Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Globalizáció és nemzeti piacok

A globális kapitalizmussal itt Közép-Kelet-Európában valahogy úgy vagyunk, mint a jegyben járást követően, a házasság első, "kijózanító" éveiben, amikor is kialakul a "se-vele-se-nélküle" de inkább-vele érzés. Magyarország régi-új kapitalizmusélménye is valami hasonló volt, amennyiben e térség hamar magához ölelte a globalizációt (amelyhez persze kellett egy, a fejlett világ által kinyújtott ölelő kar is), és rövid úton megismerte a globális fejlődéssel járó árnyoldalakat. Ez utóbbiakból szintén van ugyanis bőven. A könyv alapüzenete - a vonatkozó, szigorú elméleti alapvetésekkel összhangban - az, hogy a piaci mechanizmusok ugyan messze nem tökéletesek - soha nem is voltak azok - de egy felvilágosult, és kellően célzott állami részvétel mellett, még mindig a gyarapodás legjobb alternatíváját kínálják. A fejlettség ugyanis, a modern piac és az állam kedvező, egyben folyamatosan újra- és átértelmezett interakciójából is táplálkozik. Továbbá abból, hogy kihasználja a nemzetközi gazdasági kapcsolatokból húzható előnyöket. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy a globalizáció által előidézett változások a nemzetgazdasági gyarapodás szempontjából - egy kis ország esetében - is inkább lehetőségeket kínálnak, mint veszélyeket. Ez a tétel, manapság, egyáltalán nem nyilvánvaló. A gazdagodás forrása ebben a liberális felfogásban piaci elvő, amelyben az értéktermelés alapja a kitartó, szervezett és fegyelmezett munka és a folyamatos alkalmazkodás egy változó nemzetközi munkamegosztásban, utóbbi elmélyülése nélkül a világ még szegényebb lenne. Ez a liberális álláspont sarokpontja. A szerző a liberális nézetek kritikus áttekintését kínálja. Az első rész a globális koordinációs mechanizmusok problematikáját, a második a nemzetközi kereskedelem megújult felfogásait, a harmadik rész pedig a pénzügyi globalizációt és következményeit tárgyalja. Az írások többnyire az elmúlt egy évtized kutatási eredményeit tükrözik, amelyeket a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági karán oktatott, "Világgazdaságtan", "Pénzügyi globalizáció", és a "Gazdaságfejlődés a fejlett ipari államokban" című kurzusok kiegészítő tananyagaként kerültek felhasználásra. A tanulmányok elsősorban a közgazdasági felsőoktatásban részt vevő szakmai közönségnek íródtak, akik a nemzetközi gazdaságtan, az összehasonlító gazdaságtan, és a világgazdaságtan bevezető kurzusain már túl vannak, és akik esetleg már egy mester- vagy egy PhD-fokozat megszerzésén munkálkodnak. A kötet kiegészítő, azaz az említett diszciplínákban meglévő alaptankönyvekhez csatolható ún. "reader", azaz tematikus tanulmányokat kínáló funkciót kíván ellátni.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

Magas István további könyvei