Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A VÉGTELEN TÖRTÉNET

"TEDD AZT, AMIT AKARSZ" ez a felirata annak a medalionnak, amely a korlátlan hatalmat jelképezi Fantáziában. De hogy ez a mondat voltaképpen mit is jelent, azt Barnabás csak hosszú, fáradságos útja végén tudja meg. Bux Barnabás Boldizsár számára, aki nem különösebben okos vagy szép, viszont gyönyörű történeteket tud mesélni, valóra válik minden gyermek álma: egy rejtélyes könyv olvasása közben hirtelen átkerül a mesébe, s ő lesz Fantázia birodalmának legfontosabb lakója, megmentője, akinek meséi nyomán új lények és tájak keletkeznek. Barnabás előtt nincs lehetetlen ebben a birodalomban, mert nála van a mindenható medál, az AURIN, s barátja lesz Fantázia legbátrabb vitéze, Atráskó és annak fehér szerencsesárkánya. Amikor azonban Barnabás túlságosan magabiztossá válik, s a medál feliratát - "Tedd azt, amit akarsz" - a saját érdekei szerint kezdi értelmezni, lassanként rémisztővé válik az addig oly kedves képzeletbeli világ. Barnabásnak sokat kell tanulnia, sok kalandot kell átvészelnie, hogy megtudja, hogyan lesz a fantázia hőséből a mindennapok hőse, s hogyan válhat története valóban végtelenné. Bux Barnabás Boldizsár történetét már eddig is világszerte több millió felnőtt és gyermek ismerhette meg, hiszen Michael Ende örökérvényű meseregényét 1979-es megjelenése óta számtalan nyelvre lefordították, és egy csodálatos filmet is forgattak belőle. Fordította: Hárs Ernő Olvasson bele: Részlet a könyvből

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
regikonyvek
3 317 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 699 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

megváltozott, ugyhogy szőre és sörénye szintén kek lett. A hantalmas állat egy pillanatra megállt
Bamabás előtt, akinek úgy kellett felnéznie rá, mint az egémek a macskára, majd Szörszönrény
váratlanul lefeküdt a földre és fejét a fiu lába elé hajtotta.

— Uram — mondta —, szolgád vagyok és várom parancsaidat!

— Ki szeretnék jutni ebböl a sivatagból — jelentette ki Bamanbás —, ki tudsz engem vezetni?

Szőrszőrény megrázta sörenyét.

— Uram, erre én nem vagyok képes.

— Miért nem?

— Mert en a sivatagot magammal hordom.

Barnabás nem értette az oroszlán szavait.

— Nincs valami más teremtmény — kérdezte ezért —, aki kivezethetne engem?

— Hogy lehetne, uram — felelte Szőrszőrény —, ahol én Vangyok, ott közel s távolban nem
létezhet élőlény. A puszta jelennlétem elég ahhoz, hogy ezer mérföldes körzetben a legerősebb és
legfélelmetesebb lény egy marék hamuvá égjen. Ezért nevezmek Tarka Halálnak és a szinsivatag
királyának.

— Tévedsz — mondta Bamabás —, nem minden leny ég el a birodalmadbán. Én például, amint
látod, ellenállok neked.

— Mert a Fenyt viseled, uram. AURlN megvéd téged — még tőlem is, aki Fantázia minden
lénye közt a leggyilkosabb vangyok.

— Azt akarod ezzel mondani, hogy ha nem lenne rajtam az ékszer, nekem is egy marék
hamuvá kellene egnem'?

— igy van, uram, még akkor is így lenne, ha magam is fájlálnám. Mert te vagy az első és
egyetlen, aki valaha beszélgeptett velem.

Barnabás megérintette a Jelvényt. — Köszönöm, Holdgyerinek! — mondta halkan.

Szőrszőrény most ismét teljes nagyságúra egyenesedett ki, és úgy tekintett le Barnabásra.

Create PDF t'lles without this message by purchasing novaPDF printer (httg://www.novagdf.com)

— Azt hiszem, uram, hogy van egymás számára mondanivanlónk. Talán olyan titkokat
fedhetek fel előtted, amiket nem ismersz. Te meg talán megfejtheted az én létem talányát, amely
rejtve maradt a számomra.

Barnabás bólintott.

— Ha lehetséges, mindenekelőtt inni szeretnék valamit. Naggyon szomjas vagyok.

— Szolgád hallja szavadat és engedelmeskedik — válaszolta Szőrszőrény kegyeskednél a
hátamra ülni? A palotámba viszlek, ahol mindent megtalálsz, amire szükséged van.

Barnabás az oroszlán hátára lendült. Mindket kezével erősen megkapaszkodott a
sörényében, melynek fürtjei szórólángként lobogtak. Szörszöreny Barnabás felé fordította a fejét.

— Fogódzkodj erősen, uram, mert sebes futó vagyok. És még egyet kérek tőled, uram: amig
csak a birodalmamban vagy éppen velem vagy _ ígérd meg, hogy semmilyen okból, a legpkurtább
pillanatra sem teszed le az Ékszert!

— Megigerem - mondta Barnabás.

