Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Préda

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

— Ó, az isten szerelmére — monda Ricky, a kezét feltartva. Elment az eszed? Majdnem kinl
pusztultál ma reggel, Jack! Nem mehetsz ki újra!

— Nincs más választásunk — mondtam

— De van. Estig varunk!

— Nem! — kiáltottam —, mivel ez azt jelentené, hogy nem füjhatjuk le őket holnapig És nem tudjuk
őket kinyomozni és elpusztitani holnap estig. Ez azt jelentené, hogy harminchat órát várunk egy olyan
szervezettel, amely gyorsan fejlődik. Ezt nem kockáztathatjuk meg.

— Kockáztatjuk'? Jack, ha most kimész, neked véged, Elképesztően őrült vagy, ha akár csak
gondolsz is erre.

Charley Davenport a monitorra bámult. Most a csoport felé fordult.

— Nem, Jack nem őrült. — Rám vigyorgott: — Mi több, vele tartok — Charley dúdolni kezdte: —
Vadnak születtem. . .

— Énis — monda Mae. — Tudom, hol tárolják az izotópokat

— Ez nem feltétlenül szükséges, Mae, el is mondhatod nekem ..

— Nem, megyek ..

— Össze kell hoznunk valamiféle permetezőkészüléket, David Brooks az ingujját gyűrögettf
elmélyülten — Feltehetően távirányításút. Ez Rosie specialitása.

— Oké, én is jövök — rmndta Rosie Castro Davidre pillantva

— Mind mentek? — Ricky egyikünkről a másikunkra nézve a fejét csóválta. — Ez rendkívül
kockámtos — tette hozzá. — Rendkívül kockázatos

Senki nem szólt, Valamennyien csak néztünk rá. Végül Ricky szólalt meg:

— Charley, befognád a pofád? — Felém fordult: — Nem hiszem, hogy ezt megengedhetem, Jack, ..

— Nem hiszem, hogy van más választásod — vágtam vissza,

— Én vagyok itt a főnök

— De most nem — mondtam. Elöntött a méreg. Kikivánkozott belőlem, hogy ő keverte meg a szar!
azzal, hogy hagyta, hogy egy raj fejlődni kezdjen odakint. De nem tudtam, hány fontos döntést hozott
Julia. Végül is Ricky szolgalelküén viszonyult a vezetőséghez, úgy próbálván kedvükre tenni, ahog)
gyerek pedálozik a szüleinek. És ezt bübájosán tette; így jutott előre az életben. Ugyanakkor ez volt
legnagyobb gyengesége is.

De most Ricky nnkacsul felvette a pléhpofát:

— Ezt egyszerűen nem tehetitek, Jack — rnondta. — Nem mehettek ki csak úgy, ezt nemússzatok meg.

— Dehogynem, Ricky— szólt Charley Davenport, majd a monitorra mutatott; — Győződj meg magad!

A monitoron a sivatag látszódott. A kora délutáni nap tüskés kaktuszokra sütött. Távolabb egy
satnya borókafenyő sötétlett a napon, Egy pillanatig nem értettem, miről beszél Charley. Aztán
megláttam, hogy a szél homokot kerget a földön, és azt is észrevettem, hogy a boróka oldalra hajol,

— Igy van, enberek — fűzte hozzá Charley Davenport. — Erős szél fúj odakint Erős szélben nincs raj
— emlékeztek? Oda kell lapulnia a földhöz. — Megindult az erőmühöz vezető folyosón. — Nincs
vesztegetni való időnk Gyerünk, gyerekek, csináljuk!

Mindenki megindult kifelé. Én voltam az utolsó. Meglepetésemre Ricky félrehúzott, és testével
eltorlaszolta az aj tót.

— Saj nálorn, Jack, nem akartalak kényelmetlen helyzetbe hozni a többiek előtt, de ezt neni
engedhetem meg.

— Inkább valaki mással végezteted el? — kérdeztem

Felvonta a szemöldökét:

— Mire gondolsz?

— Jobb, ha szembenézel a tényekkel, Ricky, Ez máris katasztrófa. Es ha mi nem tudjuk azonnal
megfékezni, akkor segítséget kell kérnünk,

— Segítséget? Hogy érted ezt?

— Úgy értem, hogy hívjuk a Pentagont A hadsereget. Hívnmk kell valakit, aki megiékezi ezeket a
rajokat,

— Úristen, Jack, Ezt nem tehetjük,

— Nincs más választásunk.

— De ez tönkretenné a vállalatot. Többé soha nem kapnánk támogatást.

— Ez egy csöppet sem zavarna engem — jegyeztem meg. Kezdtem bedühödni azon, ami a sivatagban
történt. Hetek, sőt hónapok óta tartó rossz döntések, tévedések és elbaltázások láncolata. Úgy tűnt,
mintha a Xymosnál mindenki rövid távú megoldásokkal dolgozna, összetákolna valamit, gyorsan, még
ha sáros is, Senki sem ügyelt a hosszú távú következményekre.

— Figyelj csak — szóltam —, van egy szökevény rajod, amely nyilvánvalóan halálos. Nellí
tökörészhetsz vele tovább.

— De Julia, ..

— Julia nincs itt.

— De azt mondta. .,

— Nem érdekel, mit mondott, Ricky.

— De a vállalat. .,

— Le van szarva a vállalat, Ricky! — Megragadtam a gallérját, és erősen megráztam — Nem fogo(
fel? Nem te mész ki. Te félsz ettől a dologtól, Ricky. Ki kell nyirnunk. Es ha nem tudjuk hamarosan
kinyírni, segítséget kell kérnünk.

— Nem,

— De, Ricky.

— Majd mi elintézzük — vicsoritotta. A teste megfeszült, a szeme szikrát szórt. Megragadta az
ingemet. Én csak álltam, bámultam, meg se mozdultam, Egy pillanatig mereven nézett, aztan elemyedl
a szorítása. A vállamra csapott, és lesimította az ingemet. — Az ördögbe, Jack — mondta, — Mit
művelek? — Szégyenkező vigyorral tekintett ram. — Sajnálom. Alighanem a feszültség készit ki. Igazat
van. Teljesen igazad van. Le van szarva a vállalat, Ezt kell tennünk. Azonnal el kell pusztítanunk
azokat a vackokat.

— Igen — nnndtam, még mindig rábámulva —, így van,

Megállt. Levette a kezét a vállamról.

— Ugye azt gondolod, hogy furcsán viselkedek? Mary is azt gondolja. Épp tegnap mondta. Tényleg
furcsán viselkedek?

— Hááát. . .

— Megmondhatod.

— Talán ideges vagy. ., Tudsz aludni?

— Nem sokat. Néhány órát.

— Esetleg be kéne venned egy tablettát.

— Bevettem, de nem igazán segít. Ez az átkozott feszültség. Már egy hete itt vagyok. Ez a hely az
ember idegeire megy.

— Képzelem.

— Igen Na, mindegy, — Elfordult, mintha hirtelen zavarba jött volna. — Figyelj, a rádión leszek —

Michael Crichton további könyvei