Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Tábornoki kar 1945-1956

Tábornoki kar 1945-1956

Az első olyan feldolgozást tartja kezében az olvasó, amely hiteles levéltári források alapján mutatja be a honvédség és a néphadsereg tábornoki karát az 1945 és 1956 közötti időszakban. A második világháború befejezése és az 1956-os forradalom és szabadság­harc között csupán tizenegy esztendő telt el. A történelem időkerekében ez el­enyésző, a magyarság történetéhez mérten sem számít nagy időintervallumnak, mégis akkora változások mentek végbe ez alatt, amely több évtizedre meghatá­rozta Magyarország, valamint a magyarság sorsát és szerepét. A haderőben is jelentős átalakulások történtek, megszűnt a nagy múltú Ma­gyar Királyi Honvédség s előbb "demokratikus honvédség" jött létre, majd szovjet minta alapján létrehozták a Magyar Néphadsereget. A korszak jelleg­zetességéből fakadóan az 1945 és 1956 között szolgáló tábornokok között je­lentős különbségek figyelhetőek meg. Az első években még többségben voltak a Ludovika Akadémiát végzett komoly katonai tudású "régi" tisztek, majd a kommunista hatalomátvételt követően a szakmai tudás háttérbe szorult és csak az elvhűség számított. így fordulhatott elő, hogy a pártvezetés péksegédből, sza­bóból, vasmunkásból vagy villamoskalauzból kreált tábornokokat...

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Maruzs Roland további könyvei