Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Gyakorlati angol nyelvtan

Magyarics Péter

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
2 200 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

They just don'! play football like they used to.
2. Használata:
!
AZ IGE ' 273

2.2. A múltban rendszeresen előforduló, szokásos cselekvések ki-

fejezésére anélkül, hogy mindezt szembeállítanánk a jelennel.

Ebben az értelemben legtöbbször nem is egy, hanem több,

egymást követő cselekvést sorolunk fel:

We used to spend the holidays at Lake Balaton. We used to stay at a small

cottage by the shore and the kids used lo swim and sunbalhe all day.

Megjegyzés:

a) A 2.2. pontban leírt beszédszándékot a mai nyelvhasználat

_ inkább a would segítségével fejezi ki; lásd a 274. oldalt.

b) Ha used to-t használunk, nem mondhatjuk meg, hogy a cse-
lekvésre milyen gyakran került sor vagy hogy mennyi ideig
tartott.

? c) A magyarok a used to—t gyakran a ,,szoktam"-mal azonosít-
ják, illetve annak fordítják. Ez pedig tévedés, hiszen a ma-
gyar ,,szoktam" a nem a múltban, hanem a jelenben (is) '
rendszeresen előforduló cselekvésre, fennálló szokásra

:" utal. A ,,szoktam" jelentéstartalmát a Simple Present Tense
fejezi ki:

, Jack goes to the disco every Saturday.

f A used to magyar megfelelője a valaha, egykor, korábban szok-

tam lehet.

3. get/become/be used to 4— főnév/névmásl-ing

Ezzel a bármely igeidőben használható kifejezéssel azt mond-

- hatjuk el, hogy vmihez hozzá vagyunk szokva, vmit megszok-

; tunk, vmihez majd hozzá fogunk szokni stb., — vagy tagadó

mondat esetén éppen az ellenkezőjét:

'_ I've gol used to writing documents on the word—processer.

Don't take .lill on long walking (ours; she isn '! used to it.

; Do you think you'lI ever became used to working in shifts?

Hasonló cimű könyvek

Magyarics Péter további könyvei