko'dje'l tovább: Hideg tudásod, do're tagadásod lesz
az élesztő, mely forrásba hoz, s eltántorítja bár — az mit se tesz — egy percre az embert,
majd visszatér.". Az uttévesztesekból, a kitérőkböl, a belső vívódásókbol is építkezik az
ember. ,
A mű végső üzenete az Ur szavaival így foglalható össze: ,,Mondottam ember: küzdj es
bízva bizzál!".
4
Similor To Modoch Imre Az Ember Trctgedíojo

Hasonló cimű könyvek

Madách Imre további könyvei