Ekkor elindult az oroszlán, először lassan és méltóságteljesen, azután egyre gyorsabban és
gyorsabban. Csodálkozva állapíntotta meg Barnabás, hogyan változott az oroszlán szőrének és
sőrenyenek színe minden uj homokbuckánál, mindig a bucka színének megfelelően. Szörszörény
végül már hatalmas szökénsekkel ugrott egyik dombtetőről a másikra, s száguldása közben erős
mancsai alig érintettek a talajt. Szőrének színeváltozása is egyre gyorsabban ment végbe, mire
Bamabás szeme káprázni kezdett, és minden színt egy időbeli érzékelt, mintha az egész óriási állát
egyetlen irizáló opálkő lett volna. Le kellett hunyniá a szemét. A pokolian forró szél a füle mellett
siivített és lebegő köpenyét tépdeste. Barnabás érezte, mint dolgoznak az oroszplán testének izmai,
és beszívta a bozontos sőrényből kicsapó vad, izgató szagot. Éles, győzelmes kiáltásban tört ki,
amely úgy hangzott, mint egy ragadozó madáré, es Szőrszőrény olyan ordítással válaszolt, hogy
megremegtette a sivatagot. Ebben a pillanatban ugyanazok voltak mindketten. bármekkora volt is
egyébként közöttük a különbség. Barnabás szinte kábulatban ringott, melyből csak akkor tért
magához, amikor Szörszöreny hangját meghallotta:

— Megérkeztünk, uram. Kegyeskednel leszállni?

Barnabás egy ugrással a homokon termett. Előtte egy fekete sziklákőből álló, repedezett
hegy emelkedett — vagy netán valapmi épület romja? Nemigen tudta volna megmondani, mert a
mély repedések es hasadekok szabdalta kövek, amelyek a tarka homokkal félig betemetve
szanaszét hevertek, vagy roskadozó kapuíveket, falakat, oszlopokat, teraszokat alkottak, olyan
alankúak voltak, mintha a homokvihar ősidők óta minden szögletünket és egyenetlenségüket
lecsiszolta volna.

— Ez, uram — hallotta Barnabás az oroszlán hangját a palotám — és a sírom. Lépj be és légy
üdvözölve, mint Szörszöpreny első és egyetlen vendege.

A nap elvesztette már perzselő erejét és nagyra nőve, sápadt-sárgán állt a látóhatár szélén
Nyilván sokkal tovább tartott a vágta, mint Barnabás gondolta. Az oszlopcsonkok vagy sziklántíik,
vagy bárminek nevezziik is, már hosszú árnyékot vetettek. Közeledett az este.

Mikor Barnabás követte az oroszlánt egy sötét kapuboltozanton át, mely Szörszöreny
palotájába vezetett, úgy tetszett neki, mintha az állát léptei erőtlenebbek, sőt kifejezetten fáradtak es
nehézkesek lennének.

Egy sötét folyosón, majd különböző le- es felvezetö lepcsökőn végighaladva nagy ajtóhoz
értek, melynek szárnyai mintha ugyancsak fekete sziklából lettek volna Mikor Szőrszőrény eleje
lepett, magátol kinyilt, és miután Barnabás is belépett, újra bezárult mögötte.

Tágas teremben, jobban mondva barlangban álltak, melyet árnpolnák százai világították
meg. Tüziik Szőrszőrény szőrének táncoló lángjátekához hasonlitott. A terem közepén a tarka
csempékkel borított padló lépcsőzetesen vitt fel egy kerek emelnvenyre, melyen egy fekete
sziklatömb nyúlt el. Szörszörény lassan Barnabás felé fordította tekintetét, melyben most mintha
minden élet kialudt volna.

Create PDF t'lles without this message by purchasing novaPDF printer (httg://www.novagdf.com)

— Közeledik az órám, uram — mondta, és hangja tompa mormolásnak tetszett —, nem marad
már időnk a beszélgetésre. De ne nyugtalankodj és várd a nappalt. Ami rnindig megtörtént, most
is megtörténik. És talán meg tudod nekem mondani majd, hogy miért.

Azután fejével a barlang másik végében álló kis ajtóra muta—itott.

— Lépj be azon, uram, bent mindent készen tala'lm Az a helyiség rád vár időtlen idők óta.

Barnabás az ajtóhoz ment, de mielőtt kinyitotta volna, vis-*szane'zett. Szőrszőrény
leereszkedett a fekete sziklatömbre, es most ugyanolyan fekete volt, mint a szikla. Szinte már csak
suttogva mondta:

— Figyelj, uram, lehetséges, hogy olyan hangokat fogsz hallá—'ni, amelyek megrémítenek.
De ne aggódj! Nem történhet semmi bajod, amíg a Jelvenyt viseled.

Barnabás bólintott és belépett az ajton.

Pornpa'san feldíszített helyiségben találta magát. A padlót pazar színeze'sű, puha szőnyegek
LA—l'ÖAÓÓÁI' A br.—"m'- AnwlA—nnlrnÓ multyglr OKLanÁ—Knnn Junle LAIÓAHAÖAÓ van,—Hm!, n—nnimnwndlr

MICHAEL ENDE további könyvei